Statistisk sentralbyrå

Ferieundersøkelsen

2 Antall ferieturer, etter viktigste feriemål og etter ulike kriterier. 2007. 1 000
  I alt I Norge I utlandet
1999 5 298 3 026 2 271
2000 5 104 2 702 2 394
2001 5 046 2 698 2 348
2002 5 406 2 777 2 629
2003 5 655 3 066 2 588
2004 6 006 3 046 2 960
2005 6 064 2 898 3 166
2006 6 180 2 945 3 236
2007 5 808 2 414 3 395
       
Kjønn      
Menn 2 678 1 048 1 630
Kvinner 3 131 1 366 1 765
       
Alder      
16-24  795  297  498
25-44 2 326 1 018 1 308
45-64 2 082  850 1 232
65-79  605  248  357
       
Husholdningsinntekt. 1 000 kr      
    -  99 70 28 42
100-199  167 54  113
200-299  340  146  194
300-399  577  287  290
400-499  478  210  268
500- 3 547 1 430 2 117
Uoppgitt  630  258  372
       
Bosted (landsdel)      
Akershus og Oslo 1 544  585  959
Hedmark og Oppland  311  143  168
Østlandet ellers 1 088  438  651
Agder og Rogaland  819  349  470
Vestlandet 1 020  456  565
Trøndelag  577  233  344
Nord-Norge  449  211  238
       
Antall overnattinger      
4-7 3 511 1 657 1 854
8-14 1 550  529 1 021
15-28  571  162  409
29-91  170 65  105
92-365 6 - 6
       
Hovedtransportmiddel      
Luft 2 891  304 2 586
Sjø  223 78  145
Land 2 643 1 989  654
Jernbane 92 80 12
Rute- og turbil  159 89 70
Private og leide kjøretøy 2 375 1 806  569
Annet, land 17 14 3
Uoppgitt 52 42 10
       
Viktigste innkvarteringstype      
Hoteller og andre overnattingssteder 2 391  250 2 142
Campingplasser  363  241  122
Ferieboliger  543  455 88
Annen kommersiell innkvartering 66 28 38
Spesialisert innkvartering  100 70 29
Leid innkvartering privat  334  117  217
Egen feriebolig  499  367  132
Annen privat innkvartering 1 480  868  612
Uoppgitt 31 16 15

Standardtegn i tabeller