Statistisk sentralbyrå

Akvakultur

1 Salg av slaktet matfisk. Mengde, etter fiskeart og fylke. 2011. Tonn
  I alt Laks Regnbueørret Røye/sjørøye Torsk Kveite Andre fiskearter
1997  367 115  332 581 33 295  350  304 1 113  472
1998  410 449  360 806 48 431  190  199 1 290  534
1999  476 291  425 154 48 692  498  157  451 1 340
2000  490 278  440 061 48 778  282  170  562  425
2001  508 497  435 119 71 764  317  535  377  385
2002  548 718  462 495 83 559  319 1 258  424  663
2003  582 587  509 544 68 931  272 2 185  426 1 229
2004  633 110  563 914 63 401  324 3 165  648 1 658
2005  656 894  586 512 58 875  352 7 409 1 197 2 549
2006  708 558  629 888 62 703  897 11 087 1 185 2 798
2007  838 856  744 220 77 465  395 11 104 2 307 3 365
2008  846 353  737 694 85 266  468 18 052 1 587 3 286
2009  960 110  862 908 74 072  421 20 924 1 568  218
2010 1 017 711  939 575 54 538  492 21 240 1 610  256
2011 1 142 892 1 065 975 58 364  276 15 273 2 767  237
               
Rogaland 70 235 69 054  110 0  136 : 0
Hordaland  188 190  156 419 31 733 0 38 0 0
Sogn og Fjordane  108 074 94 793 11 556 : 1 725 : 0
Møre og Romsdal  141 484  127 121 10 371 0 2 591 1 401 0
Sør-Trøndelag  146 342  146 097 57 : : 0 :
Nord-Trøndelag 83 038 80 803 0 : : 0 0
Nordland  227 269  217 346 1 898  178 7 624 : 0
Troms Romsa  107 473  104 834 1 870 :  759 : 0
Finnmark Finnmárku 57 197 56 475  659 : 0 : :
Øvrige fylker 13 588 13 032  110 : 0 : :
1  Tall fra Fiskeridirektoratet.

Standardtegn i tabeller