Statistisk sentralbyrå


Avanseundersøkelse for engroshandel

3   Salgsinntekter, varekostnad og bruttofortjeneste, etter næringsundergruppe og varegruppe. Bedrifter
Varegruppe Solgte handelsvarer
Salgsinntekter1 Varekostnad1 Bruttofortjeneste1
1 000 kroner Prosent-
andel
1 000 kroner 1 000 kroner Prosent av
salgs-
inntekter
Næring 50.101: Engroshandel med motorkjøretøyer          
I alt    25 265 349    100,0    22 192 805    3 072 544    12,2
510 Motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner med utstyr og rekvisita 25 119 550 99,4 22 086 976 3 032 575 12,1
511 Personbiler, stasjonsvogner, varebiler og lette lastebiler (under ca. 3.500 kg totalvekt) 19 429 149 76,9 17 371 577 2 057 573 10,6
512 Nye lastebiler og busser (over ca. 3.500 kg totalvekt) 2 195 018 8,7 2 034 914 160 103 7,3
513 Brukte lastebiler og busser (over ca. 3.500 kg totalvekt) 277 156 1,1 286 016 -8 860 -3,2
516 Reservedeler til motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner 2 227 279 8,8 1 593 553 633 726 28,5
520 Dekk til motorkjøretøyer, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner 68 899 0,3 61 403 7 496 10,9
521 Rekvisita til motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner (unntatt dekk, motor- og smøreolje) 79 478 0,3 63 212 16 266 20,5
522 Tilhengere med utstyr og deler 45 564 0,2 53 003 -7 439 -16,3
530 Annet motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner med utstyr 797 008 3,2 623 298 173 710 21,8
Øvrige varer 145 798 0,6 105 829 39 969 27,4
Næring 50.301: Engroshandel med deler og utstyr til motorkjøretøyer          
I alt 8 431 363 100,0 5 965 419 2 465 944 29,2
210 Varer for sport og fritid (unntatt bekledningsvarer og skotøy) 339 899 4,0 293 851 46 048 13,5
220 Andre varer for sport og fritid 339 899 4,0 293 851 46 048 13,5
360 Varer og utstyr til radio, TV, video, CD, foto, film, etc. 196 679 2,3 161 475 35 205 17,9
367 Bilstereoutstyr (radio, kassettspiller, CD-spiller, høytalere etc.) 196 679 2,3 161 475 35 205 17,9
480 Håndverktøy og hageredskaper 13 884 0,2 10 434 3 450 24,9
510 Motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner med utstyr og rekvisita 7 593 570 90,1 5 292 398 2 301 171 30,3
516 Reservedeler til motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner 4 024 008 47,7 2 643 439 1 380 570 34,3
520 Dekk til motorkjøretøyer, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner 1 789 057 21,2 1 350 345 438 712 24,5
521 Rekvisita til motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner (unntatt dekk, motor- og smøreolje) 1 604 735 19,0 1 167 801 436 934 27,2
522 Tilhengere med utstyr og deler 175 769 2,1 130 813 44 956 25,6
550 Maskiner og utstyr ellers 130 755 1,6 94 075 36 681 28,1
570 Andre maskiner og utstyr for næringsvirksomhet 130 755 1,6 94 075 36 681 28,1
610 Petroleumsprodukter 92 894 1,1 68 220 24 674 26,6
620 Motorolje, smøremidler, etc. 92 894 1,1 68 220 24 674 26,6
Øvrige varer 63 681 0,8 44 967 18 715 29,4
Næring 50.401: Engroshandel med motorsykler, deler og utstyr          
I alt 566 172 100,0 455 365 110 807 19,6
170 Bekledningsvarer 16 628 2,9 12 133 4 495 27,0
510 Motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner med utstyr og rekvisita 505 394 89,3 408 698 96 697 19,1
519 Motorsykler, mopeder og scootere m/utstyr, reservedeler, dekk og rekvisita (unntatt motor- og smøreolje) 456 336 80,6 373 390 82 946 18,2
530 Annet motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner med utstyr 49 058 8,7 35 307 13 751 28,0
Øvrige varer 44 150 7,8 34 534 9 615 21,8
Næring 51.210: Engroshandel med korn, såvarer og fôr          
I alt 12 323 132 100,0 10 824 435 1 498 697 12,2
080 Fôr, gjødning, korn- og såvarer 11 693 835 94,9 10 312 518 1 381 317 11,8
083 Kraftfôr (ferdigvarer) 2 906 608 23,6 2 515 144 391 464 13,5
086 Såfrø 232 335 1,9 177 638 54 697 23,5
087 Andre såvarer (løk, knoller, etc.) 15 671 0,1 14 266 1 405 9,0
088 Plantevernmidler og konserveringsmidler i landbruket 372 279 3,0 322 207 50 072 13,5
090 Annet fôr, gjødning, korn- og såvarer 8 166 943 66,3 7 283 263 883 680 10,8
210 Varer for sport og fritid (unntatt bekledningsvarer og skotøy) 7 203 0,1 4 677 2 526 35,1
450 Byggevarer, fargevarer og beslagvarer 69 943 0,6 57 255 12 688 18,1
480 Håndverktøy og hageredskaper 26 841 0,2 20 872 5 968 22,2
481 Elektrisk og motorisert verktøy og redskaper (unntatt hageredskaper) 8 591 0,1 7 114 1 478 17,2
483 Håndverktøy og -redskaper (ikke elektriske og motoriserte) 9 316 0,1 6 608 2 708 29,1
490 Annet håndverktøy, hageredskaper, etc. 8 933 0,1 7 150 1 783 20,0
510 Motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner med utstyr og rekvisita 155 891 1,3 111 894 43 997 28,2
516 Reservedeler til motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner 28 490 0,2 20 785 7 705 27,0
530 Annet motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner med utstyr 127 401 1,0 91 109 36 292 28,5
610 Petroleumsprodukter 46 184 0,4 39 517 6 667 14,4
