Statistisk sentralbyrå

Ferieundersøkelsen

4 Antall ferieturer, etter viktigste reisemål i ulike befolkningsgrupper. 2007. 1 000
  I Norge totalt Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Østlandet ellers Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge På reise i Norge I utlandet totalt Norden for øvrig Europa for øvrig Utlandet ellers På reise i utlandet
2007 2 414  167  376  535  340  373  217  325 80 3 395  731 2 111  552 -
                             
Kjønn                            
Menn 1 048 69  159  216  145  169  115  137 40 1 630  325 1 038  266 -
Kvinner 1 366 97  217  319  195  205  103  189 40 1 765  406 1 073  286 -
                             
Alder                            
16-24  297 36 38 44 29 70 27 46 6  498 82  372 45 -
25-44 1 018 67  144  223  155  146 87  166 29 1 308  372  688  248 -
45-64  850 57  155  195  114  142 70 87 30 1 232  207  810  214 -
65-79  248 6 39 73 41 15 33 26 15  357 70  242 45 -
                             
Husholdningsinntekt. 1 000 kr                            
    -  99 28 - - 12 5 3 3 6 - 42 11 26 5 -
100-199 54 6 3 7 12 6 11 9 -  113 20 79 14 -
200-299  146 8 24 33 20 23 16 23 -  194 29  133 32 -
300-399  287 31 39 53 30 50 53 19 12  290 45  181 64 -
400-499  210 10 21 14 44 57 3 56 5  268 57  155 56 -
500- 1 430  100  247  355  194  167  125  186 55 2 117  492 1 302  323 -
Uoppgitt  258 12 42 61 34 69 6 26 8  372 78  236 58 -
                             
Bosted (landsdel)                            
Akershus og Oslo  585 11  192  132 78 74 26 59 13  959  182  603  174 -
Hedmark og Oppland  143 5 50 17 16 14 16 24 -  168 36  110 22 -
Østlandet ellers  438 3 33  222 36 58 31 39 16  651  156  383  111 -
Agder og Rogaland  349 32 18 47  164 32 10 23 23  470  112  258  100 -
Vestlandet  456 54 66 91 29  140 20 33 22  565 93  392 80 -
Trøndelag  233 31 11 16 11 24 98 39 3  344 68  221 54 -
Nord-Norge  211 32 5 10 5 32 17  107 3  238 84  144 11 -

Standardtegn i tabeller