Statistisk sentralbyrå

Akvakultur

4 Antall konsesjoner i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats, etter type produksjon og fylke. Andre fiskearter enn laks og regnbueørret. 2008
  I alt Matfiskproduksjon Klekkeri- og/eller settefiskproduksjon
  Antall konsesjoner i drift Antall personer 1 000 timeverk Antall personer 1 000 timeverk Antall personer 1 000 timeverk
1997  156  307  171  264  122 43 48
1998  162  297  207  237  127 60 81
1999  199  350  221  291  149 59 72
2000  200  400  262  299  150  101  112
2001  240  464  359  313  181  151  178
2002  322  577  575  350  282  227  293
2003  354  606  651  406  356  200  295
2004  321  590  587  438  376  152  211
2005  322  616  663  466  438  150  225
2006  316  545  628  444  470  101  158
2007  307  510  659  346  422  164  237
2008  421  570  771  400  521  170  250
               
2008              
Østlandet og Agder 11 19 28 26 25 3 3
Rogaland 37 44 64 23 34 21 30
Hordaland 32 62 76 34 26 28 50
Sogn og Fjordane 42 50 69 31 43 19 26
Møre og Romsdal 68  115  168 88  125 27 43
Sør-Trøndelag 12 19 24 10 11 9 13
Nord-Trøndelag 17 18 15 : 15 : :
Nordland  149  178  243  137  190 41 53
Troms Romsa 14 38 19 19 19 16 19
Finnmark Finnmárku 39 21 33 : 33 : :

Standardtegn i tabeller