Statistisk sentralbyrå

Akvakultur

2 Salg av slaktet matfisk. Førstehåndsverdi1, etter fiskeart og fylke. 2010. 1 000 kroner
  I alt Laks Regnbueørret Røye/sjørøye Torsk Kveite Andre fiskearter
1997 7 435 176 6 768 841  628 956 15 237 4 355 28 680 9 108
1998 8 632 536 7 606 646  988 851 7 846 3 325 219 095 6 773
1999 10 442 271 9 110 631 1 263 197 15 085 3 005 28 906 21 446
2000 12 143 421 10 907 028 1 172 049 9 504 3 409 39 659 11 772
2001 9 143 472 7 899 536 1 175 654 12 448 12 162 28 389 15 283
2002 9 221 956 7 736 691 1 394 290 12 255 30 011 30 323 18 387
2003 9 602 812 8 257 473 1 229 415 10 563 51 587 28 952 24 822
2004 11 314 218 9 862 190 1 286 990 13 351 72 187 43 580 35 920
2005 13 727 056 12 178 945 1 256 251 16 140  157 261 73 402 45 057
2006 17 586 772 15 575 590 1 578 776 33 290  261 377 71 151 66 588
2007 17 509 073 15 496 270 1 553 311 16 344  247 826  114 195 81 127
2008 17 447 610 15 225 262 1 639 138 19 081  371 696  111 958 80 475
2009 22 443 684 20 177 900 1 754 373 19 304  359 837  115 813 16 484
2010 30 750 673 28 511 990 1 729 304 21 523  347 384  121 985 18 487
               
Rogaland 1 992 358 1 895 796  861 :  872 : :
Hordaland 5 016 332 4 164 225  836 837 - 15 270 - -
Sogn og Fjordane 2 755 668 2 434 990  293 803 : 22 303 : -
Møre og Romsdal 3 790 101 3 463 781  254 349 - 49 382 22 589 -
Sør-Trøndelag 3 320 727 3 309 112 5 015 : : : -
Nord-Trøndelag 2 230 124 2 202 546 0 0 : : -
Nordland 6 014 518 5 752 343 49 773 14 846  197 556 - -
Troms Romsa 3 460 035 3 354 038 88 485  888 16 624 - -
Finnmark Finnmárku 1 835 112 1 621 766  196 397 3 750 : : :
Øvrige fylker  335 697  313 393 3 783 39 - - 18 482
1  Solgt uforedlet fersk eller fryst. Verdi av fisk foredlet videre i eget anlegg er med.
2  Tall fra Fiskeridirektoratet.

Standardtegn i tabeller