Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

5 Antall normerte studietimer, etter nivå. 2000-2007
Nivå 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
I alt 6 083 298 5 071 907 4 446 168 3 292 509 3 346 841 3 148 021 3 057 386 3 153 125
Videregående skole-nivå 3 279 101 2 758 437 2 353 578 1 407 171 1 716 669 1 698 447 1 737 073 1 846 658
Universitets- og høgskolenivå 2 234 869 1 785 972 1 587 033 1 439 237 1 216 814 1 224 856 1 188 121 1 217 408
Uspesifisert  569 328  527 498  505 557  446 101  413 358  224 718  132 192 89 059

Standardtegn i tabeller