Statistisk sentralbyrå


2   Fag- og forskingsbibliotek. Bøker, periodika, utlån, innlån, utgifter, tilsette og årsverk. 2000
  Bibliotek-
einingar
Bøker og
periodika
i alt
Bruttotilvekst i
året 2000: Bøker
og periodika i alt
Løpande
periodikatitlar
i alt
Utlån Innlån
i alt
Registrerte
utgifter til
akkvisisjon2
Tilsette
i alt
Utførte
årsverk
  Utlån effektuert i alt1 Av dette fjernlån effektuert i alt
    1 000           1 000
I alt 357 18 658 574 483 156 159 3 806 898 485 074 382 244 209 140 1 807 1 581,4
                     
Nasjonalbibliotek i alt 2 2 015 158 322 19 863 145 144 77 451 2 028 8 529 326 301,3
                     
Bibliotek ved universitet og vitskapelege høgskolar med fakultets- og instituttbibliotek i alt 77 9 796 189 284 51 375 1 756 982 281 690 203 626 98 884 658 609,6
                     
Universitetsbiblioteket i Oslo 35 3 360 51 608 12 476 562 920 89 365 53 582 28 392 202 197,8
Universitetsbiblioteket i Bergen 11 1 659 39 957 10 363 388 355 50 987 43 832 17 371 128 106,3
Universitetsbiblioteket i Trondheim 11 2 541 42 967 14 786 335 073 69 078 42 565 21 859 168 150,3
Universitetsbiblioteket i Tromsø3 7 972 30 954 5 447 164 884 33 936 21 720 19 020 65 61,9
Norges landbrukshøgskoles bibliotek 1 499 3 632 2 018 34 041 6 345 16 379 1 620 15 15,0
Norges handelshøyskole. Biblioteket 1 286 4 391 1 744 46 497 9 526 3 430 2 148 13 16,0
Norges veterinærhøgskoles bibliotek 1 78 1 041 333 17 617 6 158 4 655 990 5 4,5
Norges idrettshøgskole. Biblioteket 1 73 1 189 408 18 853 2 610 3 286 614 6 6,0
Arkitekthøgskolen i Oslo. Biblioteket 1 42 986 186 15 137 1 491 439 360 3 3,0
Det teologiske menighetsfakultet. Biblioteket 1 56 1 653 365 18 371 2 557 2 023 559 9 5,0
Norges musikkhøgskole. Biblioteket 2 13 445 214 54 297 1 080 670 463 7 5,5
Norsk lærerakademi. Biblioteket 1 32 1 440 228 15 397 148 1 167 483 4 3,5
BI Biblioteket - NMH 1 25 2 208 450 39 090 2 242 5 015 1 162 11 11,5
Misjonshøgskolen. Biblioteket 1 70 1 167 540 4 498 1 158 560 258 3 2,8
Norsk institutt for planteforskning, Plantevernet 1 12 - 200 - - 625 230 - 1,0
Handelshøyskolen BI, hovudbibliotek 1 77 5 646 1 617 41 952 5 009 3 678 3 355 19 19,5
                     
Statlege høgskolar i alt 109 2 836 127 778 25 949 1 367 484 79 057 84 861 47 015 392 330,2
                     
Høgskolen i Østfold 5 120 8 242 1 016 55 398 4 950 2 552 3 114 18 13,2
Høgskolen i Akershus 4 69 1 990 736 37 141 3 679 2 148 1 175 13 10,2
Høgskolen i Oslo 9 222 9 388 1 371 148 132 3 220 8 212 3 078 33 29,5
Høgskolen i Hedmark 6 174 8 755 1 498 69 108 5 052 3 289 2 049 22 20,3
Høgskolen i Lillehammer 1 51 4 424 501 26 007 3 507 2 932 1 314 8 7,2
Høgskolen i Gjøvik 2 35 1 603 355 13 889 1 356 638 625 5 4,6
Høgskolen i Buskerud 3 55 2 185 363 31 324 2 352 2 127 1 277 10 9,2
Høgskolen i Vestfold 2 59 - 635 66 414 3 184 2 759 1 500 10 10,0
Høgskolen i Telemark 3 206 7 687 1 187 76 334 6 280 7 235 3 075 24 17,6
Høgskolen i Agder 9 232 8 103 1 816 84 637 6 296 8 029 3 349 24 20,8
Høgskolen i Stavanger 4 266 10 626 2 213 106 532 9 834 9 133 3 533 22 19,7
Høgskolen Stord/Haugesund 3 50 2 700 440 35 000 - 1 500 2 251 10 8,0
Høgskolen i Bergen 5 79 4 366 207 90 044 2 590 4 402 1 598 22 15,6
Høgskulen i Sogn og Fjordane 4 94 4 573 3 278 42 805 3 025 3 029 1 175 12 10,6
Høgskulen i Volda 1 90 2 819 682 41 162 3 357 2 848 1 071 14 9,0
Høgskolen i Molde 3 81 4 691 959 16 671 1 454 1 415 1 064 7 6,9
Høgskolen i Ålesund 1 24 1 357 334 8 792 569 885 522 5 4,5
Høgskolen i Sør-Trøndelag 5 139 9 439 1 398 77 503 3 358 2 343 2 811 18 15,9
Høgskolen i Nord-Trøndelag 3 112 4 808 915 56 335 2 227 3 542 1 872 17 12,9
Høgskolen i Bodø 4 170 5 807 954 59 950 5 089 4 782 1 964 15 13,3
Høgskolen i Nesna 2 30 1 793 222 16 205 701 1 352 571 3 3,0
Høgskolen i Harstad 1 25 1 661 400 15 392 777 905 641 5 4,5
Høgskolen i Narvik 1 30 1 447 494 10 565 866 871 611 6 5,5
Høgskolen i Tromsø 4 61 3 960 580 48 008 470 597 1 352 9 10,4
Høgskolen i Finnmark 4 62 3 998 541 29 399 1 084 1 923 1 086 11 6,0
Samisk Høgskole 1 15 990 154 4 004 4 123 260 2 2,0
Luftkrigsskolen 1 12 705 126 3 289 247 369 - 1 0,9
Andre 18 273 9 661 2 574 97 444 3 529 4 921 4 077 46 38,9
                     
