Statistisk sentralbyrå

Akvakultur

4 Beholdning av levende matfisk, etter fiskeart og fylke. Alle fiskearter. 2011. 1 000 stk
Fiskeart Beholdning 1. januar 2011 Tilgang (utsatt) Uttak Tap Beholdning 31. desember 2011 Prosent tap1
Alle fiskearter  375 096  310 440  222 990 59 116  403 430 15,2
Laks  336 422  281 218  200 541 50 970  366 130 14,5
Regnbueørret 22 924 21 298 15 543 2 564 26 115 10,5
Andre fiskearter 15 750 7 924 6 906 5 582 11 185 41,4
Rogaland            
Alle fiskearter 29 822 18 408 15 240 5 166 27 824 17,9
Laks 28 705 18 038 14 987 5 041 26 715 18,2
Regnbueørret 43 14 29 6 22 18,5
Andre 1 074  356  224  119 1 087 11,0
Hordaland            
Alle fiskearter 60 375 59 774 40 310 8 291 71 548 12,6
Laks 48 402 47 220 31 970 5 423 58 229 10,2
Regnbueørret 11 465 10 605 8 322 1 511 12 237 12,7
Andre  508 1 949 18 1 357 1 082  170,7
Sogn og Fjordane            
Alle fiskearter 35 071 27 599 21 135 3 491 38 046 9,5
Laks 29 355 21 626 17 466 2 693 30 822 9,0
Regnbueørret 4 710 4 429 2 999  364 5 777 6,9
Andre 1 006 1 544  670  434 1 447 35,4
Møre og Romsdal            
Alle fiskearter 42 731 29 507 27 582 7 795 36 860 19,6
Laks 36 347 25 442 23 499 6 804 31 485 20,1
Regnbueørret 3 390 3 035 2 871  222 3 332 6,6
Andre 2 994 1 030 1 212  769 2 043 30,5
Sør-Trøndelag            
Alle fiskearter 41 313 44 334 29 661 8 322 47 664 18,7
Laks 40 271 44 034 29 494 7 501 47 310 17,1
Regnbueørret 27 - 18 5 4 32,3
Andre 1 015  300  149  816  350  119,6
Nord-Trøndelag            
Alle fiskearter 31 666 19 091 16 495 4 967 29 296 16,3
Laks 30 530 19 087 15 700 4 622 29 296 15,5
Regnbueørret 0 0 0 0 0 0,0
Andre 1 136 4  795  345 0 60,7
Nordland            
Alle fiskearter 66 928 51 430 36 959 10 513 70 886 15,3
Laks 59 616 48 800 33 272 9 011 66 133 14,3
Regnbueørret 1 225  920  545  184 1 416 13,9
Andre 6 087 1 710 3 142 1 318 3 337 28,0
Troms Romsa            
Alle fiskearter 37 125 31 915 21 076 5 175 42 789 13,0
Laks 35 197 30 812 20 399 4 979 40 631 13,1
Regnbueørret 1 296  998  388  111 1 795 7,2
Andre  632  105  289 85  363 17,1
Finnmark Finnmárku            
Alle fiskearter 23 609 23 295 10 930 4 395 31 577 15,9
Laks 22 507 22 039 10 600 4 251 29 695 16,3
Regnbueørret  743 1 096  188  143 1 507 12,7
Andre  359  160  142 1  375 0,3
Øvrige fylker            
Alle fiskearter 6 456 5 089 3 603 1 003 6 940 15,0
Laks 5 493 4 122 3 154  646 5 815 11,4
Regnbueørret 24  201  183 17 25 69,4
Andre  939  766  266  340 1 100 33,3
1  Tap i prosent av gjennomsnittlig beholdning i løpet av året. Endret juni 2011, fra tideligere svinnprosent regnet i forhold til beholdning 01.01+ utsatt i året.

Standardtegn i tabeller