Statistisk sentralbyrå

Akvakultur

2 Salg av slaktet matfisk. Verdi1, etter fiskeart og fylke. 2009. 1 000 kroner
  I alt Laks Regnbueørret Røye/sjørøye Torsk Kveite Andre fiskearter
1997 7 435 176 6 768 841  628 956 15 237 4 355 28 680 9 108
1998 8 632 536 7 606 646  988 851 7 846 3 325 219 095 6 773
1999 10 442 271 9 110 631 1 263 197 15 085 3 005 28 906 21 446
2000 12 143 421 10 907 028 1 172 049 9 504 3 409 39 659 11 772
2001 9 143 472 7 899 536 1 175 654 12 448 12 162 28 389 15 283
2002 9 221 956 7 736 691 1 394 290 12 255 30 011 30 323 18 387
2003 9 602 812 8 257 473 1 229 415 10 563 51 587 28 952 24 822
2004 11 314 218 9 862 190 1 286 990 13 351 72 187 43 580 35 920
2005 13 727 056 12 178 945 1 256 251 16 140  157 261 73 402 45 057
2006 17 586 772 15 575 590 1 578 776 33 290  261 377 71 151 66 588
2007 17 509 073 15 496 270 1 553 311 16 344  247 826  114 195 81 127
2008 17 447 610 15 225 262 1 639 138 19 081  371 696  111 958 80 475
2009 22 443 684 20 177 900 1 754 373 19 304  359 837  115 813 16 484
               
2009              
Østlandet og Agder  238 921  219 075 3 359 26 4 0 16 457
Rogaland 1 584 999 1 498 720 1 190 0  745 84 344 0
Hordaland 4 215 647 3 466 329  740 923 0 8 388 7 0
Sogn og Fjordane 2 134 476 1 761 399  315 905 0 57 172 0 0
Møre og Romsdal 3 071 027 2 786 471  213 470 0 48 425 22 661 0
Sør-Trøndelag 2 265 755 2 256 885 4 077 3 000 1 793 0 0
Nord-Trøndelag 1 567 057 1 557 611 0 0 9 446 0 0
Nordland 3 819 695 3 457 728  194 439 14 552  144 176 8 800 0
Troms Romsa 2 611 839 2 435 156  127 169 : 48 293 0 :
Finnmark Finnmárku  934 265  738 524  153 841 : 41 394 0 :
1  Solgt uforedlet fersk eller fryst. Verdi av fisk foredlet videre i eget anlegg er med.
2  Tall fra Fiskeridirektoratet.

Standardtegn i tabeller