Statistisk sentralbyrå

Fag - og forskingsbibliotek

2 Fag- og forskingsbibliotek. Bøker, periodika, utlån, innlån, utgifter, tilsette og årsverk. 2007
  Bibliotekeiningar Bøker, periodika og tidsskrifter i alt Bruttotilvekst i året 2007: Bøker, periodika og tidsskrifter i alt Løpande periodikatitlar i alt 2 Utlån Innlån i alt Registrerte utgifter til akkvisisjon3 Tilsette i alt Utførte årsverk
  Utlån effektuert i alt1 Av dette fjernlån effektuert i alt
    1 000 1 000 kr
I alt  322 20 666  487 751  502 514 4 103 336  482 290  302 806  346 440 1 817 1 584,3
                     
Nasjonalbibliotek i alt 1 2 942  139 531 12 523  155 742  109 678 3 425 8 377  361  361,0
                     
Bibl. ved universitet og vitskapelege høgskolar med fakultets- og instituttbibliotek i alt 72 10 584  149 265  131 159 1 984 334  224 841  127 798  193 178  668  564,7
Universitetsbiblioteket i Agder 5  295 8 246 21 608  123 436 14 340 6 078 6 668 38 27,1
Universitetsbiblioteket i Bergen 8 1 788 22 385 19 738  274 302 26 939 25 479 35 782  108 95,6
Universitetsbiblioteket i Oslo 28 3 577 44 199 18 849  772 437 77 929 35 242 56 399  179  172,1
Universitetsbiblioteket i Stavanger 2  250 7 076 8 768  126 413 12 924 10 408 5 479 29 25,1
Universitetsbiblioteket i Tromsø 6  667 18 301 15 063  176 712 26 578 10 530 28 995 66 61,8
Universitetsbiblioteket i Trondheim 11 2 846 37 486 16 750  322 354 52 837 20 231 43 958  181  131,5
Universitetsbiblioteket4 for miljø- og biovitenskap, Ås 1  522 2 095 5 781 23 703 2 491 9 726 5 642 9 8,2
Universitetsstudia på Svalbard. Biblioteket 1 24 - 4 440 2 709 67  620 1 342 4 1,7
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Biblioteket 1 51 1 750  662 16 659 1 341  780  677 9 4,3
Kunsthøgskolen i Bergen 2 28 2 226  199 14 222 26 36  557 4 2,2
Kunsthøgskolen i Oslo 3 54 1 381  226 20 158 89  123  600 8 7,6
Norges handelshøyskole. Biblioteket 1  313 1 917 15 400 24 220 4 167 1 981 3 603 15 11,8
Norges idrettshøgskole. Biblioteket 1 72 1 109 3 134 20 509 3 163 2 956  982 7 5,3
Norges musikkhøgskole. Biblioteket 1 15  283  164 57 488 1 036 1 220  633 6 6,0
Norges veterinærhøgskoles bibliotek 1 82  811  377 9 012  914 2 388 1 861 5 4,5
                     
