Statistisk sentralbyrå

Ferieundersøkelsen

6   Andel personer på ferietur, etter sesong i ulike befolkningsgrupper. 2003. Prosent
  Vinter Påske Sommer Høst Jul
1992 11 12 65 16 4
1993 12 16 65 16 5
1994 10 13 64 14 4
1997 11 10 64 17 5
1998 12 13 62 17 6
1999 15 15 64 20 7
2000 19 12 62 23 7
2001 14 14 63 21 6
2002 14 14 63 21 7
2003 18 20 65 22 8
           
Kjønn          
Menn 18 19 63 19 7
Kvinner 19 22 66 24 8
           
Alder          
16 - 24 19 15 67 20 9
25 - 44 20 23 69 21 10
45 - 64 17 22 68 21 4
65 - 79 13 15 41 27 5
           
Husholdningsinntekt. 1 000 kr          
    -  99 15 15 55 22 23
100 - 199 14 8 45 12 6
200 - 299 10 15 54 23 5
300 - 399 8 16 57 14 8
400 - 499 20 25 68 24 7
500 - 25 27 79 26 8
Uoppgitt 14 14 51 20 4
           
Bosted (landsdel)          
Akershus og Oslo 27 26 71 30 12
Hedmark og Oppland 10 9 56 16 3
Østlandet ellers 17 19 58 24 6
Agder og Rogaland 18 19 65 22 9
Vestlandet 18 18 72 23 5
Trøndelag 12 24 59 10 7
Nord-Norge 11 21 63 13 8

Standardtegn i tabeller