Statistisk sentralbyrå

2 Salg av slaktet matfisk. Verdi1, etter fiskeart og fylke. 2008. 1 000 kroner (Rettet 31. mai 2010)
  I alt Laks Regnbueørret Røye/sjørøye Torsk Kveite Andre fiskearter
1997 7 435 176 6 768 841  628 956 15 237 4 355 28 680 9 108
1998 8 632 536 7 606 646  988 851 7 846 3 325 219 095 6 773
1999 10 442 271 9 110 631 1 263 197 15 085 3 005 28 906 21 446
2000 12 143 421 10 907 028 1 172 049 9 504 3 409 39 659 11 772
2001 9 143 472 7 899 536 1 175 654 12 448 12 162 28 389 15 283
2002 9 221 956 7 736 691 1 394 290 12 255 30 011 30 323 18 387
2003 9 602 812 8 257 473 1 229 415 10 563 51 587 28 952 24 822
2004 11 314 218 9 862 190 1 286 990 13 351 72 187 43 580 35 920
2005 13 727 056 12 178 945 1 256 251 16 140  157 261 73 402 45 057
2006 17 586 772 15 575 590 1 578 776 33 290  261 377 71 151 66 588
2007 17 509 073 15 496 270 1 553 311 16 344  247 826  114 195 81 127
2008 17 447 610 15 225 262 1 639 138 19 081  371 696  111 958 80 475
               
2008              
Østlandet og Agder  174 627  152 168 2 801 30 46 - 19 582
Rogaland 1 018 104  946 682 3 176 - 4 68 242 -
Hordaland 2 986 915 2 379 822  599 646 - 5 000 2 447 -
Sogn og Fjordane 1 489 198 1 115 766  304 398 - 69 034 - -
Møre og Romsdal 2 253 723 1 797 600  308 775 - 63 930 23 418 60 000
Sør-Trøndelag 2 001 579 1 983 266 9 993 3 960 4 360 - -
Nord-Trøndelag 1 318 367 1 310 980 - - 7 233  154 -
Nordland 3 423 754 2 960 615  245 158 14 055  186 229 17 697 -
Troms Romsa 1 972 659 1 849 480  106 008 1 036 15 241 -  894
Finnmark Finnmárku  808 683  728 883 59 183 - 20 617 - -
1  Solgt uforedlet fersk eller fryst. Verdi av fisk foredlet videre i eget anlegg er med.
2  Tall fra Fiskeridirektoratet.

Standardtegn i tabeller