Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

6 Antall kursfullføringer, etter tilbud om eksamen og nivå. 2000-2007
Nivå Deltakere i alt Tilbud om offentlig eksamen Tilbud om intern eksamen Ingen eksamen
2000 37 982 28 446 5 998 3 538
2001 32 734 23 270 6 703 2 761
2002 29 749 19 531 8 292 1 926
2003 20 393 11 840 7 978  575
2004 21 708 11 469 9 761  478
2005 20 160 10 921 8 874  365
2006 20 658 10 590 9 709  359
         
2007 i alt 21 920 10 881 10 637  402
Videregående skole-nivå 13 426 6 776 6 489  161
Universitets- og høgskolenivå 5 750 4 105 1 528  117
Uspesifisert 2 744 - 2 620  124

Standardtegn i tabeller