Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

2 Kursfullføringer, etter fjernundervisningsinstitusjon og kjønn. 2007
Institusjon Kursfullføringer i alt Menn Kvinner
2007 i alt 21 920 10 322 11 598
       
BI Bank og finans  955  371  584
FB Fjernundervisningen  284 62  222
Kristen Brevskole 7 3 4
Luftfartsskolen/NAK 2 122 2 033 89
Landbruksforlaget - Natur og næring  107 72 35
NKI Fjernundervisningen 13 551 6 337 7 214
NKS Nettstudier 2 687  430 2 257
NB Stiftelsen Norges Byggskole  203  183 20
Opplæringskonsult A/S  611 21  590
PIL-skolen  514  437 77
Rembra kompetanse AS  261  225 36
Norsk Nettskole  618  148  470

Standardtegn i tabeller