Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

6   Antall kursfullføringer, etter eksamen og nivå. 2000-2006
Nivå Deltakere i alt Tilbud om offentlig eksamen Tilbud om intern eksamen Ingen eksamen
2000 37 982 28 446 5 998 3 538
2001 32 734 23 270 6 703 2 761
2002 29 749 19 531 8 292 1 926
2003 20 393 11 840 7 978  575
2004 21 708 11 469 9 761  478
2005 20 160 10 921 8 874  365
         
2006 i alt 20 658 10 590 9 709  359
Videregående-skole-nivå 12 590 6 392 6 123 75
Universitets- og høgskolenivå 5 684 4 196 1 329  159
Uspesifisert 2 384 2 2 257  125

Standardtegn i tabeller