Statistisk sentralbyrå

Akvakultur

4 Antall konsesjoner i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats, etter type produksjon og fylke. Andre fiskearter enn laks og regnbueørret. 2009
  I alt Matfiskproduksjon Klekkeri- og/eller settefiskproduksjon
  Antall konsesjoner i drift Antall personer 1 000 timeverk Antall personer 1 000 timeverk Antall personer 1 000 timeverk
1997  156  307  171  264  122 43 48
1998  162  297  207  237  127 60 81
1999  199  350  221  291  149 59 72
2000  200  400  262  299  150  101  112
2001  240  464  359  313  181  151  178
2002  322  577  575  350  282  227  293
2003  354  606  651  406  356  200  295
2004  321  590  587  438  376  152  211
2005  322  616  663  466  438  150  225
2006  316  545  628  444  470  101  158
2007  307  712  908  346  422  366  486
2008  421  570  771  400  521  170  250
2009  299  551  737  366  487  185  250
               
2009              
Østlandet og Agder 8 27 28 19 17 8 11
Rogaland 18 33 39 20 27 13 12
Hordaland 27 49 66 24 27 25 39
Sogn og Fjordane 24 36 59 32 54 4 5
Møre og Romsdal 52 78  113 47 70 31 43
Sør-Trøndelag 12 28 27 12 12 16 15
Nord-Trøndelag 11 15 25 8 12 7 13
Nordland  119  212  274  169  213 43 61
Troms Romsa 14 55 78 19 29 36 49
Finnmark Finnmárku 14 18 28 16 25 2 3

Standardtegn i tabeller