Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

3   Kursfullføringer, etter deltakers alder og kjønn. Hovedemner. 2006
Hovedemner/kjønn I alt 14-29 år 30-49 år 50 år og eldre Uoppgitt alder
Begge kjønn i alt 20 658 5 686 12 570 2 165  237
Språkfag  406  156  199 44 7
Estetiske fag og håndverksfag 1 062  377  588 97 -
Humanistiske fag, tros- og livssynsfag  202 44 99 55 4
Samfunnsfag 4 329 1 309 2 507  451 62
Organisasjons- og ledelsesfag 2 617  470 1 846  253 48
Økonomi og IKT-fag 3 458  818 2 215  368 57
Helse-, sosial- og idrettsfag 2 341  926 1 219  157 39
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 3 436 1 009 2 125  293 9
Realfag, industri- og tekniske fag 1 614  443  956  204 11
Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslisfag 63 5 54 4 -
Tjenesteyting og servicefag 1 130  129  762  239 -
           
Menn i alt 9 127 2 153 5 720 1 193 61
Språkfag  188 35  113 38 2
Estetiske fag og håndverksfag 42 13 22 7  
Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 56 13 23 19 1
Samfunnsfag 1 136  279  682  151 24
Organisasjons- og ledelsesfag 1 358  225  962  157 14
Økonomi og IKT-fag  920  196  561  155 8
Helse-, sosial- og idrettsfag  190 75  100 15  
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 3 129  937 1 926  261 5
Realfag, industrifag og tekniske fag 1 271  308  770  186 7
Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag 41 4 34 3 -
Tjenesteyting og servicefag  796 68  527  201 -
           
Kvinner i alt 11 531 3 533 6 850  972  176
Språkfag  218  121 86 6 5
Estetiske fag og håndverksfag 1 020  364  566 90  
Humanistiske fag, tros- og livssynsfag  146 31 76 36 3
Samfunnsfag 3 193 1 030 1 825  300 38
Organisasjons- og ledelsesfag 1 259  245  884 96 34
Økonomi og IKT-fag 2 538  622 1 654  213 49
Helse-, sosial- og idrettsfag 2 151  851 1 119  142 39
Samferdsels- og kommunikasjonsfag  307 72  199 32 4
Realfag, industrifag og tekniske fag  343  135  186 18 4
Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag 22 1 20 1 -
Tjenesteyting og servicefag  334 61  235 38 -

Standardtegn i tabeller