Statistisk sentralbyrå

Akvakultur

5 Salg av skalldyr, etter art. 2000-2010. Tonn og 1 000 kroner
  Mengde Førstehåndsverdi
  I alt Blåskjell Kamskjell Østers Andre arter I alt Blåskjell Kamskjell Østers Andre arter
2000  897  851 38 8 .. 8 295 5 340 1 018  486 1 451
2001  944  920 22 2 .. 9 191 7 451  663  102  975
2002 2 582 2 557 5 2 18 16 107 15 096  133  128  750
2003 1 834 1 829 1 2 2 9 571 9 189 26  139  217
2004 3 817 3 747 46 3 21 21 144 16 145 2 160  180 2 659
2005 4 904 4 885 3 2 14 23 791 20 479 15  190 2 972
2006 3 749 3 714 4 1 30 21 691 15 292 76  294 6 029
2007 2 700 2 660 6 4 30 25 713 19 622  165  454 5 472
2008 2 053 2 035 4 3 11 13 819 9 905  180  467 3 267
2009 1 728 1 649 8 4 68 12 856 7 469  324  533 4 530
2010 2 001 1 930 10 2 59 18 745 8 238  363  298 9 846

Standardtegn i tabeller