Statistisk sentralbyrå

Fiskeoppdrett

1 Salg av slaktet matfisk. Mengde, etter fiskeart og fylke. 2006. Tonn
  I alt Laks Aure Røye/sjørøye Torsk Kveite Andre fiskearter
1997  367 115  332 581 33 295  350  304 1 113  472
1998  410 449  360 806 48 431  190  199 1 290  534
1999  476 291  425 154 48 692  498  157  451 1 340
2000  490 278  440 061 48 778  282  170  562  425
2001  508 497  435 119 71 764  317  535  377  385
2002  548 718  462 495 83 559  319 1 258  424  663
2003  582 587  509 544 68 931  272 2 185  426 1 229
2004  633 110  563 914 63 401  324 3 165  648 1 658
2005  656 894  586 512 58 875  352 7 409 1 197 2 549
2006  708 558  629 888 62 703  897 11 087 1 185 2 798
               
2006              
Østlandet, Agder 10 955 10 664 83 0 2 -  206
Rogaland 47 967 45 643 71 - 1 893  360 -
Hordaland  112 874 89 402 22 929 -  370  160 13
Sogn og Fjordane 53 881 43 256 8 862 - 1 763 - -
Møre og Romsdal  106 002 80 940 18 483 - 3 748  327 2 504
Sør-Trøndelag 81 606 80 143 1 372 2 89 - -
Nord-Trøndelag 55 877 55 606 : : : : :
Nordland  143 951  131 212 9 236  875 2 230  323 75
Troms Romsa 72 356 70 961 : : : : :
Finnmark Finnmárku 23 086 22 061 : : : : :
1  Tall fra Fiskeridirektoratet.

Standardtegn i tabeller