Statistisk sentralbyrå

Fiskeoppdrett

4 Antall konsesjoner i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats, etter type produksjon og fylke. Andre fiskearter enn laks og aure. 2006
  Antall konsesjoner i drift I alt Matfiskproduksjon Klekkeri- og/eller settefiskproduksjon
  Antall personer 1 000 timeverk Antall personer 1 000 timeverk Antall personer 1 000 timeverk
1997  156  307  171  264  122 43 48
1998  162  297  207  237  127 60 81
1999  199  350  221  291  149 59 72
2000  200  400  262  299  150  101  112
2001  240  464  359  313  181  151  178
2002  322  577  575  350  282  227  293
2003  354  606  651  406  356  200  295
2004  321  590  587  438  376  152  211
2005  322  616  663  466  438  150  225
2006  316  545  628  444  470  101  158
               
2006              
Østlandet, Agder 13 27 29 17 15 10 14
Rogaland 58 99  132 86  114 13 18
Hordaland 33 69 50 55 27 14 23
Sogn og Fjordane 28 40 52 29 35 11 17
Møre og Romsdal 64 88  120 70 91 18 29
Sør-Trøndelag 7 16 11 16 11 - -
Nord-Trøndelag 10 18 19 18 19 - -
Nordland 79  135  151  112  116 23 35
Troms Romsa 13 35 43 23 21 12 22
Finnmark Finnmárku 11 18 22 18 22 - -

Standardtegn i tabeller