Statistisk sentralbyrå

Akvakultur

3 Antall tillatelser i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats, etter type produksjon og fylke. Laks og regnbueørret. 2009
  I alt Matfiskproduksjon Klekkeri- og/eller settefiskproduksjon1
  Antall tillatelser i drift Antall personer 1 000 timeverk Antall tillatelser i drift Antall personer 1 000 timeverk Antall tillatelser i drift Antall personer 1 000 timeverk
1997 1 035 3 719 5 115  769 2 670 3 739  266 1 049 1 376
1998 1 025 3 557 4 869  768 2 527 3 548  257 1 030 1 320
1999 1 041 3 589 5 111  799 2 517 3 735  242 1 072 1 376
2000 1 065 3 631 4 998  817 2 565 3 658  248 1 066 1 341
2001 1 065 3 673 5 032  822 2 631 3 680  243 1 042 1 352
2002 1 093 3 431 4 977  850 2 384 3 569  243 1 047 1 408
2003 1 113 3 293 4 609  870 2 317 3 354  243  976 1 255
2004 1 146 3 129 4 319  926 2 275 3 159  220  854 1 160
2005 1 137 3 054 4 296  917 2 181 3 157  220  873 1 139
2006 1 136 3 445 4 843  909 2 480 3 599  227  965 1 244
2007 1 157 3 738 5 074  929 2 537 3 626  228 1 201 1 448
2008 1 142 3 919 5 514  922 2 714 4 048  220 1 205 1 466
2009 1 204 4 236 5 736  990 2 930 4 230  214 1 305 1 506
                   
2009                  
Østlandet og Agder 46  116 96 32 74 69 14 42 27
Rogaland 86  322  386 70  218  268 16  104  118
Hordaland  216  980 1 220  164  649  899 52  331  321
Sogn og Fjordane  110  314  421 89  213  304 21  101  117
Møre og Romsdal  150  470  655  118  264  408 32  206  247
Sør-Trøndelag  116  396  589 97  266  435 19  130  154
Nord-Trøndelag 90  311  457 74  195  314 16  116  143
Nordland  190  734 1 033  159  537  771 31  197  262
Troms Romsa  107  385  578 97  339  497 10 46 81
Finnmark Finnmárku 93  203  302 90  175  265 3 28 37
1  Gjelder konsesjoner med produksjon for matfiskoppdrett. I 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 hadde henholdsvis 6, 26, 4, 1, 4, 4, 5, 1, 1, 8, 10, 6, 8, 4 og 13 av disse konsesjonene også produksjon for utsetting i vassdrag.

Standardtegn i tabeller