630 Andre petroleumsprodukter 46 184 0,4 39 517 6 667 14,4
Øvrige varer 318 779 2,6 274 382 44 398 13,9
Næring 51.220: Engroshandel med blomster og planter          
I alt 1 646 697 100,0 1 392 968 253 729 15,4
729 Blomster, planter, busker 1 643 755 99,8 1 391 159 252 596 15,4
Øvrige varer 2 942 0,2 1 808 1 133 38,5
Næring 51.230: Engroshandel med levende dyr          
I alt 247 331 100,0 238 962 8 369 3,4
739 Levende dyr (unntatt kjæledyr) 247 331 100,0 238 962 8 369 3,4
Næring 51.240: Engroshandel med huder, skinn og lær          
I alt 565 432 100,0 491 739 73 693 13,0
740 Huder, skinn og lær (råvarer og halvfabrikata) 549 548 97,2 478 221 71 327 13,0
Øvrige varer 15 884 2,8 13 519 2 365 14,9
Næring 51.310: Engroshandel med frukt og grønnsaker          
I alt 7 859 384 100,0 6 798 259 1 061 125 13,5
110 Nærings- og nytelsesmidler 7 834 407 99,7 6 775 008 1 059 399 13,5
125 Grønnsaker, poteter, frukt og bær (ferskvarer) 7 401 810 94,2 6 402 296 999 514 13,5
150 Andre nærings- og nytelsesmidler 432 596 5,5 372 711 59 885 13,8
Øvrige varer 24 977 0,3 23 252 1 726 6,9
Næring 51.320: Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer          
I alt 7 291 446 100,0 6 865 645 425 801 5,8
110 Nærings- og nytelsesmidler 7 280 471 99,8 6 857 630 422 841 5,8
124 Egg 292 394 4,0 241 542 50 852 17,4
125 Grønnsaker, poteter, frukt og bær (ferskvarer) 16 177 0,2 11 907 4 269 26,4
140 Kjøtt- og kjøttvarer, fisk og fiskevarer (inkl. fjærfeprodukter og skalldyr) 6 665 645 91,4 6 333 888 331 757 5,0
141 Helt slakt av storfe, gris og småfe 4 713 439 64,6 4 735 266 -21 827 -0,5
142 Stykket kjøtt m/ben eller benfritt (storfe, gris og småfe) 685 069 9,4 634 284 50 785 7,4
143 Kjøttprodukter av storfe, gris og småfe (ferskvarer og frysevarer) 521 656 7,2 309 148 212 508 40,7
144 Kylling, fjærfekjøtt og -produkter (ferskvarer og frysevarer) 720 950 9,9 636 799 84 151 11,7
145 Vilt, hval og andre kjøttvarer (ferskvarer og frysevarer) 11 273 0,2 9 435 1 838 16,3
147 Fiskevarer (ferskvarer og frysevarer) 13 259 0,2 8 958 4 301 32,4
150 Andre nærings- og nytelsesmidler 306 255 4,2 270 292 35 963 11,7
Øvrige varer 10 975 0,2 8 015 2 960 27,0
Næring 51.330: Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett          
I alt 6 981 108 100,0 5 619 153 1 361 956 19,5
110 Nærings- og nytelsesmidler 6 981 108 100,0 5 619 153 1 361 956 19,5
123 Ost, melk, margarin og andre meieriprodukter 6 469 050 92,7 5 198 782 1 270 269 19,6
124 Egg 284 514 4,1 248 428 36 086 12,7
140 Kjøtt- og kjøttvarer, fisk og fiskevarer (inkl. fjærfeprodukter og skalldyr) 13 170 0,2 11 532 1 638 12,4
149 Øvrige kjøtt- og kjøttvarer, fisk og fiskevarer 13 170 0,2 11 532 1 638 12,4
150 Andre nærings- og nytelsesmidler 214 374 3,1 160 411 53 963 25,2
Næring 51.341: Engroshandel med vin og brennevin          
I alt 2 145 315 100,0 1 858 970 286 345 13,3
110 Nærings- og nytelsesmidler 2 145 315 100,0 1 858 970 286 345 13,3
130 Øl (klasse C-F) 14 834 0,7 11 144 3 689 24,9
131 Alkoholfrie viner, likør- og spritessenser 10 087 0,5 7 366 2 720 27,0
132 Vin, brennevin 2 120 394 98,8 1 840 459 279 935 13,2
Næring 51.349: Engroshandel med drikkevarer ellers          
I alt 1 868 339 100,0 1 435 587 432 752 23,2
110 Nærings- og nytelsesmidler 1 868 339 100,0 1 435 587 432 752 23,2
129 Mineralvann og lettøl (klasse A-B) 1 803 277 96,5 1 385 360 417 917 23,2
150 Andre nærings- og nytelsesmidler 65 061 3,5 50 227 14 834 22,8
Næring 51.350: Engroshandel med tobakksvarer          
I alt 390 815 100,0 247 392 143 423 36,7
110 Nærings- og nytelsesmidler 378 593 96,9 240 192 138 401 36,6
133 Tobakksvarer 376 885 96,4 239 225 137 660 36,5
150 Andre nærings- og nytelsesmidler 1 707 0,4 967 740 43,4
Øvrige varer 12 222 3,1 7 200 5 022 41,1
Næring 51.360: Engroshandel med sukker, sjokolade og drops          
I alt 1 701 007 100,0 1 091 766 609 241 35,8
110 Nærings- og nytelsesmidler 1 701 007 100,0 1 091 766 609 241 35,8
128 Sjokolade, sukkertøy, peanøtter, o.l. snacks 1 695 428 99,7 1 087 648 607 779 35,8
150 Andre nærings- og nytelsesmidler 5 580 0,3 4 118 1 462 26,2
Næring 51.370: Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder          
I alt 962 478 100,0 775 049 187 429 19,5
110 Nærings- og nytelsesmidler 929 469 96,6 747 205 182 264 19,6
111 Kaffe, te 83 238 8,6 58 909 24 329 29,2
140 Kjøtt- og kjøttvarer, fisk og fiskevarer (inkl. fjærfeprodukter og skalldyr) 25 822 2,7 18 568 7 254 28,1
149 Øvrige kjøtt- og kjøttvarer, fisk og fiskevarer 25 822 2,7 18 568 7 254 28,1
150 Andre nærings- og nytelsesmidler 820 409 85,2 669 728 150 681 18,4
Øvrige varer 33 009 3,4 27 844 5 165 15,6
Næring 51.381: Engroshandel med fisk og skalldyr          
I alt 43 097 600 100,0 41 110 020 1 987 580 4,6
110 Nærings- og nytelsesmidler 43 058 046 99,9 41 075 074 1 982 972 4,6
112 Hermetikk 81 575 0,2 72 018 9 558 11,7
140 Kjøtt- og kjøttvarer, fisk og fiskevarer (inkl. fjærfeprodukter og skalldyr) 42 910 372 99,6 40 945 526 1 964 846 4,6
146 Fisk (fersk, fryst, saltet, røkt, tørket) 36 870 352 85,6 35 211 937 1 658 415 4,5
