Statistisk sentralbyrå

Fag - og forskingsbibliotek

2   Fag- og forskingsbibliotek. Bøker, periodika, utlån, innlån, utgifter, tilsette og årsverk. 2004
  Bibliotekeiningar Bøker, periodika og tidsskrifter i alt Bruttotilvekst i året 2003: Bøker, periodika og tidsskrifter i alt Løpande periodikatitlar i alt 2 Utlån Innlån i alt Registrerte utgifter til akkvisisjon3 Tilsette i alt4 Utførte årsverk
  Utlån effektuert i alt1 Av dette fjernlån effektuert i alt
    1 000                                                                                 1 000 kr
I alt  315 19 262  550 514  319 548 4 201 260  457 598  304 074  266 963 1 869 1 555,0
                     
Nasjonalbibliotek i alt 3 2 468  150 862 69 070  177 563 94 582 1 842 4 082  354  329,1
                     
Bibl. ved universitet og vitskapelege høgskolar med fakultets- og instituttbibliotek i alt 68 9 957  164 571 88 571 1 813 365  223 922  134 519  142 973  734  588,5
                     
Universitetsbiblioteket i Oslo 29 3 508 47 845 15 272  697 108 80 940 34 259 51 493  238  180,9
Universitetsbiblioteket i Bergen 8 1 761 27 121 17 229  272 193 31 628 25 155 11 889  118  106,3
Universitetsbiblioteket i Trondheim 11 2 730 50 575 16 505  352 324 56 229 25 628 35 399  200  149,3
Universitetsbiblioteket i Tromsø 6  598 18 230 11 709  185 511 26 028 15 938 22 968 71 63,8
Universitetsstudia på Svalbard. Biblioteket 1 15 1 500 2 002 2 630 58  695 1 342 2 1,2
Norges landbrukshøgskoles bibliotek 1  515 2 774 5 057 27 967 3 942 10 138 4 027 13 9,1
Norges handelshøyskole. Biblioteket 1  303 2 653 8 956 38 084 5 730 2 575 3 951 13 12,8
Norges veterinærhøgskoles bibliotek 1 81  465  380 13 144 1 453 3 323 1 655 5 5,5
Norges idrettshøgskole. Biblioteket 1 69 1 843  428 22 979 2 978 3 671 1 000 10 6,6
Arkitekthøgskolen i Oslo. Biblioteket 1 47 1 710  193 17 868 1 355  595  577 9 4,3
Det teologiske menighetsfakultet. Biblioteket 1 63 2 072  361 23 285 2 623 2 907  865 10 5,5
Norges musikkhøgskole. Biblioteket 2 14  285  187 51 902 1 328 1 143  425 6 6,0
Norsk lærerakademi. Biblioteket 1 37  933  228 20 104 1 519 1 183  627 4 3,5
Misjonshøgskolen. Biblioteket 1 74 1 189  323 7 418 1 175  836  440 3 2,8
Norsk institutt for planteforskning, Plantevernet 1 29  120  201 2 835  335  425  482 2 1,0
Handelshøyskolen BI, hovudbibliotek 2  114 5 256 9 540 78 013 6 601 6 048 5 833 30 30,0
                     
Statlege høgskolar i alt 95 3 242  134 204 83 925 1 764 690  113 155 95 640 55 048  447  360,7
                     
Høgskolen i Østfold 5  119 8 651 1 051 80 996 8 060 5 088 3 696 18 15,4
Høgskolen i Akershus 1 71 1 818  539 42 242 2 617 1 979 1 170 13 10,8
Høgskolen i Oslo 5  190 7 726 7 144  202 881 11 584 10 889 4 362 33 30,7
Høgskolen i Hedmark 6  191 6 663 4 445 77 229 6 264 3 144 2 858 22 20,9
Høgskolen i Lillehammer 1 59 2 525 4 411 30 752 3 933 2 841 2 172 10 8,0
Høgskolen i Gjøvik 1 38 2 060 3 165 17 135 1 818  936  882 5 5,3
Høgskolen i Buskerud 3 63 3 262 2 358 40 230 3 949 2 457 1 678 11 9,8
Høgskolen i Vestfold 2 63 3 800 4 821 82 578 3 547 2 773 1 864 13 12,7
Høgskolen i Telemark 4  228 9 965 2 944  109 648 9 631 8 712 0 28 16,2
Høgskolen i Agder 5  270 9 849 4 140  128 101 10 457 7 676 6 558 28 23,6
Høgskolen i Stavanger 4  250 10 612 6 163  134 995 12 870 10 491 0 41 27,9
Høgskolen Stord/Haugesund 2 50 1 853 2 568 50 278 1 478 1 155 1 900 10 8,7
Høgskolen i Bergen 5  138 5 565 2 969  104 665 3 237 4 528 3 128 23 21,0
Høgskulen i Sogn og Fjordane 5  106 2 656 2 578 48 248 3 505 3 639 1 654 21 9,2
Høgskulen i Volda 1  101 3 589 2 718 48 996 3 204 3 639 1 686 13 8,8
Høgskolen i Molde 2 94 3 507 2 581 23 024 2 058 1 565 1 624 9 6,8
Høgskolen i Ålesund 1 23 1 158  639 13 205  589 1 090  976 4 4,0
Høgskolen i Sør-Trøndelag 5  202 6 175 4 303 89 233 3 128 2 976 3 600 20 17,3
Høgskolen i Nord-Trøndelag 3  126 4 245  971 59 373 3 621 3 802 1 595 17 12,2
Høgskolen i Bodø 3  181 4 677 7 879 65 694 4 925 3 142 3 539 16 14,3
Høgskolen i Nesna 2 40 1 770 88 18 298 1 288 1 156  620 4 3,4
Høgskolen i Harstad 1 33 1 204 3 747 20 940  748  933  779 3 3,3
Høgskolen i Narvik 1 34 1 453 2 491 10 577  596  673  926 5 4,5
Høgskolen i Tromsø 4 75 6 503 3 990 55 370  842  634 1 488 15 11,4
Høgskolen i Finnmark 2 55 3 038 2 148 31 263 1 211 1 542 1 131 8 5,5
Samisk Høgskole 1 15  618 - 6 538  125  152  292 2 2,0
Luftkrigsskolen 1 13  325  110 2 608  127  257 0 2 1,9
Andre 19  414 18 937 2 964  169 593 7 743 7 771 4 870 53 45,4
                     
