Statistisk sentralbyrå

Akvakultur

5 Beholdning av levende matfisk, etter fiskeart og fylke. Alle fiskearter. 2008. 1 000 stk
Fiskeart Beholdning 01.01.2008 Tilgang (utsatt) Uttak Svinn Beholdning 31.12.2007 Prosent svinn1
Alle fiskearter  318 091  277 023  180 933 56 494  357 688 9,5
Laks  260 655  233 215  149 905 43 976  299 989 8,9
Regnbueørret 34 914 18 763 21 793 5 371 26 514 10,0
Andre fiskearter 22 522 25 045 9 235 7 147 31 185 15,0
Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland,            
Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder            
Alle fiskearter 4 996 3 270 2 428  347 5 491 4,2
Laks 4 688 2 900 2 146  321 5 121 4,2
Regnbueørret 21  148  139 5 24 3,2
Andre  287  222  143 21  346 4,1
Rogaland            
Alle fiskearter 22 921 19 027 10 968 5 728 25 252 13,7
Laks 21 373 18 785 10 778 5 091 24 289 12,7
Regnbueørret 69 19 40 20 28 22,4
Andre 1 479  223  150  617  935 36,2
Hordaland            
Alle fiskearter 56 727 49 671 35 555 10 959 59 884 10,3
Laks 45 694 40 599 27 767 9 082 49 444 10,5
Regnbueørret 10 891 9 004 7 696 1 845 10 354 9,3
Andre  142 68 92 32 86 15,5
Sogn og Fjordane            
Alle fiskearter 28 185 22 986 16 138 4 780 30 254 9,3
Laks 20 023 17 837 11 012 3 434 23 414 9,1
Regnbueørret 5 699 2 602 4 061  509 3 732 6,1
Andre 2 463 2 547 1 065  837 3 108 16,7
Møre og Romsdal            
Alle fiskearter 42 651 41 952 23 154 12 832 48 616 15,2
Laks 30 552 28 997 15 844 7 625 36 080 12,8
Regnbueørret 5 804 2 836 3 673 2 045 2 921 23,7
Andre 6 295 10 119 3 637 3 162 9 615 19,3
Sør-Trøndelag            
Alle fiskearter 31 873 25 344 18 695 4 065 34 457 7,1
Laks 31 345 25 083 18 385 3 971 34 071 7,0
Regnbueørret  225 55  137 48 95 17,1
Andre  303  206  173 46  291 9,1
Nord-Trøndelag            
Alle fiskearter 21 606 22 135 13 700 2 596 27 446 5,9
Laks 21 222 20 913 13 545 2 345 26 245 5,6
Regnbueørret : : : : : :
Andre  384 1 222  155  251 1 201 15,6
Nordland            
Alle fiskearter 61 565 50 221 34 588 8 883 68 314 7,9
Laks 46 300 39 944 27 804 6 840 51 600 7,9
Regnbueørret 6 512 1 028 3 540  324 3 675 4,3
Andre 8 753 9 249 3 244 1 719 13 039 9,5
Troms Romsa            
Alle fiskearter 32 242 27 387 18 057 4 682 36 890 7,9
Laks 28 505 25 605 16 160 4 139 33 811 7,6
Regnbueørret 2 140 1 564 1 613  292 1 799 7,9
Andre 1 597  218  284  251 1 280 13,8
Finnmark Finnmárku            
Alle fiskearter 15 326 15 029 7 648 1 622 21 086 5,3
Laks 10 954 12 552 6 463 1 128 15 915 4,8
Regnbueørret 3 554 1 507  893  283 3 886 5,6
Andre  818  970  292  211 1 285 11,8
1  Svinn i prosent av beholdning 1. januar + utsatt i året.

Standardtegn i tabeller