147 Fiskevarer (ferskvarer og frysevarer) 4 521 252 10,5 4 269 313 251 939 5,6
148 Skalldyr (ferske og fryste) 1 415 652 3,3 1 372 569 43 083 3,0
149 Øvrige kjøtt- og kjøttvarer, fisk og fiskevarer 103 116 0,2 91 706 11 410 11,1
150 Andre nærings- og nytelsesmidler 66 099 0,2 57 531 8 568 13,0
Øvrige varer 39 554 0,1 34 946 4 608 11,6
Næring 51.389: Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted          
I alt 4 520 518 100,0 3 251 434 1 269 084 28,1
110 Nærings- og nytelsesmidler 4 124 678 91,2 2 964 834 1 159 844 28,1
112 Hermetikk 73 653 1,6 57 711 15 942 21,6
113 Matmel 62 434 1,4 51 117 11 317 18,1
115 Sukker (farin) 19 892 0,4 16 344 3 548 17,8
117 Annen tørrmat (kjeks, knekkebrød, bakervarer, suppeposer, kakao, krydder, etc.) 1 566 464 34,7 1 112 783 453 682 29,0
119 Juice, saft 18 790 0,4 14 858 3 932 20,9
120 Helsekost 1 054 199 23,3 764 558 289 641 27,5
123 Ost, melk, margarin og andre meieriprodukter 67 949 1,5 61 146 6 803 10,0
125 Grønnsaker, poteter, frukt og bær (ferskvarer) 21 442 0,5 17 353 4 089 19,1
126 Grønnsaker, poteter, frukt og bær (konsumentpakkede frysevarer) 41 831 0,9 36 024 5 807 13,9
128 Sjokolade, sukkertøy, peanøtter, o.l. snacks 260 544 5,8 157 731 102 813 39,5
140 Kjøtt- og kjøttvarer, fisk og fiskevarer (inkl. fjærfeprodukter og skalldyr) 169 133 3,7 144 698 24 434 14,4
150 Andre nærings- og nytelsesmidler 768 348 17,0 530 511 237 837 31,0
714 Shampo, såpe, tannprodukter og andre hygieneartikler til personlig bruk (unntatt toalettpapir, bind og bleier) 114 666 2,5 58 734 55 932 48,8
716 Vaske- og rengjøringsartikler 34 031 0,8 28 202 5 828 17,1
Øvrige varer 247 144 5,5 199 664 47 480 19,2
Næring 51.390: Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler          
I alt 51 401 909 100,0 45 880 151 5 521 758 10,7
110 Nærings- og nytelsesmidler 44 438 584 86,5 39 731 363 4 707 221 10,6
111 Kaffe, te 3 119 950 6,1 2 626 305 493 646 15,8
112 Hermetikk 2 283 393 4,4 2 058 293 225 100 9,9
113 Matmel 624 830 1,2 551 362 73 468 11,8
114 Matoljer og matfett 405 883 0,8 372 526 33 356 8,2
115 Sukker (farin) 571 853 1,1 503 337 68 517 12,0
116 Kornblandinger (frokostblanding, puffede varer, havregryn, etc.) 557 589 1,1 508 785 48 805 8,8
117 Annen tørrmat (kjeks, knekkebrød, bakervarer, suppeposer, kakao, krydder, etc.) 5 750 165 11,2 5 074 399 675 766 11,8
118 Konserver 1 532 108 3,0 1 358 911 173 196 11,3
119 Juice, saft 1 400 495 2,7 1 237 149 163 346 11,7
120 Helsekost 423 376 0,8 359 079 64 297 15,2
121 Barnemat 172 955 0,3 159 356 13 599 7,9
122 Dyremat 768 693 1,5 614 738 153 955 20,0
123 Ost, melk, margarin og andre meieriprodukter 4 876 138 9,5 4 536 245 339 893 7,0
124 Egg 178 422 0,3 163 795 14 626 8,2
125 Grønnsaker, poteter, frukt og bær (ferskvarer) 2 203 878 4,3 1 759 331 444 547 20,2
126 Grønnsaker, poteter, frukt og bær (konsumentpakkede frysevarer) 2 112 613 4,1 1 931 827 180 786 8,6
127 Iskrem 238 647 0,5 226 213 12 434 5,2
128 Sjokolade, sukkertøy, peanøtter, o.l. snacks 7 749 647 15,1 6 949 519 800 129 10,3
129 Mineralvann og lettøl (klasse A-B) 707 322 1,4 637 184 70 137 9,9
130 Øl (klasse C-F) 358 924 0,7 331 071 27 852 7,8
131 Alkoholfrie viner, likør- og spritessenser 155 106 0,3 122 266 32 840 21,2
132 Vin, brennevin 706 168 1,4 663 317 42 851 6,1
133 Tobakksvarer 979 182 1,9 953 429 25 753 2,6
140 Kjøtt- og kjøttvarer, fisk og fiskevarer (inkl. fjærfeprodukter og skalldyr) 6 073 979 11,8 5 590 255 483 724 8,0
143 Kjøttprodukter av storfe, gris og småfe (ferskvarer og frysevarer) 656 866 1,3 597 663 59 204 9,0
149 Øvrige kjøtt- og kjøttvarer, fisk og fiskevarer 5 417 112 10,5 4 992 592 424 520 7,8
150 Andre nærings- og nytelsesmidler 487 269 0,9 442 670 44 599 9,2
170 Bekledningsvarer 105 894 0,2 96 956 8 938 8,4
230 Kjøkkenutstyr (unntatt serviser og elektriske husholsningsapparater) 99 107 0,2 83 596 15 511 15,7
231 Husholdningsvarer i plast og tre 99 107 0,2 83 596 15 511 15,7
240 Serviser, pynte- og utstyrsvarer (unntatt husholdningsvarer i plast og tre) 135 645 0,3 120 798 14 847 10,9
245 Småvarer (rammer, bilder, husflidsvarer, etc.) 95 105 0,2 85 922 9 183 9,7
250 Andre pynte- og utstyrsvarer 40 540 0,1 34 876 5 664 14,0
713 Parfyme og kosmestikk (deodorant, skjønnhetsprodukter, kremer, pudder, etc.) 371 487 0,7 332 307 39 179 10,5
714 Shampo, såpe, tannprodukter og andre hygieneartikler til personlig bruk (unntatt toalettpapir, bind og bleier) 1 228 355 2,4 1 110 108 118 247 9,6
715 Toalettpapir, bind, bleier og annet hygienepapir 1 329 247 2,6 1 182 809 146 438 11,0
716 Vaske- og rengjøringsartikler 1 628 239 3,2 1 431 180 197 059 12,1
719 Servietter, matpapir, bakepapir og annet husholdningspapir (unntatt emballasjevarer og hygienepapir) 713 563 1,4 619 832 93 731 13,1
720 Skrivemateriell og kontorrekvisita 43 711 0,1 38 370 5 341 12,2
729 Blomster, planter, busker 63 811 0,1 57 962 5 848 9,2
732 Lyspærer, sikringer og batterier (unntatt rekvisita til motorkjøretøy, etc.) 302 842 0,6 269 437 33 405 11,0
