Statistisk sentralbyrå

Fiskeoppdrett

5 Beholdning av levende matfisk, etter fiskeart og fylke. Alle fiskearter. 2006. 1 000 stk.
Fiskeart Beholdning 1. januar 2006 Tilgang (utsatt) Uttak Svinn Beholdning 31. desember 2006 Prosent svinn1
Alle fiskearter  253 907  230 331  148 579 40 493  295 166 8,4
Laks  210 632  186 714  125 259 31 044  241 043 7,8
Aure 24 834 27 672 16 666 3 573 32 267 6,8
Andre fiskearter 18 441 15 945 6 654 5 876 21 856 17,1
             
Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder            
Alle fiskearter 4 545 2 865 2 332  438 4 641 5,9
Laks 4 190 2 638 2 076  399 4 354 5,8
Aure 47  127  135 17 22 9,9
Andre  308  100  121 22  265 5,4
Rogaland            
Alle fiskearter 22 490 17 065 11 184 4 195 24 177 10,6
Laks 17 750 15 083 9 934 2 886 20 014 8,8
Aure 39 82 17 13 91 10,9
Andre 4 701 1 900 1 233 1 296 4 072 19,6
Hordaland            
Alle fiskearter 42 904 44 662 25 862 9 626 52 078 11,0
Laks 34 087 32 526 19 347 7 654 39 612 11,5
Aure 8 406 10 249 6 179 1 377 11 099 7,4
Andre  411 1 887  336  595 1 367 25,9
Sogn og Fjordane            
Alle fiskearter 24 900 21 369 12 106 5 632 28 532 12,2
Laks 18 282 15 765 9 068 4 675 20 304 13,7
Aure 4 836 4 223 2 443  735 5 882 8,1
Andre 1 782 1 381  595  222 2 346 7,0
Møre og Romsdal            
Alle fiskearter 36 344 35 867 23 753 6 807 41 651 9,4
Laks 24 513 24 950 16 333 3 696 29 434 7,5
Aure 5 980 6 089 5 073  949 6 047 7,9
Andre 5 851 4 828 2 347 2 162 6 170 20,2
Sør-Trøndelag            
Alle fiskearter 25 982 21 987 15 632 3 053 29 283 6,4
Laks 25 107 21 518 15 239 2 951 28 435 6,3
Aure  642  317  345 35  578 3,6
Andre  233  152 48 67  270 17,3
Nord-Trøndelag            
Alle fiskearter 17 639 16 984 10 877 1 512 22 233 4,4
Laks 16 956 16 286 10 669 1 357 21 215 4,1
Aure : : : : : :
Andre : : : : : :
Nordland            
Alle fiskearter 47 201 42 081 27 756 4 941 56 584 5,5
Laks 39 854 34 001 24 119 3 705 46 030 5,0
Aure 3 604 4 564 2 067  348 5 753 4,3
Andre 3 743 3 516 1 570  888 4 801 12,2
Troms Romsa            
Alle fiskearter 23 576 19 527 14 098 3 130 25 876 7,3
Laks 22 489 17 817 13 752 2 757 23 798 6,8
Aure  544  989  191 21 1 321 1,4
Andre  543  721  155  352  757 27,8
Finnmark Finnmárku            
Alle fiskearter 8 324 7 925 4 978 1 159 10 111 7,1
Laks 7 403 6 130 4 721  965 7 846 7,1
Aure : : : : : :
Andre : : : : : :
1  Svinn i prosent av beholdning 1. januar + utsatt i året.

Standardtegn i tabeller