Statistisk sentralbyrå

Akvakultur

1 Salg av slaktet matfisk. Mengde, etter fiskeart og fylke. 2009. Tonn
  I alt Laks Regnbueørret Røye/sjørøye Torsk Kveite Andre fiskearter
1997  367 115  332 581 33 295  350  304 1 113  472
1998  410 449  360 806 48 431  190  199 1 290  534
1999  476 291  425 154 48 692  498  157  451 1 340
2000  490 278  440 061 48 778  282  170  562  425
2001  508 497  435 119 71 764  317  535  377  385
2002  548 718  462 495 83 559  319 1 258  424  663
2003  582 587  509 544 68 931  272 2 185  426 1 229
2004  633 110  563 914 63 401  324 3 165  648 1 658
2005  656 894  586 512 58 875  352 7 409 1 197 2 549
2006  708 558  629 888 62 703  897 11 087 1 185 2 798
2007  838 856  744 220 77 465  395 11 104 2 307 3 365
2008  846 353  737 694 85 266  468 18 052 1 587 3 286
2009  960 110  862 908 74 072  421 20 924 1 568  218
               
2009              
Østlandet og Agder 11 992 11 688 87 0 0 0  217
Rogaland 63 367 62 192 42 0 36 1 097 0
Hordaland  170 255  139 421 30 346 0  488 0 0
Sogn og Fjordane 82 952 67 321 12 601 0 3 030 0 0
Møre og Romsdal  123 821  110 563 9 261 0 3 666  331 0
Sør-Trøndelag  112 626  112 249  182 30  165 0 0
Nord-Trøndelag 76 208 75 674 0 0  534 0 0
Nordland  171 830  152 664 10 258  364 8 404  140 0
Troms Romsa  108 541  101 077 5 086 : 2 361 0 :
Finnmark Finnmárku 38 519 30 060 6 209 : 2 240 0 :
1  Tall fra Fiskeridirektoratet.

Standardtegn i tabeller