Statistisk sentralbyrå

Forbruksundersøkelsen

3 Utgift per husholdning per år i forskjellige landsdeler, etter vare- og tjenestegruppe. 2005-2007. 2007-priser. Kroner
Vare- og tjenestegruppe Alle husholdninger Landsdel
Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
Forbruksutgift i alt  365 131  411 538  325 661  387 743  370 901  339 325  356 663  313 243
                 
01  Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 41 379 41 807 39 246 41 692 43 187 41 098 41 258 39 855
011  Matvarer 37 334 37 278 35 656 37 615 39 129 37 122 37 513 36 070
0111  Brød og kornprodukter 5 906 6 128 5 929 5 917 6 251 5 669 6 217 5 095
0112  Kjøtt 8 598 8 558 8 614 8 650 8 675 8 580 8 599 8 518
0113  Fisk 2 469 2 429 2 033 2 343 2 529 2 554 2 100 3 156
0114  Melk, ost og egg 6 132 5 748 6 287 6 380 6 389 6 252 6 047 5 955
0115  Oljer og fett  863  789  875  930  949  822  782  926
0116  Frukt 3 290 3 243 2 712 3 165 3 394 3 447 3 844 3 080
0117  Grønnsaker, inkl. poteter 4 040 4 312 3 906 4 237 4 225 3 850 3 696 3 717
0118  Sukker, sjokolade, andre sukkervarer 3 916 4 020 3 289 3 908 4 349 3 795 4 068 3 658
0119  Andre matvarer 2 119 2 051 2 010 2 085 2 368 2 152 2 161 1 967
                 
012  Alkoholfrie drikkevarer 4 045 4 529 3 590 4 078 4 058 3 976 3 745 3 785
0121  Kaffe, te og kakao  962  954  974  933  898  988  944 1 072
0122  Mineralvann, leskedrikker og juice 3 083 3 575 2 616 3 144 3 161 2 988 2 801 2 713
                 
02  Alkoholdrikker og tobakk 9 824 10 705 7 161 9 153 11 336 8 947 10 496 9 739
021  Alkoholholdige drikkevarer 6 527 8 014 4 496 5 773 7 238 5 871 6 701 6 161
0211  Brennevin 1 259 1 332 1 172 1 319 1 145  755 1 860 1 430
0212  Vin 2 782 3 952 1 484 2 233 3 368 2 374 2 160 2 739
0213  Øl 2 485 2 730 1 841 2 221 2 724 2 742 2 682 1 993
                 
022  Tobakk 3 297 2 691 2 665 3 380 4 099 3 076 3 794 3 578
                 
03  Klær og skotøy 19 841 24 027 17 208 18 227 22 695 19 213 17 438 15 790
031  Klær 16 767 20 028 14 958 15 572 19 255 16 039 14 516 13 726
032  Fottøy 3 074 3 999 2 250 2 655 3 440 3 175 2 922 2 064
                 
04  Bolig, lys og brensel  106 583  129 837 93 379  109 332  101 771 94 269  104 706 94 895
041  Betalt husleie 9 288 12 224 7 484 7 350 8 736 8 155 10 977 8 684
042  Beregnet husleie 53 634 73 524 41 026 54 033 52 151 48 266 46 324 41 673
043  Vedlikehold og reparasjon av bolig 23 978 26 901 22 942 25 861 20 764 19 221 27 430 24 494
044  Andre tjenester knyttet til bolig 4 483 3 813 4 823 5 062 5 106 4 104 4 341 4 563
045  Elektrisitet og brensel 15 200 13 375 17 104 17 026 15 014 14 523 15 634 15 480
                 