Spesialbibliotek, offentlege i alt 136 3 328 84 946 33 760 461 754 37 883 77 512 47 144 356 277,90
                     
Stortingsbiblioteket 1 191 2 959 777 7 014 163 91 1 292 13 13,00
Statistisk sentralbyrås bibliotek og informasjonssenter 1 155 3 044 3 197 9 410 527 774 1 088 12 11,00
Fiskeridirektoratet. Biblioteket 1 136 1 657 1 666 5 021 2 298 3 049 850 5 5,40
Utenriksdepartementets dokumentasjonssenter 1 63 544 900 2 671 171 187 945 3 3,70
Telemark Sentralsykehus. Avdeling for yrkes- og miljømedisin. Biblioteket 1 105 4 950 42 1 258 123 1 274 129 1 0,50
Norges geologiske undersøkelse. Biblioteket 1 116 500 589 4 066 674 858 600 4 2,80
Norsk Rikskringkasting. NRK. Biblioteket 1 122 1 841 565 52 297 121 726 1 050 16 14,00
Forsvarets forskningsinstitutt. Biblioteket 2 105 2 223 555 3 910 660 3 078 2 698 4 3,50
Riksarkivet. Biblioteket 2 97 1 247 1 088 3 453 46 160 140 3 2,20
Institutt for energiteknikk, biblioteket 1 69 695 925 4 567 775 2 028 1 708 3 3,40
Norsk teknisk museum. Biblioteket 1 92 2 583 377 1 409 200 41 111 3 2,50
Ullevål sykehus. Medisinsk bibliotek 1 86 3 056 407 33 261 5 625 7 886 1 463 11 9,00
Nasjonalgalleriets bibliotek 1 80 1 334 202 149 25 59 372 3 3,00
Forsvarsmuseets bibliotek 1 100 237 75 522 177 - 36 2 2,00
Det norske meteorologiske institutt. Biblioteket 1 71 1 300 702 2 655 - 985 595 1 1,00
Instituttgruppa for samfunnsforskning (ISAF). 2 65 4 000 396 12 920 320 3 900 558 6 4,50
Stavanger Museum. Biblioteket 1 58 1 220 937 1 757 256 92 144 2 2,00
Patentstyret. Informasjonsavd. 1 55 841 441 - - 1 000 500 27 26,00
Norges Banks bibliotek 1 54 2 174 723 5 388 425 370 692 5 4,50
Norsk Folkemuseums bibliotek 1 51 - 333 250 - 60 80 1 1,00
Norsk institutt for skogforskning (NISK). Biblioteket 1 50 1 027 721 5 684 503 828 184 2 1,80
Andre 112 1 411 47 514 18 142 304 092 24 794 50 066 31 909 229 161,10
                     
Spesialbibliotek, private i alt 33 683 14 153 25 212 75 534 8 993 14 217 7 568 75 62,40
                     
Nobelinstituttets bibliotek 1 201 4 210 18 126 12 958 393 38 839 3 2,80
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 1 93 942 481 5 059 - - 210 6 7,20
Chr. Michelsens institutt 1 1 - 1 087 4 119 2 076 1 117 630 3 3,00
Norsk barnebokinstitutt 1 58 1 309 48 1 932 213 9 46 5 4,70
Norsk Institutt for vannforskning 1 43 1 006 460 995 995 651 852 2 0,60
Andre 28 287 6 686 5 010 50 471 5 316 12 402 4 991 56 44,10
1  Medrekna registrerte fotokopiar som erstattar utlån.
2  Utgifter til innbinding er ikkje med.
3  Inkludert Universitetsstudia på Svalbard. Biblioteket
Kjelde: Riksbibliotektjenesten.

Standardtegn i tabeller