Spesialbibliotek, offentlege i alt  124 2 939 88 904 55 228  394 795 24 892 64 000 58 145  282  232,7
                     
Stortingsbiblioteket 1  174 2 719  680 6 864  132  144 3 735 13 13,0
Statistisk sentralbyrås bibliotek og informasjonssenter 1  163 4 216 1 139 4 552 1 553  813 1 220 10 9,5
Fiskeridirektoratet. Biblioteket 1  148 2 111 4 845 2 464 1 433 4 155 1 742 8 5,5
Utenriksdepartementets dokumentasjonssenter - - - - - - - - - -
Telemark Sentralsykehus. Avd. for yrkes- og miljømedisin. Biblioteket 1 4 72 36 1 624 31  932 90 1 0,5
Norges geologiske undersøkelse. Biblioteket 1 0 1 052  432 2 258  133  619  645 3 2,6
Norsk Rikskringkasting. NRK. Biblioteket 1  123 1 651  401 24 528 65  619 1 706 14 12,6
Forsvarets forskningsinstitutt. Biblioteket 2 19 1 075  919 5 495  422 2 073 0 3 3,0
Riksarkivet. Biblioteket 2 90  935  917 1 845 24  162  230 3 2,6
Institutt for energiteknikk, biblioteket 1 70  330 2 381 4 476  344 1 738 1 098 3 2,5
Norsk teknisk museum. Biblioteket 1  104 4 816  195 2 546  284  380  182 2 2,0
Ullevål sykehus. Medisinsk bibliotek 1 98 2 506 3 031 14 134  593 4 690 2 515 10 9,0
Nasjonalgalleriets bibliotek - - - - - - - - - -
Forsvarsmuseets bibliotek 1  100  265 - 1 112 72 - 85 2 2,6
Det norske meteorologiske institutt. Biblioteket 1 95 7 550 - 4 608 -  682  535 1 1,0
Instituttgruppa for samfunnsforskning (ISAF). 2 75 2 500  343 13 710  110 4 150  954 5 4,5
Stavanger Museum. Biblioteket 1 62 1 401  830 2 282 37 93  148 2 2,0
Patentstyret. Informasjonsavd. 1 58  606 - - - 1 500 1 498 9 -
Norges Banks bibliotek 1 64 2 225 4 130 2 963  607  275 1 245 3 3,0
Norsk Folkemuseums bibliotek 1 51  100  220 1 221  274  286 80 1 1,0
Norsk institutt for skogforskning. (NISK). Biblioteket 1 57  712 2 918 3 252  135  473  386 2 1,5
Andre  102 1 384 52 062 31 811  294 861 18 643 40 216 40 051  187  154,5
                     
Spesialbibliotek, private i alt 25  700 16 280 23 127 98 809 5 441 10 359 6 714 62 51,4
                     
Nobelinstituttets bibliotek 1  212 2 319 19 161 55 390  463 1  523 3 1,8
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 1 97 1 705 - 6 382 55  119 0 15 15,0
Chr. Michelsens institutt 1 84 2 900  360 9 948 3 300 1 540  886 3 2,8
Norsk barnebokinstitutt 1 66 2 153 46 2 929  189 97  102 5 4,9
Norsk Institutt for vannforskning 1 49  771  277  753  115  727  654 2 1,3
Andre 20  192 6 432 3 283 23 407 1 319 7 875 4 549 34 25,6
1  Medrekna registrerte fotokopiar som erstattar utlån.
2  Omfattar både trykte og elektroniske periodikatitlar.
3  Utgifter til innbinding er ikkje med.
4  Universitetsbiblioteket i Oslo har ikkje rapportert talet på tilsette for 2003.
Kjelde: ABM-Utvikling.

Standardtegn i tabeller