Statistisk sentralbyrå

1 Salg av slaktet matfisk. Mengde, etter fiskeart og fylke. 2008. Tonn (Rettet 31. mai 2010)
  I alt Laks Regnbueørret Røye/sjørøye Torsk Kveite Andre fiskearter
1997  367 115  332 581 33 295  350  304 1 113  472
1998  410 449  360 806 48 431  190  199 1 290  534
1999  476 291  425 154 48 692  498  157  451 1 340
2000  490 278  440 061 48 778  282  170  562  425
2001  508 497  435 119 71 764  317  535  377  385
2002  548 718  462 495 83 559  319 1 258  424  663
2003  582 587  509 544 68 931  272 2 185  426 1 229
2004  633 110  563 914 63 401  324 3 165  648 1 658
2005  656 894  586 512 58 875  352 7 409 1 197 2 549
2006  708 558  629 888 62 703  897 11 087 1 185 2 798
2007  838 856  744 220 77 465  395 11 104 2 307 3 365
2008  846 353  737 694 85 266  468 18 052 1 587 3 286
               
2008              
Østlandet og Agder 10 913 10 595 77 0 1 -  240
Rogaland 53 242 52 162  193 - 0  887 -
Hordaland  146 434  115 889 30 247 -  243 55 -
Sogn og Fjordane 74 116 55 529 15 363 - 3 224 - -
Møre og Romsdal  110 184 87 147 16 245 - 3 483  309 3 000
Sør-Trøndelag 96 516 95 613  608 99  196 - -
Nord-Trøndelag 64 877 64 462 - -  412 3 0
Nordland  162 635  139 281 13 939  355 8 727  333 -
Troms Romsa 91 015 85 179 5 001 14  775 - 46
Finnmark Finnmárku 36 420 31 837 3 592 -  991 - -
1  Tall fra Fiskeridirektoratet.

Standardtegn i tabeller