Statistisk sentralbyrå

Ferieundersøkelsen

7 Antall ferieturer etter viktigste feriemål og etter ulike kriterier. Sommer 2007. 1 000
  I alt I Norge I utlandet
Sommer 2000 2 782 1 550 1 224
Sommer 2001 2 912 1 603 1 310
Sommer 2002 3 083 1 589 1 494
Sommer 2003 3 190 1 728 1 462
Sommer 2004 3 046 1 612 1 434
Sommer 2005 3 215 1 581 1 635
Sommer 2006 3 267 1 580 1 687
Sommer 2007 3 138 1 347 1 791
       
Kjønn      
Menn 1 525  650  875
Kvinner 1 613  697  916
       
Alder      
16-24  461  178  283
25-44 1 277  533  744
45-64 1 102  491  611
65-79  298  145  153
       
Husholdningsinntekt. 1 000 kr      
    -  99 25 8 17
100-199 79 25 53
200-299  194 98 96
300-399  336  188  148
400-499  258  126  132
500- 1 869  750 1 120
Uoppgitt  377  152  225
       
Bosted (landsdel)      
Akershus og Oslo  807  297  510
Hedmark og Oppland  195 97 99
Østlandet ellers  597  258  340
Agder og Rogaland  443  197  246
Vestlandet  529  245  284
Trøndelag  323  134  189
Nord-Norge  244  119  124
       
Antall overnattinger      
4-7 1 730  802  928
8-14  929  345  584
15-28  366  139  226
29-91  114 60 54
92-365 . . .
       
Hovedtransportmiddel      
Luft 1 320  130 1 191
Sjø  161 65 97
Land 1 617 1 118  499
Jernbane 48 39 9
Rute- og turbil  105 64 41
Private og leide kjøretøy 1 447 1 001  446
Annet, land 17 14 3
Uoppgitt 39 34 5
       
Viktigste innkvarteringstype      
Hoteller og andre overnattingssteder 1 238  164 1 074
Campingplasser  287  175  112
Ferieboliger  275  214 62
Annen kommersiell innkvartering 49 25 24
Spesialisert innkvartering 66 47 18
Leid innkvartering privat  237 80  157
Egen feriebolig  206  164 42
Annen privat innkvartering  766  465  302
Uoppgitt 14 14 -

Standardtegn i tabeller