735 Emballasjevarer 333 898 0,6 288 055 45 844 13,7
Øvrige varer 607 527 43,4 517 379 90 148 14,8
Næring 51.410: Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer          
I alt 2 456 450 100,0 1 729 613 726 837 29,6
170 Bekledningsvarer 236 505 9,6 170 014 66 491 28,1
172 Undertøy, T-skjorter, sokker, strømper, votter o.l. bekledningsvarer 34 607 1,4 26 010 8 597 24,8
180 Andre bekledningsvarer 201 899 8,2 144 004 57 894 28,7
310 Tekstilvarer m/sysaker 1 899 137 77,3 1 308 947 590 190 31,1
311 Møbeltekstiler 52 550 2,1 31 679 20 871 39,7
312 Garn, sytråd, broderiartikler o.l. 217 872 8,9 134 278 83 594 38,4
313 Sengetøy, dyner, håndklær, duker o.l. utstyrsvarer 858 950 35,0 584 082 274 868 32,0
316 Gardiner/dekorasjonsstoff 395 582 16,1 304 118 91 465 23,1
320 Andre tekstilvarer 374 182 15,2 254 790 119 392 31,9
Øvrige varer 320 808 13,1 250 652 70 156 21,9
Næring 51.421: Engroshandel med klær          
I alt 9 176 356 100,0 6 497 208 2 679 147 29,2
160 Skotøy 184 717 2,0 112 211 72 506 39,3
170 Bekledningsvarer 8 851 681 96,5 6 295 594 2 556 087 28,9
171 Bekledningsvarer av pels og skinn 148 273 1,6 96 377 51 896 35,0
172 Undertøy, T-skjorter, sokker, strømper, votter o.l. bekledningsvarer 1 078 272 11,8 661 562 416 709 38,6
173 Barneklær 305 611 3,3 217 235 88 376 28,9
174 Ungdomsklær 1 076 067 11,7 872 660 203 408 18,9
175 Sports- og fritidsklær 1 250 432 13,6 758 207 492 225 39,4
176 Dameklær 2 441 530 26,6 1 748 258 693 271 28,4
177 Herreklær 1 926 748 21,0 1 494 580 432 168 22,4
178 Arbeidsklær 624 747 6,8 446 715 178 032 28,5
210 Varer for sport og fritid (unntatt bekledningsvarer og skotøy) 61 983 0,7 29 566 32 417 52,3
Øvrige varer 77 975 0,8 59 837 18 137 23,3
Næring 51.422: Engroshandel med skotøy          
I alt 2 090 658 100,0 1 570 592 520 066 24,9
160 Skotøy 1 879 956 89,9 1 453 697 426 259 22,7
Øvrige varer 210 702 10,1 116 895 93 807 44,5
Næring 51.431: Engroshandel med belysningsutstyr          
I alt 2 000 663 100,0 1 455 182 545 481 27,3
233 Lamper, lampetter etc. med tilbehør 1 678 162 83,9 1 241 227 436 936 26,0
732 Lyspærer, sikringer og batterier (unntatt rekvisita til motorkjøretøy, etc.) 282 703 14,1 183 689 99 014 35,0
Øvrige varer 39 798 2,0 30 266 9 532 24,0
Næring 51.432: Engroshandel med elektriske husholdningsapparater          
I alt 9 236 361 100,0 7 989 019 1 247 342 13,5
233 Lamper, lampetter etc. med tilbehør 125 917 1,4 110 747 15 170 12,0
330 Elektriske husholdningsapparater 5 716 844 61,9 4 780 655 936 188 16,4
331 Hjemmefrysere, kombinasjonsskap og kjøleskap 1 015 177 11,0 885 552 129 625 12,8
332 Komfyrer, kokeplater og komfyrtopper 809 984 8,8 694 288 115 696 14,3
333 Mikrobølgeovner 172 688 1,9 149 489 23 198 13,4
334 Kjøkkenmaskiner 128 631 1,4 100 271 28 360 22,0
335 Brødristere, kaffetraktere, vaffeljern o.l. elektrisk kjøkkenutstyr 412 133 4,5 331 820 80 313 19,5
336 Vaskemaskiner, tørketromler og tørkeskap 1 367 774 14,8 1 145 111 222 663 16,3
337 Varmeovner 167 280 1,8 141 481 25 800 15,4
338 Støvsugere 368 229 4,0 294 235 73 994 20,1
339 Strykejern 49 570 0,5 39 712 9 858 19,9
340 Barbermaskiner, elektriske tannbørster, krølltenger, hårtørrere 281 243 3,0 221 509 59 734 21,2
341 Oppvaskmaskiner 675 162 7,3 577 483 97 679 14,5
350 Andre elektriske husholdningsapparater 268 974 2,9 199 705 69 269 25,8
360 Varer og utstyr til radio, TV, video, CD, foto, film, etc. 1 970 116 21,3 1 780 597 189 519 9,6
361 TV-apparater 565 822 6,1 509 571 56 251 9,9
362 Stereoanlegg (radio, kassettspillere, CD-spillere, etc) 195 399 2,1 178 058 17 342 8,9
363 Bærbare radioer, kassettspillere, CD-spillere o.l. 139 312 1,5 124 663 14 649 10,5
364 Høyttalere (unntatt bilhøyttalere) 42 374 0,5 37 432 4 942 11,7
365 Videospillere 220 032 2,4 196 441 23 592 10,7
366 Antenner, forsterkere og annet tilleggsutstyr til radio, TV, video etc. 52 428 0,6 44 934 7 494 14,3
369 Satellittprodukter med utstyr 82 721 0,9 78 946 3 775 4,6
380 Andre varer og utstyr til radio, TV, video, CD, foto, film, etc. 672 028 7,3 610 552 61 475 9,1
410 Datamaskiner og datateknisk utstyr 828 558 9,0 782 953 45 604 5,5
411 Datamaskiner (PC, Mac) 541 959 5,9 516 985 24 974 4,6
415 Programvare 39 827 0,4 36 758 3 068 7,7
420 Annet datateknisk utstyr 246 772 2,7 229 210 17 562 7,1
430 Telekommunikasjonsutstyr og kontormaskiner 484 608 5,2 446 084 38 524 7,9
433 Mobiltelefoner med utstyr 143 686 1,6 135 415 8 272 5,8
440 Annet telekommunikasjonsutstyr og kontormaskiner 340 922 3,7 310 669 30 252 8,9
540 VVS-utstyr, VA-materiell, el. utstyr, el. kraftsmateriell, installasjonsmateriell, etc. 55 905 0,6 44 472 11 433 20,5
545 Kabler, ledninger, brytere, støpsler og annet installasjonsmateriell 45 581 0,5 35 490 10 091 22,1
549 Annet VVS-utstyr, VA-materiell, el. utstyr, el. kraftsmateriell, installasjonsmateriell, etc. 10 324 0,1 8 982 1 342 13,0
732 Lyspærer, sikringer og batterier (unntatt rekvisita til motorkjøretøy, etc.) 17 509 0,2 15 241 2 268 13,0
