Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

2   Kursfullføringer, etter fjernundervisningsinstitusjon og kjønn. 2006
Institusjon Kursfullføringer i alt Menn Kvinner
2006 i alt 20 658 9 127 11 531
       
BI Bankakademiet  952  306  646
Biblia Fjernundervisning 45 13 32
FB Fjernundervisningen  366 43  323
Kristen Brevskole 11 6 5
Luftfartsskolen/NAK 1 533 1 470 63
Landbruksforlaget - Natur og næring  105 40 65
NKI Fjernundervisningen 12 684 5 905 6 779
NKS Fjernundervisning 2 727  498 2 229
NB Stiftelsen Norges Byggskole  336  312 24
Opplæringskonsult A/S  829 16  813
PIL-skolen  360  294 66
Rembra AS  176  131 45
Norsk Nettskole  534 93  441

Standardtegn i tabeller