Statlege høgskolar i alt 81 2 912  102 347  192 549 1 642 858  117 610 94 590 66 023  418  344,5
Høgskolen i Østfold 4  135 7 891 7 343  110 171 13 269 5 506 4 123 18 17,2
Høgskolen i Akershus 1 69 1 405 2 454 34 375 3 344 2 360 1 206 12 11,2
Høgskolen i Oslo 3  185 6 122 9 885  199 838 10 750 11 348 4 999 33 30,0
Høgskolen i Hedmark 5  183 5 638 11 538 74 490 6 852 3 555 3 189 22 20,7
Høgskolen i Lillehammer 1 75 2 964 16 222 48 908 4 996 2 629 2 800 9 8,1
Høgskolen i Gjøvik 1 41 1 564 5 217 16 448 1 920  840 1 333 7 5,3
Høgskolen i Buskerud 3 72 2 981 9 664 49 354 4 041 1 993 2 361 12 11,3
Høgskolen i Vestfold 2 66 1 786 8 174 69 546 3 939 4 526 1 329 11 12,1
Høgskolen i Telemark 4  200 6 143 9 217  128 020 11 911 8 905 3 015 32 17,0
Høgskolen Stord/Haugesund 2 61 2 086 - 58 315 3 647 1 987 2 353 11 9,8
Høgskolen i Bergen 5  150 5 203 9 068  115 801 4 183 6 723 2 613 22 19,9
Høgskulen i Sogn og Fjordane 4  112 3 139 6 587 53 354 4 110 4 233 1 736 19 9,1
Høgskulen i Volda 1  108 2 953 3 690 56 800 4 442 4 487 1 393 14 9,3
Høgskolen i Molde 2 82 2 524 7 293 23 529 2 312 1 798 1 858 10 7,9
Høgskolen i Ålesund 1 30 2 237 5 375 16 045  799 1 152 1 603 4 3,5
Høgskolen i Sør-Trøndelag 5  144 5 666 17 276 92 842 3 732 3 210 3 102 19 16,9
Høgskolen i Nord-Trøndelag 4  140 4 255 4 296 68 316 4 013 3 920 2 010 18 14,0
Høgskolen i Bodø 3  196 4 516 15 860 62 949 4 332 3 221 4 786 15 13,0
Høgskolen i Nesna 2 47 2 222 1 643 22 603 2 049 1 173  750 4 4,0
Høgskolen i Harstad 1 38 1 299 6 446 18 565  982 1 306  864 3 3,7
Høgskolen i Narvik 1 36 1 587 3 801 12 778  850  852  985 5 4,5
Høgskolen i Tromsø 4 81 2 975 6 372 50 186 1 037  825 1 567 16 15,0
Høgskolen i Finnmark 2 59 2 432 5 310 33 945 1 849 1 403 1 657 12 7,5
Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole 1 26 1 151  136 5 352  145  317  373 2 3,0
Handelshøyskolen BI 1  115 4 610 14 170 60 817 7 366 4 035 6 488 37 29,9
Andre 18  461 16 998 5 512  159 511 10 740 12 286 7 530 51 40,7
                     
Spesialbibliotek, offentlege i alt  146 3 673 87 357  143 274  259 887 24 947 69 368 70 923  313  270,3
Stortingsbiblioteket 1  180 3 665  693 6 688 96  115 3 881 13 13,0
Statistisk sentralbyrås bibliotek og informasjonssenter 1  179 1 982 12 818 4 192 1 260  768 1 431 9 8,5
Fiskeridirektoratet. Biblioteket 1  149 1 436 5 287 14 727 1 114 2 632 1 866 3 3,0
Norsk Rikskringkasting. NRK. Biblioteket 2  124 1 632  387 16 634 39  731 2 003 14 12,5
Riksarkivet. Biblioteket 2  104 1 154  919 1 671 11  192  197 3 2,6
Norsk teknisk museum. Biblioteket 1  110  447  197 1 217  373  181  133 1 1,0
Forsvarsmuseets bibliotek 1  101  290 80 2 668 68 5 53 2 2,9
Patentstyret. Infoteket-Fagbibliotek. 1 50  458  348 - - - 1 082 9 8,5
Departementenes servicesenter. Fellesbiblioteket 1 30  800 3 947 4 385  431 1 115  950 5 5,4
Andre  135 2 645 75 493  118 598  207 705 21 555 63 629 59 327  254  212,9
                     
Spesialbibliotek, private i alt 22  555 9 251 23 009 60 515 5 214 7 625 7 939 57 43,8
Nobelinstituttets bibliotek 1  216 2 131 19 686 18 985  489 48  624 2 2,0
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 1  101  992  190 5 640 46 58  218 16 16,0
Chr. Michelsens institutt. Biblioteket 1 81 1 633  360 6 205 2 433  701  681 2 2,0
Andre 19  157 4 495 2 773 29 685 2 246 6 818 6 416 37 23,8
1  Medrekna registrerte fotokopiar som erstattar utlån.
2  Omfattar både trykte og elektroniske periodikatitlar.
3  Utgifter til innbinding er ikkje med.
4  Instituttbiblioteka ved UMB er ikkje rekna som eigne einingar, då desse berre delvis er med i statistikken.
Kjelde: ABM-Utvikling.

Standardtegn i tabeller