Øvrige varer 36 904 0,4 28 269 8 635 23,4
Næring 51.433: Engroshandel med radio og fjernsyn          
I alt 3 378 566 100,0 2 700 183 678 383 20,1
360 Varer og utstyr til radio, TV, video, CD, foto, film, etc. 2 365 026 70,0 1 890 235 474 791 20,1
361 TV-apparater 619 284 18,3 508 663 110 621 17,9
362 Stereoanlegg (radio, kassettspillere, CD-spillere, etc) 383 109 11,3 308 493 74 616 19,5
363 Bærbare radioer, kassettspillere, CD-spillere o.l. 139 898 4,1 111 962 27 937 20,0
364 Høyttalere (unntatt bilhøyttalere) 18 087 0,5 14 990 3 097 17,1
365 Videospillere 230 097 6,8 186 671 43 425 18,9
366 Antenner, forsterkere og annet tilleggsutstyr til radio, TV, video etc. 31 741 0,9 22 373 9 368 29,5
367 Bilstereoutstyr (radio, kassettspiller, CD-spiller, høyttalere etc.) 196 541 5,8 149 012 47 528 24,2
368 Videokamera med utstyr 201 245 6,0 160 869 40 376 20,1
369 Satellittprodukter med utstyr 169 411 5,0 131 837 37 575 22,2
380 Andre varer og utstyr til radio, TV, video, CD, foto, film, etc. 375 612 11,1 295 364 80 248 21,4
430 Telekommunikasjonsutstyr og kontormaskiner 349 910 10,4 309 819 40 091 11,5
440 Annet telekommunikasjonsutstyr og kontormaskiner 349 910 10,4 309 819 40 091 11,5
Øvrige varer 663 630 19,6 500 129 163 501 24,6
Næring 51.434: Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter          
I alt 2 347 517 100,0 1 672 556 674 961 28,8
360 Varer og utstyr til radio, TV, video, CD, foto, film, etc. 2 347 517 100,0 1 672 556 674 961 28,8
371 CD-plater, videofilmer, musikk- og videokassetter 2 347 517 100,0 1 672 556 674 961 28,8
Næring 51.441: Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy          
I alt 1 544 426 100,0 1 164 654 379 772 24,6
230 Kjøkkenutstyr (unntatt serviser og elektriske husholdningsapparater) 310 972 20,1 223 778 87 193 28,0
231 Husholdningsvarer i plast og tre 112 705 7,3 77 673 35 032 31,1
232 Kokekar, stekepanner, bestikk og annet kjøkkenutstyr (unntatt elektriske apparater, serviser og husholdningsvarer i plast og tre) 198 267 12,8 146 105 52 162 26,3
233 Lamper, lampetter etc. med tilbehør 10 232 0,7 8 343 1 889 18,5
240 Serviser, pynte- og utstyrsvarer (unntatt husholdningsvarer i plast og tre) 704 935 45,6 510 240 194 695 27,6
241 Keramikk, porselen, steintøy - merkevarer 325 592 21,1 234 661 90 931 27,9
242 Keramikk, porselen, steintøy - billigvarer 94 869 6,1 72 637 22 232 23,4
243 Glass (munnblåst, håndlaget, fabrikklaget, resirkulert) 110 605 7,2 79 551 31 054 28,1
244 Juleartikler 65 218 4,2 45 924 19 294 29,6
245 Småvarer (rammer, bilder, husflidsvarer, etc.) 108 651 7,0 77 468 31 184 28,7
Øvrige varer 518 288 33,6 422 292 95 995 18,5
Næring 51.442: Engroshandel med tapeter og rengjøringsmidler          
I alt 391 648 100,0 253 035 138 614 35,4
716 Vaske- og rengjøringsartikler 233 239 59,6 151 056 82 184 35,2
Øvrige varer 158 409 40,4 101 979 56 430 35,6
Næring 51.450: Engroshandel med parfyme og kosmetikk          
I alt 3 569 090 100,0 1 805 127 1 763 963 49,4
713 Parfyme og kosmestikk (deodorant, skjønnhetsprodukter, kremer, pudder, etc.) 1 794 046 50,3 889 302 904 744 50,4
714 Shampo, såpe, tannprodukter og andre hygieneartikler til personlig bruk (unntatt toalettpapir, bind og bleier) 1 686 018 47,2 855 059 830 959 49,3
Øvrige varer 89 026 2,5 60 766 28 260 31,7
Næring 51.460: Engroshandel med sykepleievarer og apotekvarer          
I alt 18 761 947 100,0 13 688 584 5 073 363 27,0
110 Nærings- og nytelsesmidler 50 495 0,3 34 108 16 387 32,5
120 Helsekost 50 495 0,3 34 108 16 387 32,5
711 Apotekvarer 13 054 079 69,6 9 973 035 3 081 044 23,6
712 Ortopedisk utstyr og sykepleierartikler 3 553 817 18,9 2 334 085 1 219 732 34,3
714 Shampo, såpe, tannprodukter og andre hygieneartikler til personlig bruk (unntatt toalettpapir, bind og bleier) 301 196 1,6 228 185 73 011 24,2
715 Toalettpapir, bind, bleier og annet hygienepapir 1 721 721 9,2 1 061 000 660 722 38,4
Øvrige varer 80 639 0,4 58 170 22 469 27,9
Næring 51.471: Engroshandel med bøker, aviser og blader          
I alt 1 210 228 100,0 961 022 249 206 20,6
721 Bøker, aviser, tidsskrifter og blader 1 076 311 88,9 856 684 219 627 20,4
Øvrige varer 133 917 11,1 104 338 29 579 22,1
Næring 51.472: Engroshandel med møbler og innredningsartikler          
I alt 5 206 339 100,0 4 460 077 746 262 14,3
230 Kjøkkenutstyr (unntatt serviser og elektriske husholsningsapparater) 88 897 1,7 76 900 11 998 13,5
231 Husholdningsvarer i plast og tre 54 257 1,0 48 501 5 756 10,6
232 Kokekar, stekepanner, bestikk og annet kjøkkenutstyr (unntatt elektriske apparater, serviser og husholdningsvarer i plast og tre) 34 640 0,7 28 398 6 242 18,0
233 Lamper, lampetter etc. med tilbehør 199 822 3,8 176 425 23 397 11,7
240 Serviser, pynte- og utstyrsvarer (unntatt husholdningsvarer i plast og tre) 248 572 4,8 211 321 37 251 15,0
242 Keramikk, porselen, steintøy - billigvarer 57 879 1,1 50 977 6 902 11,9
243 Glass (munnblåst, håndlaget, fabrikklaget, resirkulert) 14 031 0,3 10 338 3 692 26,3
