Statistisk sentralbyrå

Ferieundersøkelsen

3 Andel personer, etter antall ferieturer og gjennomsnittlig antall ferieturer per person i ulike befolkningsgrupper. 2007. Prosent
  Antall ferieturer Gjennomsnittlig antall ferieturer per person
  I alt 0 1 2 3 eller flere Blant alle Blant ferierende
            Prosent
1992  100 27 38 19 16 1,4 1,9
1993  100 27 33 20 20 1,5 2,1
1994  100 28 38 18 16 1,3 1,9
1997  100 26 39 19 16 1,4 1,8
1998  100 28 37 18 17 1,4 1,9
1999  100 24 34 20 22 1,6 2,1
2000  100 25 35 20 20 1,5 2,0
2001  100 23 37 20 19 1,5 2,0
2002  100 25 33 20 22 1,6 2,1
2003  100 22 35 20 23 1,7 2,1
2004  100 24 29 22 26 1,8 2,3
2005  100 23 31 19 26 1,8 2,3
2006  100 19 33 22 26 1,8 2,2
2007  100 21 35 21 23 1,7 2,1
               
Kjønn              
Menn  100 25 35 21 19 1,5 2,0
Kvinner  100 18 34 21 27 1,8 2,2
               
Alder              
16-24  100 19 38 25 18 1,5 1,9
25-44  100 20 33 22 25 1,8 2,2
45-64  100 20 35 21 25 1,8 2,2
65-79  100 34 36 15 15 1,3 2,0
               
Husholdningsinntekt. 1 000 kr              
    -  99  100 24 35 24 18 1,5 1,9
100-199  100 48 29 10 14 1,0 1,8
200-299  100 37 31 15 16 1,2 1,9
300-399  100 21 43 21 15 1,4 1,8
400-499  100 22 42 15 22 1,7 2,2
500-  100 14 32 25 28 2,0 2,3
Uoppgitt  100 33 35 17 15 1,3 1,9
               
Bosted (landsdel)              
Akershus og Oslo  100 16 23 27 34 2,1 2,6
Hedmark og Oppland  100 35 35 20 11 1,1 1,7
Østlandet ellers  100 21 41 18 20 1,6 2,0
Agder og Rogaland  100 19 34 26 22 1,7 2,1
Vestlandet  100 21 37 20 22 1,6 2,0
Trøndelag  100 23 33 17 27 1,8 2,3
Nord-Norge  100 25 42 19 15 1,3 1,8

Standardtegn i tabeller