Statistisk sentralbyrå

Fiskeoppdrett

2 Salg av slaktet matfisk. Verdi1, etter fiskeart og fylke. 2006. 1 000 kroner
  I alt Laks Aure Røye/sjørøye Torsk Kveite Andre fiskearter
1997 7 435 176 6 768 841  628 956 15 237 4 355 28 680 9 108
1998 8 632 536 7 606 646  988 851 7 846 3 325 219 095 6 773
1999 10 442 271 9 110 631 1 263 197 15 085 3 005 28 906 21 446
2000 12 143 421 10 907 028 1 172 049 9 504 3 409 39 659 11 772
2001 9 143 472 7 899 536 1 175 654 12 448 12 162 28 389 15 283
2002 9 221 956 7 736 691 1 394 290 12 255 30 011 30 323 18 387
2003 9 602 812 8 257 473 1 229 415 10 563 51 587 28 952 24 822
2004 11 314 218 9 862 190 1 286 990 13 351 72 187 43 580 35 920
2005 13 727 056 12 178 945 1 256 251 16 140  157 261 73 402 45 057
2006 17 586 772 15 575 590 1 578 776 33 290  261 377 71 151 66 588
               
2006              
Østlandet, Agder  181 161  161 226 3 347 13  118 - 16 457
Rogaland 1 016 158  955 877 1 915 - 36 766 21 600 -
Hordaland 2 933 251 2 312 669  603 259 - 7 401 9 600  322
Sogn og Fjordane 1 323 081 1 078 930  208 807 - 35 344 - -
Møre og Romsdal 2 506 827 1 881 354  468 948 - 89 501 19 839 47 185
Sør-Trøndelag 2 033 922 1 993 392 38 130  109 2 291 - -
Nord-Trøndelag 1 439 798 1 433 577 : : 4 997 : :
Nordland 3 772 010 3 442 562  208 768 32 008 66 835 19 212 2 625
Troms Romsa 1 823 412 1 787 672 : : 9 641 : :
Finnmark Finnmárku  557 151  528 330 : : 8 482 : :
1  Solgt uforedlet fersk eller fryst. Verdi av fisk foredlet videre i eget anlegg er med.
2  Tall fra Fiskeridirektoratet.

Standardtegn i tabeller