244 Juleartikler 51 977 1,0 41 119 10 858 20,9
245 Småvarer (rammer, bilder, husflidsvarer, etc.) 124 685 2,4 108 886 15 799 12,7
260 Møbler 3 614 409 69,4 3 145 158 469 251 13,0
261 Sofagrupper og sofabord 1 095 746 21,0 959 729 136 017 12,4
262 Hvilestoler 374 929 7,2 320 273 54 656 14,6
263 Soveromsmøbler 189 941 3,6 175 429 14 512 7,6
264 Madrasser 389 224 7,5 328 458 60 766 15,6
265 Reoler, seksjoner, kommoder og andre oppbevaringsmøbler 316 220 6,1 291 933 24 287 7,7
266 Spiseromsmøbler (skap, bord, stoler) 343 990 6,6 305 948 38 042 11,1
267 Kjøkkenmøbler (benker, stoler, bord, etc.) 128 994 2,5 107 965 21 029 16,3
268 Barne- og ungdomsmøbler 61 626 1,2 56 783 4 842 7,9
269 Kontorstoler 6 829 0,1 6 183 647 9,5
270 Kontormøbler ellers (arbeidsbord, pulter, reoler, etc.) 191 781 3,7 167 711 24 070 12,6
271 Entre- og fritidsmøbler (hage, terasse, camping, etc.) 295 322 5,7 249 249 46 073 15,6
272 Småmøbler (skohyller, krakker, vinreoler, etc.) 126 289 2,4 107 173 19 116 15,1
280 Andre møbler 93 520 1,8 68 326 25 194 26,9
310 Tekstilvarer m/sysaker 456 295 8,8 367 409 88 885 19,5
313 Sengetøy, dyner, håndklær, duker o.l. utstyrsvarer 106 891 2,1 93 373 13 518 12,6
314 Løpere / løse gulvtepper 121 280 2,3 105 938 15 342 12,7
316 Gardiner/dekorasjonsstoff 208 137 4,0 150 426 57 711 27,7
317 Husflidtekstiler 9 081 0,2 8 904 178 2,0
320 Andre tekstilvarer 10 905 0,2 8 769 2 136 19,6
330 Elektriske husholdningsapparater 29 159 0,6 17 527 11 632 39,9
346 Storhusholdningsmaskiner og -utstyr 29 159 0,6 17 527 11 632 39,9
450 Byggevarer, fargevarer og beslagvarer 356 165 6,8 300 192 55 973 15,7
455 Gulv (parkett, tre og laminat) 15 414 0,3 13 994 1 420 9,2
458 Innredninger til kjøkken, bad, garderobe 324 035 6,2 273 249 50 786 15,7
470 Andre byggevarer, fargevarer, beslagvarer, etc. 16 716 0,3 12 949 3 767 22,5
Øvrige varer 213 020 4,1 165 146 47 874 22,5
Næring 51.473: Engroshandel med gulvbelegg og gulvtepper          
I alt 1 332 951 100,0 959 749 373 202 28,0
310 Tekstilvarer m/sysaker 162 315 12,2 117 286 45 029 27,7
314 Løpere/løse gulvtepper 159 455 12,0 115 245 44 211 27,7
320 Andre tekstilvarer 2 860 0,2 2 041 819 28,6
450 Byggevarer, fargevarer og beslagvarer 1 170 636 87,8 842 463 328 173 28,0
455 Gulv (parkett, tre og laminat) 182 739 13,7 140 756 41 983 23,0
460 Gulvbelegg og heldekningstepper 771 967 57,9 563 191 208 775 27,0
470 Andre byggevarer, fargevarer, beslagvarer, etc. 215 931 16,2 138 516 77 415 35,9
Næring 51.474: Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer          
I alt 298 878 100,0 220 579 78 299 26,2
724 Lærvarer og reiseeffekter (vesker, mapper, lommebøker, paraplyer, kofferter, etc.) 224 166 75,0 170 925 53 241 23,8
Øvrige varer 74 712 25,0 49 654 25 058 33,5
Næring 51.475: Engroshandel med ur, foto- og optiske artikler          
I alt 2 574 956 100,0 1 843 225 731 731 28,4
360 Varer og utstyr til radio, TV, video, CD, foto, film, etc. 1 075 284 41,8 857 875 217 409 20,2
370 Kamera og utstyr for fotografering og fotofilm 1 073 372 41,7 857 058 216 314 20,2
380 Andre varer og utstyr til radio, TV, video, CD, foto, film, etc. 1 912 0,1 817 1 095 57,3
725 Briller og andre optiske artikler 444 855 17,3 265 533 179 322 40,3
Øvrige varer 1 054 817 41,0 719 818 335 000 31,8
Næring 51.476: Engroshandel med gull- og sølvvarer          
I alt 576 364 100,0 415 198 161 166 28,0
726 Gull- og sølvvarer, smykker o.l. 536 736 93,1 387 946 148 790 27,7
Øvrige varer 39 628 6,9 27 252 12 376 31,2
Næring 51.477: Engroshandel med sports- og fritidsutstyr, spill og leker          
I alt 5 621 664 100,0 4 079 012 1 542 652 27,4
110 Nærings- og nytelsesmidler 25 185 0,4 14 584 10 601 42,1
122 Dyremat 25 185 0,4 14 584 10 601 42,1
160 Skotøy 219 148 3,9 177 228 41 921 19,1
170 Bekledningsvarer 775 632 13,8 532 463 243 169 31,4
172 Undertøy, T-skjorter, sokker, strømper, votter o.l. bekledningsvarer 8 904 0,2 6 766 2 138 24,0
175 Sports- og fritidsklær 759 133 13,5 521 322 237 811 31,3
180 Andre bekledningsvarer 7 595 0,1 4 376 3 220 42,4
210 Varer for sport og fritid (unntatt bekledningsvarer og skotøy) 1 602 663 28,5 1 178 549 424 114 26,5
211 Vinterutstyr for sport og fritid (ski, snowboard, skøyter, kjelker, pulker, o.l.) 433 402 7,7 338 614 94 789 21,9
212 Sykler og sykkelutstyr 299 746 5,3 233 579 66 167 22,1
213 Vår-, sommer- og høstvarer for sport og fritid (varer ikke nevnt annet sted) 293 250 5,2 203 943 89 307 30,5
214 Fiskeutstyr for sport og fritid (stenger, sneller, fritidsgarn o.l.) 167 952 3,0 116 154 51 798 30,8
217 Sjøsportsutstyr (dykkerutstyr, redningsvester, seilbrett, kanoer, gummibåter, o.l.) 27 122 0,5 19 658 7 464 27,5
218 Trim- og vektløfterutstyr 189 704 3,4 127 885 61 819 32,6
220 Andre varer for sport og fritid 191 487 3,4 138 716 52 770 27,6
240 Serviser, pynte- og utstyrsvarer (unntatt husholdningsvarer i plast og tre) 18 115 0,3 11 304 6 811 37,6
245 Småvarer (rammer, bilder, husflidsvarer, etc.) 18 115 0,3 11 304 6 811 37,6
