Statistisk sentralbyrå

Fiskeoppdrett

3 Antall konsesjoner i drift, personer i arbeid og arbeidsinnsats, etter type produksjon og fylke. Laks og aure. 2006
  I alt Matfiskproduksjon Klekkeri- og/eller settefiskproduksjon1
  Antall konsesjoner i drift Antall personer 1 000 timeverk Antall konsesjoner Antall personer 1 000 timeverk Antall konsesjoner i drift Antall personer 1 000 timeverk
1997 1 035 3 719 5 115  769 2 670 3 739  266 1 049 1 376
1998 1 025 3 557 4 869  768 2 527 3 548  257 1 030 1 320
1999 1 041 3 589 5 111  799 2 517 3 735  242 1 072 1 376
2000 1 065 3 631 4 998  817 2 565 3 658  248 1 066 1 341
2001 1 065 3 673 5 032  822 2 631 3 680  243 1 042 1 352
2002 1 093 3 431 4 977  850 2 384 3 569  243 1 047 1 408
2003 1 113 3 293 4 609  870 2 317 3 354  243  976 1 255
2004 1 146 3 129 4 319  926 2 275 3 159  220  854 1 160
2005 1 137 3 054 4 296  917 2 181 3 157  220  873 1 139
2006 1 136 3 445 4 843  909 2 480 3 599  227  965 1 244
                   
2006                  
Østlandet, Agder 48 96 72 33 58 50 15 38 22
Rogaland 84  272  336 68  192  236 16 80  100
Hordaland  214  676  880  158  444  588 56  232  292
Sogn og Fjordane  103  235  337 81  160  253 22 75 84
Møre og Romsdal  147  405  626  112  249  413 35  156  213
Sør-Trøndelag  103  333  545 83  259  434 20 74  111
Nord-Trøndelag 84  247  364 67  167  252 17 80  112
Nordland  186  712 1 007  152  544  801 34  168  206
Troms Romsa 95  344  481 85  298  405 10 46 76
Finnmark Finnmárku 72  125  196 70  109  168 2 16 28
1  Gjelder konsesjoner med produksjon for matfiskoppdrett. I 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 hadde henholdsvis 6, 26, 4, 1, 4, 4, 5, 1, 1, 8, 10, 6, 8 og 4 av disse konsesjonene også produksjon for utsetting i vassdrag.

Standardtegn i tabeller