Statistisk sentralbyrå

Akvakultur

3 Antall tillatelser i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats, etter type produksjon og fylke. Laks og regnbueørret. 2008
  I alt Matfiskproduksjon Klekkeri- og/eller settefiskproduksjon1
  Antall tillatelser i drift Antall personer 1 000 timeverk Antall tillatelser i drift Antall personer 1 000 timeverk Antall tillatelser i drift Antall personer 1 000 timeverk
1997 1 035 3 719 5 115  769 2 670 3 739  266 1 049 1 376
1998 1 025 3 557 4 869  768 2 527 3 548  257 1 030 1 320
1999 1 041 3 589 5 111  799 2 517 3 735  242 1 072 1 376
2000 1 065 3 631 4 998  817 2 565 3 658  248 1 066 1 341
2001 1 065 3 673 5 032  822 2 631 3 680  243 1 042 1 352
2002 1 093 3 431 4 977  850 2 384 3 569  243 1 047 1 408
2003 1 113 3 293 4 609  870 2 317 3 354  243  976 1 255
2004 1 146 3 129 4 319  926 2 275 3 159  220  854 1 160
2005 1 137 3 054 4 296  917 2 181 3 157  220  873 1 139
2006 1 136 3 445 4 843  909 2 480 3 599  227  965 1 244
2007 1 157 3 738 5 074  929 2 537 3 626  228 1 201 1 448
2008 1 142 3 919 5 514  922 2 714 4 048  220 1 205 1 466
                   
2008                  
Østlandet og Agder 41 95  101 29 66 73 12 29 28
Rogaland 88  293  374 70  206  262 18 87  112
Hordaland  213  804 1 080  158  512  763 55  292  317
Sogn og Fjordane  103  243  344 83  147  237 20 96  107
Møre og Romsdal  145  516  713  111  305  451 34  211  262
Sør-Trøndelag  103  411  600 83  296  450 20  115  150
Nord-Trøndelag 83  268  432 67  168  289 16  100  143
Nordland  183  736 1 036  152  553  814 31  183  222
Troms Romsa 99  341  515 88  285  429 11 56 86
Finnmark Finnmárku 84  212  319 81  176  280 3 36 39
1  Gjelder konsesjoner med produksjon for matfiskoppdrett. I 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 hadde henholdsvis 6, 26, 4, 1, 4, 4, 5, 1, 1, 8, 10, 6, 8, 4 og 13 av disse konsesjonene også produksjon for utsetting i vassdrag.

Standardtegn i tabeller