580 Fritidsbåter med utstyr (unntatt fiskeredskaper) 773 332 13,8 632 970 140 363 18,2
581 Fritidsbåter 77 070 1,4 68 536 8 534 11,1
583 Utenbordsmotorer 584 475 10,4 490 072 94 403 16,2
586 Deler og utstyr til fritidsbåter 111 787 2,0 74 362 37 425 33,5
714 Shampo, såpe, tannprodukter og andre hygieneartikler til personlig bruk (unntatt toalettpapir, bind og bleier) 3 748 0,1 3 003 745 19,9
722 Leker, dataspill, hobbyartikler, formingsmateriell, etc. 1 954 192 34,8 1 352 949 601 243 30,8
725 Briller og andre optiske artikler 23 450 0,4 13 513 9 937 42,4
Øvrige varer 226 197 4,0 162 449 63 748 28,2
Næring 51.479: Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted          
I alt 5 915 514 100,0 4 715 006 1 200 509 20,3
160 Skotøy 110 685 1,9 89 398 21 287 19,2
170 Bekledningsvarer 384 510 6,5 331 142 53 368 13,9
172 Undertøy, T-skjorter, sokker, strømper, votter o.l. bekledningsvarer 186 904 3,2 168 643 18 260 9,8
175 Sports- og fritidsklær 190 924 3,2 157 934 32 990 17,3
178 Arbeidsklær 6 682 0,1 4 565 2 118 31,7
210 Varer for sport og fritid (unntatt bekledningsvarer og skotøy) 437 131 7,4 382 006 55 125 12,6
211 Vinterutstyr for sport og fritid (ski, snowboard, skøyter, kjelker, pulker, o.l.) 51 967 0,9 44 934 7 033 13,5
212 Sykler og sykkelutstyr 51 269 0,9 47 087 4 182 8,2
213 Vår-, sommer- og høstvarer for sport og fritid (varer ikke nevnt annet sted) 182 518 3,1 166 561 15 956 8,7
214 Fiskeutstyr for sport og fritid (stenger, sneller, fritidsgarn o.l.) 57 989 1,0 51 336 6 653 11,5
216 Propan- og campingutstyr (telt, soveposer, sekker, o.l.) 80 359 1,4 63 274 17 085 21,3
218 Trim- og vektløfterutstyr 13 030 0,2 8 814 4 216 32,4
230 Kjøkkenutstyr (unntatt serviser og elektriske husholdningsapparater) 201 292 3,4 153 188 48 103 23,9
231 Husholdningsvarer i plast og tre 156 040 2,6 121 179 34 862 22,3
232 Kokekar, stekepanner, bestikk og annet kjøkkenutstyr (unntatt elektriske apparater, serviser og husholdningsvarer i plast og tre) 45 251 0,8 32 010 13 242 29,3
233 Lamper, lampetter etc. med tilbehør 20 683 0,3 16 862 3 820 18,5
240 Serviser, pynte- og utstyrsvarer (unntatt husholdningsvarer i plast og tre) 480 566 8,1 340 616 139 950 29,1
310 Tekstilvarer m/sysaker 114 155 1,9 94 365 19 790 17,3
330 Elektriske husholdningsapparater 465 860 7,9 399 131 66 730 14,3
360 Varer og utstyr til radio, TV, video, CD, foto, film, etc. 555 952 9,4 493 535 62 417 11,2
410 Datamaskiner og datateknisk utstyr 128 544 2,2 124 845 3 699 2,9
430 Telekommunikasjonsutstyr og kontormaskiner 8 619 0,1 7 844 774 9,0
450 Byggevarer, fargevarer og beslagvarer 1 008 970 17,1 865 694 143 277 14,2
470 Andre byggevarer, fargevarer, beslagvarer, etc. 1 008 970 17,1 865 694 143 277 14,2
480 Håndverktøy og hageredskaper 283 069 4,8 241 566 41 503 14,7
490 Annet håndverktøy, hageredskaper, etc. 283 069 4,8 241 566 41 503 14,7
716 Vaske- og rengjøringsartikler 125 436 2,1 66 924 58 512 46,6
719 Servietter, matpapir, bakepapir og annet husholdningspapir (unntatt emballasjevarer og hygienepapir) 110 774 1,9 74 901 35 873 32,4
720 Skrivemateriell og kontorrekvisita 110 214 1,9 75 404 34 810 31,6
722 Leker, dataspill, hobbyartikler, formingsmateriell, etc. 171 308 2,9 128 398 42 910 25,0
731 Musikkinstrumenter, noter 202 033 3,4 131 346 70 686 35,0
735 Emballasjevarer 202 542 3,4 153 184 49 358 24,4
Øvrige varer 793 172 13,4 544 657 248 516 31,3
Næring 51.510: Engroshandel med drivstoff og brensel          
I alt 18 845 962 100,0 14 114 479 4 731 483 25,1
610 Petroleumsprodukter 17 036 924 90,4 12 764 769 4 272 155 25,1
611 Bilbensin 3 063 081 16,3 1 962 147 1 100 934 35,9
612 Autodiesel 2 783 762 14,8 1 876 043 907 719 32,6
613 Jetdrivstoff 749 722 4,0 574 042 175 680 23,4
614 Marine gassoljer 2 585 776 13,7 2 376 460 209 316 8,1
615 Fyringsparafin 678 738 3,6 381 639 297 099 43,8
616 Lett fyringsolje 1 116 499 5,9 775 341 341 158 30,6
617 Tung fyringsolje 374 562 2,0 337 731 36 831 9,8
620 Motorolje, smøremidler, etc. 1 271 995 6,7 786 711 485 284 38,2
630 Andre petroleumsprodukter 4 412 788 23,4 3 694 655 718 133 16,3
747 Kjemikalier 148 353 0,8 81 618 66 735 45,0
Øvrige varer 1 660 686 8,8 1 268 092 392 593 23,6
Næring 51.520: Engroshandel med metaller og metallholdig malm          
I alt 15 737 940 100,0 13 694 228 2 043 712 13,0
640 Malm, metall og metallvarer 9 160 265 58,2 7 819 910 1 340 356 14,6
642 Råjern og råstål 3 360 098 21,4 2 866 548 493 550 14,7
646 Plater, stenger, profiler, tråder o.l. av aluminium 814 244 5,2 674 473 139 771 17,2
647 Plater, stenger, profiler, tråder o.l. av andre metaller 4 985 923 31,7 4 278 889 707 034 14,2
Øvrige varer 6 577 675 41,8 5 874 319 703 356 10,7
Næring 51.531: Engroshandel med tømmer          
I alt 4 779 364 100,0 4 658 493 120 870 2,5
737 Tømmer 4 779 364 100,0 4 658 493 120 870 2,5
Næring 51.532: Engroshandel med trelast          
I alt 10 959 004 100,0 8 881 284 2 077 720 19,0
450 Byggevarer, fargevarer og beslagvarer 10 129 510 92,4 8 143 122 1 986 387 19,6
