Statistisk sentralbyrå

Akvakultur

5 Beholdning av levende matfisk, etter fiskeart og fylke. Alle fiskearter. 2009. 1 000 stk.
Fiskeart Beholdning 1. januar 2009 Tilgang (utsatt) Uttak Svinn Beholdning 31. desember 2009 Prosent svinn1
Alle fiskearter  349 998  267 237  204 403 56 784  356 046 9,2
Laks  295 649  238 643  175 071 45 817  313 404 8,6
Regnbueørret 26 246 16 741 19 176 2 662 21 148 6,2
Andre fiskearter 28 103 11 853 10 156 8 305 21 494 20,8
             
Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder            
Alle fiskearter 5 475 3 361 2 792  574 5 470 6,5
Laks 5 122 3 078 2 521  538 5 141 6,6
Regnbueørret 27  166  151 18 24 9,2
Andre  326  117  120 18  305 4,1
Rogaland            
Alle fiskearter 25 328 19 180 13 128 4 726 26 654 10,6
Laks 24 342 18 790 12 907 4 573 25 652 10,6
Regnbueørret 38 7 11 8 25 19,0
Andre  948  383  210  145  977 10,9
Hordaland            
Alle fiskearter 61 004 49 531 39 455 9 459 61 621 8,6
Laks 50 011 39 803 31 122 7 962 50 730 8,9
Regnbueørret 10 310 9 695 8 169 1 379 10 458 6,9
Andre  683 33  164  118  433 16,5
Sogn og Fjordane            
Alle fiskearter 30 682 23 056 18 593 3 886 31 259 7,2
Laks 23 414 19 042 13 945 3 077 25 434 7,2
Regnbueørret 4 288 2 826 3 257  333 3 524 4,7
Andre 2 980 1 188 1 391  476 2 301 11,4
Møre og Romsdal            
Alle fiskearter 42 144 34 429 23 931 9 037 43 605 11,8
Laks 33 941 28 605 19 906 7 108 35 532 11,4
Regnbueørret 2 924 2 739 1 993  298 3 372 5,3
Andre 5 279 3 085 2 032 1 631 4 701 19,5
Sør-Trøndelag            
Alle fiskearter 32 728 33 032 22 542 4 523 38 697 6,9
Laks 32 169 32 698 22 336 4 468 38 064 6,9
Regnbueørret 96 29 42 9 74 6,8
Andre  463  305  164 46  559 6,0
Nord-Trøndelag            
Alle fiskearter 27 592 17 212 16 368 2 282 26 154 5,1
Laks 26 391 15 514 16 188 1 904 23 813 4,5
Regnbueørret 0 0 0 0 0 0
Andre 1 201 1 698  180  378 2 341 13,0
Nordland            
Alle fiskearter 67 858 45 494 38 754 11 695 62 903 10,3
Laks 50 803 40 673 31 244 7 070 53 162 7,7
Regnbueørret 3 427  818 3 178  249  818 5,9
Andre 13 628 4 003 4 332 4 376 8 923 24,8
Troms Romsa            
Alle fiskearter 36 200 28 513 20 374 6 781 37 556 10,5
Laks 33 648 27 337 18 719 5 947 36 318 9,8
Regnbueørret 1 250  462  817 79  815 4,6
Andre 1 302  714  838  755  423 37,5
Finnmark Finnmárku            
Alle fiskearter 20 985 13 431 8 467 3 821 22 129 11,1
Laks 15 808 13 104 6 183 3 170 19 559 11,0
Regnbueørret 3 886 0 1 558  289 2 039 7,4
Andre 1 291  327  726  362  531 22,3
1  Svinn i prosent av beholdning 1. januar + utsatt i året.

Standardtegn i tabeller