Statistisk sentralbyrå

Akvakultur

2 Salg av slaktet matfisk. Førstehåndsverdi1, etter fiskeart og fylke. 2011. 1 000 kr
  I alt Laks Regnbueørret Røye/sjørøye Torsk Kveite Andre fiskearter
1997 7 435 176 6 768 841  628 956 15 237 4 355 28 680 9 108
1998 8 632 536 7 606 646  988 851 7 846 3 325 219 095 6 773
1999 10 442 271 9 110 631 1 263 197 15 085 3 005 28 906 21 446
2000 12 143 421 10 907 028 1 172 049 9 504 3 409 39 659 11 772
2001 9 143 472 7 899 536 1 175 654 12 448 12 162 28 389 15 283
2002 9 221 956 7 736 691 1 394 290 12 255 30 011 30 323 18 387
2003 9 602 812 8 257 473 1 229 415 10 563 51 587 28 952 24 822
2004 11 314 218 9 862 190 1 286 990 13 351 72 187 43 580 35 920
2005 13 727 056 12 178 945 1 256 251 16 140  157 261 73 402 45 057
2006 17 586 772 15 575 590 1 578 776 33 290  261 377 71 151 66 588
2007 17 509 073 15 496 270 1 553 311 16 344  247 826  114 195 81 127
2008 17 447 610 15 225 262 1 639 138 19 081  371 696  111 958 80 475
2009 22 443 684 20 177 900 1 754 373 19 304  359 837  115 813 16 484
2010 30 750 673 28 511 990 1 729 304 21 523  347 384  121 985 18 487
2011 28 926 523 26 924 278 1 530 095 15 667  267 373  171 581 17 530
               
Rogaland 1 803 347 1 717 881 1 937 0 2 342 : 0
Hordaland 4 889 988 4 038 469  851 056 0  463 0 0
Sogn og Fjordane 2 378 714 2 071 796  277 742 : 29 176 : 0
Møre og Romsdal 3 650 050 3 283 302  263 280 0 42 806 60 662 0
Sør-Trøndelag 3 704 493 3 698 344 1 086 : : 0 :
Nord-Trøndelag 1 960 437 1 924 111 0 : : 0 0
Nordland 6 038 909 5 821 366 52 784 8 423  140 962 : 0
Troms Romsa 2 772 729 2 707 326 52 088 : 12 635 : 0
Finnmark Finnmárku 1 415 748 1 387 066 24 595 : 0 : :
Øvrige fylker  312 107  274 616 5 527 : 0 : :
1  Solgt uforedlet fersk eller fryst. Verdi av fisk foredlet videre i eget anlegg er med.
2  Tall fra Fiskeridirektoratet.

Standardtegn i tabeller