Statistisk sentralbyrå

Akvakultur

3 Antall tillatelser i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats, etter type produksjon og fylke. Laks og regnbueørret. 2010
  I alt Matfiskproduksjon Klekkeri- og/eller settefiskproduksjon1
  Antall tillatelser i drift Antall personer 1 000 timeverk Antall tillatelser i drift Antall personer 1 000 timeverk Antall tillatelser i drift Antall personer 1 000 timeverk
1997 1 035 3 719 5 115  769 2 670 3 739  266 1 049 1 376
1998 1 025 3 557 4 869  768 2 527 3 548  257 1 030 1 320
1999 1 041 3 589 5 111  799 2 517 3 735  242 1 072 1 376
2000 1 065 3 631 4 998  817 2 565 3 658  248 1 066 1 341
2001 1 065 3 673 5 032  822 2 631 3 680  243 1 042 1 352
2002 1 093 3 431 4 977  850 2 384 3 569  243 1 047 1 408
2003 1 113 3 293 4 609  870 2 317 3 354  243  976 1 255
2004 1 146 3 129 4 319  926 2 275 3 159  220  854 1 160
2005 1 137 3 054 4 296  917 2 181 3 157  220  873 1 139
2006 1 136 3 445 4 843  909 2 480 3 599  227  965 1 244
2007 1 157 3 736 5 074  929 2 537 3 626  228 1 199 1 448
2008 1 142 3 919 5 513  922 2 714 4 048  220 1 205 1 465
2009 1 204 4 236 5 736  990 2 930 4 230  214 1 305 1 506
2010 1 207 4 930 6 450  994 3 454 4 792  213 1 476 1 658
                   
2010                  
Rogaland 84  404  518 68  287  385 16  117  133
Hordaland  211 1 062 1 195  160  671  842 51  391  353
Sogn og Fjordane  112  361  486 90  249  364 22  112  122
Møre og Romsdal  152  617  811  120  390  552 32  227  259
Sør-Trøndelag  119  486  638  100  347  471 19  139  167
Nord-Trøndelag 89  345  473 73  210  314 16  135  159
Nordland  196  845 1 205  165  629  906 31  216  299
Troms Romsa  108  428  625 97  363  525 11 65  100
Finnmark Finnmárku 93  280  416 90  243  380 3 37 36
Øvrige fylker 42  105 81 31 67 52 12 38 29
1  Gjelder konsesjoner med produksjon for matfiskoppdrett. I 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 hadde henholdsvis 6, 26, 4, 1, 4, 4, 5, 1, 1, 8, 10, 6, 8, 4 og 13 av disse konsesjonene også produksjon for utsetting i vassdrag.

Standardtegn i tabeller