Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

4 Kursfullføringer, etter deltakers alder, kjønn og bostedsfylke. 2007
Fylke/kjønn I alt 14-29 år 30-49 år 50 år og over Annet/ uoppgitt
Begge kjønn i alt 21 920 6 577 12 429 2 461  453
Østfold 1 277  320  791  133 33
Akershus 2 479  687 1 492  272 28
Oslo 2 192  811 1 100  213 68
Hedmark 1 041  271  585  156 29
Oppland 1 119  306  687 95 31
Buskerud 1 311  467  665  132 47
Vestfold  790  294  396 84 16
Telemark  719  224  413 74 8
Aust-Agder  418 93  252 67 6
Vest-Agder  570  179  347 28 16
Rogaland 1 673  599  906  156 12
Hordaland 2 081  681 1 186  196 18
Sogn og Fjordane  478  122  307 36 13
Møre og Romsdal 1 377  320  809  209 39
Sør-Trøndelag 1 209  421  624  142 22
Nord-Trøndelag  649  204  320  112 13
Nordland 1 131  250  702  145 34
Troms Romsa  772  197  415  154 6
Finnmark Finnmárku  409 74  289 44 2
Annet/uoppgitt  225 57  143 13 12
           
Menn i alt 10 322 2 792 5 851 1 500  179
Østfold  518 94  340 60 24
Akershus 1 177  323  677  165 12
Oslo 1 204  459  570  145 30
Hedmark  453 96  264 68 25
Oppland  570  136  385 48 1
Buskerud  494  140  280 65 9
Vestfold  373  149  174 45 5
Telemark  356 92  213 43 8
Aust-Agder  144 29 76 35 4
Vest-Agder  291 86  185 19 1
Rogaland  860  292  461  106 1
Hordaland  968  240  584  138 6
Sogn og Fjordane  217 64  124 24 5
Møre og Romsdal  444 67  290 81 6
Sør-Trøndelag  593  185  295  105 8
Nord-Trøndelag  346  120  136 82 8
Nordland  618 97  399  103 19
Troms Romsa  467 89  238  137 3
Finnmark Finnmárku  190 27  132 30 1
Annet/uoppgitt 39 7 28 1 3
           
Kvinner i alt 11 598 3 785 6 578  961  274
Østfold  759  226  451 73 9
Akershus 1 302  364  815  107 16
Oslo  988  352  530 68 38
Hedmark  588  175  321 88 4
Oppland  549  170  302 47 30
Buskerud  817  327  385 67 38
Vestfold  417  145  222 39 11
Telemark  363  132  200 31 -
Aust-Agder  274 64  176 32 2
Vest-Agder  279 93  162 9 15
Rogaland  813  307  445 50 11
Hordaland 1 113  441  602 58 12
Sogn og Fjordane  261 58  183 12 8
Møre og Romsdal  933  253  519  128 33
Sør-Trøndelag  616  236  329 37 14
Nord-Trøndelag  303 84  184 30 5
Nordland  513  153  303 42 15
Troms Romsa  305  108  177 17 3
Finnmark Finnmárku  219 47  157 14 1
Annet/uoppgitt  186 50  115 12 9

Standardtegn i tabeller