Statistisk sentralbyrå

Voksenopplæring, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

1   Normerte kurstimer, etter fjernundervisningsinstitusjon og nivå. 2006
Institusjoner Normerte timer i alt Videregående-skole-nivå Universitets- og høgskolenivå Uplassert
Normerte timer i alt 3 057 386 1 737 073 1 188 121  132 192
         
BI Senter for finansutdanning  235 536 -  235 536 -
Biblia Fjernundervisning 4 607 2 582 1 674  351
FB Fjernundervisningen 88 333 86 909 - 1 424
Kristen Brevskole 1 540  140 - 1 400
Luftfartsskolen/NAK  183 658 96 900 86 758 -
Landbruksforlaget - Natur og næring 9 595 6 050 - 3 545
NKI Fjernundervisningen 1 662 944 1 169 788  370 424  122 732
NKS Fjernundervisning  550 172  191 494  356 778 1 900
Stiftelsen Norges Byggskole 22 758 22 618  140 -
Opplæringskonsult A/S  116 831  115 991 -  840
PIL-skolen 80 536 31 393 49 143 -
Rembra AS 24 996 13 208 11 788 -
Norsk Nettskole 75 880 - 75 880 -

Standardtegn i tabeller