05  Møbler og husholdningsartikler 23 107 26 545 21 647 23 325 24 631 20 143 20 761 22 073
051  Møbler, tepper og reparasjoner 8 360 10 647 7 105 8 446 9 881 6 549 7 061 6 834
052  Boligtekstiler 2 214 2 324 1 291 2 704 2 062 1 875 1 806 3 017
053  Husholdningsapparater, inkl. rep. 3 680 3 636 4 479 3 479 3 150 3 477 3 447 4 684
054  Kjøkkenutstyr, glass, dekketøy 2 149 2 545 2 011 2 363 2 212 2 176 1 560 1 633
055  Verktøy og utstyr for hus og hage 2 590 2 080 3 203 2 358 3 145 2 680 2 821 2 391
056  Rengjøring og ettersyn i bolig 4 113 5 313 3 558 3 975 4 180 3 386 4 064 3 514
                 
06  Helsepleie 10 213 11 066 8 281 12 183 13 181 8 837 8 174 7 328
061  Legemidler, helseartikler, briller 4 391 4 635 4 113 5 060 4 732 3 996 2 840 4 763
062  Helsetjenester utenom institusjon 5 525 6 029 3 892 6 767 8 272 4 500 5 148 2 346
063  Sykehustjenester  296  402  277  355  177  341  186  219
                 
07  Transport 66 308 68 534 65 617 76 348 63 132 62 812 71 740 52 560
071  Kjøp av egne transportmidler 34 322 32 856 38 649 43 867 31 274 29 337 41 889 24 674
072  Drift og vedlikehold av transportmidler 22 404 20 841 22 164 25 048 22 217 22 321 22 005 22 409
073  Transporttjenester 9 582 14 837 4 803 7 433 9 641 11 155 7 847 5 478
                 
08  Post- og teletjenester 7 545 8 753 6 627 7 974 6 786 7 081 6 906 7 577
081  Posttjenester  315  335  290  216  351  302  344  383
082  Teleutstyr 1 095 1 062 1 479 1 085 1 010 1 068 1 050 1 094
083  Teletjenester 6 136 7 357 4 859 6 674 5 425 5 710 5 513 6 100
                 
09  Kultur og fritid 43 978 44 792 37 899 52 810 45 906 44 216 40 865 34 198
091  Audiovisuelt utstyr 8 259 8 589 8 328 7 151 9 278 7 879 8 232 8 477
092  Andre varer, kultur og fritid 4 295 1 851 1 418 10 790 4 053 4 345 3 739 2 274
093  Annet utstyr, fritid og hage 7 657 8 280 7 298 9 838 7 516 6 738 6 411 6 339
094  Tjenester, kultur og fritid 10 609 11 875 8 959 11 468 10 747 11 015 10 104 7 893
095  Aviser, bøker og skrivemateriell 5 716 6 723 6 535 5 569 4 703 5 567 5 915 4 831
096  Feriereiser, pakketurer 7 441 7 474 5 361 7 994 9 609 8 671 6 464 4 384
                 
10  Utdanning  942 1 857  252  549 1 616  760  409  205
                 
11  Restaurant- og hotelltjenester 13 317 18 792 8 319 12 284 14 111 11 766 12 392 10 283
111  Restauranttjenester 11 379 16 854 8 258 9 769 11 623 9 821 10 274 8 745
112  Hotelltjenester 1 938 1 938 61 2 516 2 487 1 944 2 118 1 538
                 
12  Andre varer og tjenester 22 093 24 822 20 024 23 866 22 548 20 185 21 518 18 738
121  Personlig pleie 7 900 8 839 7 569 8 847 8 520 6 865 7 532 6 131
123  Andre personlige varer 2 363 2 878 1 649 1 998 2 911 2 195 2 322 2 018
124  Sosiale omsorgstjenester 3 909 4 631 4 143 3 408 3 692 4 389 3 359 3 212
125  Forsikring 6 927 7 534 6 144 8 427 6 169 5 641 7 158 6 853
126  Finansielle tjenester utenom forsikring  506  370  382  722  543  546  521  410
127  Andre tjenester  488  569  137  465  713  548  626  113
                 
Tallet på husholdninger 3 170  632  269  544  475  550  347  353
Andel av husholdninger. Prosent  100,0 21,4 8,0 16,5 14,7 17,1 10,7 11,6
Personer per husholdning 2,21 2,10 2,26 2,28 2,26 2,24 2,23 2,14

Standardtegn i tabeller