Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

3 Kursfullføringer. Hovedemne, etter deltakers alder og kjønn. 2007
Hovedemner/kjønn I alt 14-29 år 30-49 år 50 år og eldre Uoppgitt alder
Begge kjønn i alt 21 920 6 577 12 429 2 461  453
Språkfag  452  196  214 35 7
Estetiske fag og håndverksfag  852  313  464 78 -
Humanistiske fag, tros- og livssynsfag  130 43 57 25 5
Samfunnsfag 5 074 1 634 2 787  519  134
Organisasjons- og ledelsesfag 2 825  514 1 886  359 66
Økonomi og IKT-fag 3 749 1 012 2 282  340  115
Helse-, sosial- og idrettsfag 1 973  775 1 028  133 37
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 3 978 1 611 2 011  346 10
Realfag, industri- og tekniske fag 1 873  372 1 049  371 78
Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag 80 16 46 18 -
Tjenesteyting og servicefag  934 91  605  237 1
           
Menn i alt 10 322 2 792 5 851 1 500  179
Språkfag  200 43  123 30 4
Estetiske fag og håndverksfag 46 10 35 4 -
Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 34 8 16 8 2
Samfunnsfag 1 267  320  710  173 64
Organisasjons- og ledelsesfag 1 543  241 1 010  267 25
Økonomi og IKT-fag 1 004  252  610  122 20
Helse-, sosial- og idrettsfag  204 82  113 9 -
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 3 728 1 520 1 879  320 9
Realfag, industrifag og tekniske fag 1 545  269  865  354 54
Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag 68 14 40 14 -
Tjenesteyting og servicefag  683 33  450  199 1
           
Kvinner i alt 11 598 3 785 6 578  961  274
Språkfag  252  153 91 5 3
Estetiske fag og håndverksfag  806  303  429 74 -
Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 96 35 41 17 3
Samfunnsfag 3 807 1 314 2 077  346 70
Organisasjons- og ledelsesfag 1 282  273  876 92 41
Økonomi og IKT-fag 2 745  760 1 672  218 95
Helse-, sosial- og idrettsfag 1 769  693  915  124 37
Samferdsels- og kommunikasjonsfag  250 91  132 26 1
Realfag, industrifag og tekniske fag  328  103  184 17 24
Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag 12 2 6 4 -
Tjenesteyting og servicefag  251 58  155 38 -

Standardtegn i tabeller