Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

1 Normerte kurstimer, etter fjernundervisningsinstitusjon og nivå. 2007
Institusjoner Normerte timer i alt Videregående skole-nivå Universitets- og høgskolenivå Uplassert
Normerte timer i alt 3 153 125 1 846 658 1 217 408 89 059
         
BI Bank og finans  247 284 -  247 284 -
FB Fjernundervisningen 64 062 62 068 - 1 994
Kristen Brevskole  980  140 -  840
Luftfartsskolen/NAK  247 400  135 375  112 025 -
Landbruksforlaget - Natur og næring 10 070 7 370 - 2 700
NKI Fjernundervisningen 1 666 126 1 244 652  339 734 81 740
NKS Nettstudier  566 141  189 090  376 211  840
Stiftelsen Norges Byggskole 13 583 13 583 - -
Opplæringskonsult A/S 87 899 86 954 -  945
PIL-skolen  168 436 74 492 93 944 -
Rembra kompetanse AS 42 889 32 934 9 955 -
Norsk Nettskole 38 255 - 38 255 -

Standardtegn i tabeller