Statistisk sentralbyrå

Ferieundersøkelsen

6 Andel personer på ferietur, etter sesong i ulike befolkningsgrupper. 2007. Prosent
  Vinter Påske Sommer Høst Jul
1992 11 12 65 16 4
1993 12 16 65 16 5
1994 10 13 64 14 4
1997 11 10 64 17 5
1998 12 13 62 17 6
1999 15 15 64 20 7
2000 19 12 62 23 7
2001 14 14 63 21 6
2002 14 14 63 21 7
2003 18 20 65 22 8
2004 19 15 62 28 10
2005 16 16 65 27 10
2006 21 16 67 30 10
2007 16 10 65 27 11
           
Kjønn          
Menn 14 8 63 23 9
Kvinner 18 12 68 31 13
           
Alder          
16-24 15 9 67 21 11
25-44 15 11 68 27 14
45-64 18 9 68 31 9
65-79 15 6 46 28 7
           
Husholdningsinntekt. 1 000 kr          
    -  99 24 0 47 29 29
100-199 8 5 38 21 10
200-299 9 8 49 18 13
300-399 16 6 63 20 10
400-499 13 8 64 25 11
500- 19 13 74 33 12
Uoppgitt 12 6 56 21 5
           
Bosted (landsdel)          
Akershus og Oslo 24 13 73 36 14
Hedmark og Oppland 8 4 53 17 5
Østlandet ellers 16 11 64 25 9
Agder og Rogaland 17 6 67 28 12
Vestlandet 14 11 65 25 12
Trøndelag 15 14 68 23 12
Nord-Norge 8 2 56 29 12

Standardtegn i tabeller