Statistisk sentralbyrå

Akvakultur

3 Antall tillatelser i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats, etter type produksjon og fylke. Laks og regnbueørret. 2011
  I alt Matfiskproduksjon Klekkeri- og/eller settefiskproduksjon1
  Antall tillatelser i drift Antall personer 1 000 timeverk Antall tillatelser i drift Antall personer 1 000 timeverk Antall tillatelser i drift Antall personer 1 000 timeverk
1997 1 035 3 719 5 115  769 2 670 3 739  266 1 049 1 376
1998 1 025 3 557 4 869  768 2 527 3 548  257 1 030 1 320
1999 1 041 3 589 5 111  799 2 517 3 735  242 1 072 1 376
2000 1 065 3 631 4 998  817 2 565 3 658  248 1 066 1 341
2001 1 065 3 673 5 032  822 2 631 3 680  243 1 042 1 352
2002 1 093 3 431 4 977  850 2 384 3 569  243 1 047 1 408
2003 1 113 3 293 4 609  870 2 317 3 354  243  976 1 255
2004 1 146 3 129 4 319  926 2 275 3 159  220  854 1 160
2005 1 137 3 054 4 296  917 2 181 3 157  220  873 1 139
2006 1 136 3 445 4 843  909 2 480 3 599  227  965 1 244
2007 1 157 3 736 5 074  929 2 537 3 626  228 1 199 1 448
2008 1 142 3 919 5 513  922 2 714 4 048  220 1 205 1 465
2009 1 204 4 236 5 736  990 2 930 4 230  214 1 305 1 506
2010 1 207 4 930 6 450  994 3 454 4 792  213 1 476 1 658
2011 1 225 5 315 6 860 1 016 3 784 5 070  209 1 531 1 791
                   
2011                  
Rogaland 85  381  435 70  248  295 15  133  140
Hordaland  218 1 159 1 385  166  766 1 005 52  393  380
Sogn og Fjordane  112  442  525 91  323  402 21  119  123
Møre og Romsdal  153  669  823  120  412  544 33  257  279
Sør-Trøndelag  121  537  694  103  404  523 18  133  171
Nord-Trøndelag 90  383  548 76  245  345 14  138  203
Nordland  200  900 1 241  169  683  923 31  217  318
Troms Romsa  109  422  616 98  353  509 11 69  107
Finnmark Finnmárku 93  322  510 90  277  464 3 45 46
Øvrige fylker 44  100 83 33 73 59 11 27 24
1  Gjelder konsesjoner med produksjon for matfiskoppdrett. I 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 hadde henholdsvis 6, 26, 4, 1, 4, 4, 5, 1, 1, 8, 10, 6, 8, 4 og 13 av disse konsesjonene også produksjon for utsetting i vassdrag.

Standardtegn i tabeller