Statistisk sentralbyrå

Akvakultur

4 Beholdning av levende matfisk, etter fiskeart og fylke. Alle fiskearter. 2010. 1 000 stk.2
Fiskeart Beholdning 01.01.2010 Tilgang (utsatt) Uttak Tap Beholdning 31.12.2010 Prosent tap1
Alle fiskearter  357 900  285 266  213 706 54 197  375 262 14,8
Laks  316 042  257 320  189 355 46 850  337 157 14,3
Regnbueørret 21 159 20 259 15 088 3 251 23 079 14,7
Andre fiskearter 20 699 7 687 9 263 4 096 15 026 22,9
Rogaland            
Alle fiskearter 25 936 23 672 14 214 5 575 29 821 20,0
Laks 24 934 23 209 13 984 5 455 28 705 20,3
Regnbueørret 25 41 6 18 43 52,9
Andre  977  422  224  102 1 073 10,0
Hordaland            
Alle fiskearter 59 913 46 766 37 675 9 118 59 886 15,2
Laks 48 986 36 198 30 259 6 794 48 131 14,0
Regnbueørret 10 477 10 471 7 087 2 218 11 643 20,1
Andre  450 97  329  106  112 37,7
Sogn og Fjordane            
Alle fiskearter 31 711 26 579 19 779 2 441 36 072 7,2
Laks 26 388 21 757 16 686 1 734 29 725 6,2
Regnbueørret 3 516 4 240 2 437  426 4 894 10,1
Andre 1 807  582  656  281 1 453 17,2
Møre og Romsdal            
Alle fiskearter 43 598 32 061 26 951 5 942 42 765 13,8
Laks 35 814 28 120 22 707 4 618 36 609 12,8
Regnbueørret 3 372 2 656 2 701  141 3 185 4,3
Andre 4 412 1 285 1 543 1 183 2 971 32,0
Sør-Trøndelag            
Alle fiskearter 40 421 29 240 20 509 7 375 41 776 17,9
Laks 39 625 28 692 20 277 7 307 40 732 18,2
Regnbueørret 75 10 48 8 29 15,4
Andre  721  538  184 60 1 015 6,9
Nord-Trøndelag            
Alle fiskearter 25 304 24 510 16 867 3 455 29 492 12,6
Laks 23 713 24 510 16 333 3 445 28 446 13,2
Regnbueørret            
Andre 1 591    534 10 1 046 0,8
Nordland            
Alle fiskearter 65 926 53 023 41 207 8 954 68 789 13,3
Laks 55 652 48 815 36 005 6 904 61 559 11,8
Regnbueørret  818  724  267 50 1 225 4,9
Andre 9 456 3 484 4 935 2 000 6 005 25,9
Troms Romsa            
Alle fiskearter 37 321 27 838 21 591 6 146 37 421 16,4
Laks 36 057 25 635 20 453 5 861 35 376 16,4
Regnbueørret  815 1 377  793  103 1 296 9,8
Andre  449  826  345  182  749 30,4
Finnmark Finnmárku            
Alle fiskearter 22 302 17 974 12 153 4 578 23 544 20,0
Laks 19 732 17 104 10 176 4 153 22 507 19,7
Regnbueørret 2 039  582 1 607  270  743 19,4
Andre  531  288  370  155  294 37,6
Øvrige fylker            
Alle fiskearter 5 468 3 603 2 760  614 5 696 11,0
Laks 5 140 3 279 2 474  580 5 365 11,0
Regnbueørret 23  159  143 17 22 75,6
Andre  305  165  143 17  309 5,5
1  Tap i prosent av gjennomsnittlig beholdning i løpet av året. Endret juni 2011, fra tidligere svinnprosent regnet i forhold til beholdning 01.01+ utsatt i året.
2  Tabellen ble rettet 3. januar 2012.

Standardtegn i tabeller