451 Trelast 2 895 593 26,4 2 243 790 651 803 22,5
452 Bygningsplater (sponplater, kryssfiner, gips, etc.), papp og isolasjon 3 180 555 29,0 2 644 378 536 177 16,9
453 Hårdtre og finer til møbel- og trevareproduksjon 846 362 7,7 671 282 175 080 20,7
454 Ferdigpaneler (baderomsedeltre, tynnpaneler o.l.) 60 807 0,6 46 735 14 072 23,1
455 Gulv (parkett, tre og laminat) 636 073 5,8 517 464 118 610 18,6
456 Dører (innvendig og utvendig) og garasjeporter 737 402 6,7 585 433 151 969 20,6
457 Vinduer og vindusglass 399 314 3,6 346 832 52 482 13,1
458 Innredninger til kjøkken, bad, garderobe 293 884 2,7 230 840 63 044 21,5
459 Tapet, strie og annet veggbelegg 16 511 0,2 13 933 2 578 15,6
460 Gulvbelegg og heldekningstepper 39 285 0,4 31 952 7 333 18,7
461 Keramiske fliser 18 720 0,2 15 059 3 661 19,6
462 Sement 81 112 0,7 63 532 17 580 21,7
463 Blokker, heller og belegningsstein 208 515 1,9 179 062 29 453 14,1
464 Takprodukter (takstein, shingel, takrenne, etc.) 207 579 1,9 174 821 32 757 15,8
465 Lim, fugemasse, sparkel, løsemidler, etc. 89 620 0,8 65 358 24 262 27,1
466 Maling, lakk og beis 86 416 0,8 63 714 22 702 26,3
467 Verktøy og redskap for maling, tapetsering, o.l. 37 796 0,3 28 584 9 212 24,4
468 Beslagvarer (låser, hengsler, spiker, skruer, etc.) 218 844 2,0 156 842 62 002 28,3
470 Andre byggevarer, fargevarer, beslagvarer, etc. 75 121 0,7 63 510 11 611 15,5
480 Håndverktøy og hageredskaper 58 460 0,5 44 396 14 064 24,1
481 Elektrisk og motorisert verktøy og redskaper (unntatt hageredskaper) 58 460 0,5 44 396 14 064 24,1
742 Oljekaminer, vedovner, peis, etc. (unntatt elektriske ovner) 30 496 0,3 23 562 6 934 22,7
Øvrige varer 731 195 6,7 662 481 68 714 9,4
Næring 51.533: Engroshandel med fargevarer          
I alt 2 875 674 100,0 2 242 029 633 645 22,0
450 Byggevarer, fargevarer og beslagvarer 2 711 512 94,3 2 119 917 591 596 21,8
459 Tapet, strie og annet veggbelegg 101 475 3,5 84 248 17 227 17,0
460 Gulvbelegg og heldekningstepper 208 400 7,2 186 242 22 158 10,6
465 Lim, fugemasse, sparkel, løsemidler, etc. 397 316 13,8 301 805 95 511 24,0
466 Maling, lakk og beis 1 812 668 63,0 1 390 728 421 940 23,3
467 Verktøy og redskap for maling, tapetsering, o.l. 129 471 4,5 104 808 24 663 19,0
470 Andre byggevarer, fargevarer, beslagvarer, etc. 62 183 2,2 52 086 10 096 16,2
Øvrige varer 164 162 5,7 122 113 42 049 25,6
Næring 51.539: Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted          
I alt 10 498 036 100,0 8 641 729 1 856 307 17,7
330 Elektriske husholdningsapparater 9 611 0,1 8 481 1 129 11,8
450 Byggevarer, fargevarer og beslagvarer 9 232 125 87,9 7 713 115 1 519 010 16,5
451 Trelast 724 130 6,9 615 180 108 951 15,0
452 Bygningsplater (sponplater, kryssfiner, gips, etc.), papp og isolasjon 1 410 333 13,4 1 206 108 204 224 14,5
453 Hårdtre og finer til møbel- og trevareproduksjon 42 682 0,4 37 356 5 325 12,5
454 Ferdigpaneler (baderomsedeltre, tynnpaneler o.l.) 60 358 0,6 52 788 7 569 12,5
455 Gulv (parkett, tre og laminat) 218 714 2,1 190 875 27 839 12,7
456 Dører (innvendig og utvendig) og garasjeporter 599 028 5,7 501 954 97 074 16,2
457 Vinduer og vindusglass 310 254 3,0 272 670 37 583 12,1
458 Innredninger til kjøkken, bad, garderobe 221 600 2,1 175 755 45 845 20,7
460 Gulvbelegg og heldekningstepper 21 238 0,2 17 043 4 195 19,8
461 Keramiske fliser 437 057 4,2 297 281 139 776 32,0
462 Sement 2 392 852 22,8 2 015 345 377 507 15,8
463 Blokker, heller og belegningsstein 1 525 958 14,5 1 338 818 187 140 12,3
464 Takprodukter (takstein, shingel, takrenne, etc.) 412 676 3,9 355 927 56 749 13,8
465 Lim, fugemasse, sparkel, løsemidler, etc. 288 318 2,7 185 492 102 825 35,7
466 Maling, lakk og beis 152 902 1,5 135 939 16 963 11,1
467 Verktøy og redskap for maling, tapetsering, o.l. 30 859 0,3 23 739 7 120 23,1
468 Beslagvarer (låser, hengsler, spiker, skruer, etc.) 218 601 2,1 164 673 53 928 24,7
470 Andre byggevarer, fargevarer, beslagvarer, etc. 164 567 1,6 126 170 38 396 23,3
480 Håndverktøy og hageredskaper 100 547 1,0 83 404 17 143 17,0
481 Elektrisk og motorisert verktøy og redskaper (unntatt hageredskaper) 43 283 0,4 36 513 6 770 15,6
490 Annet håndverktøy, hageredskaper, etc. 57 264 0,5 46 891 10 373 18,1
540 VVS-utstyr, VA-materiell, el. utstyr, el. kraftsmateriell, installasjonsmateriell, etc. 620 847 5,9 421 347 199 501 32,1
541 Rør og sanitæranlegg (VVS) 553 564 5,3 370 881 182 684 33,0
542 Vann- og avløpsmateriell (VA) 27 040 0,3 21 838 5 202 19,2
549 Annet VVS-utstyr, VA-materiell, el. utstyr, el. kraftsmateriell, installasjonsmateriell, etc. 40 243 0,4 28 628 11 615 28,9
742 Oljekaminer, vedovner, peis, etc. (unntatt elektriske ovner) 5 883 0,1 4 822 1 060 18,0
Øvrige varer 529 023 5,0 410 560 118 463 22,4
Næring 51.540: Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr          
I alt 14 265 607 100,0 10 281 927 3 983 680 27,9
170 Bekledningsvarer 204 928 1,4 161 452 43 475 21,2
178 Arbeidsklær 204 928 1,4 161 452 43 475 21,2
210 Varer for sport og fritid (unntatt bekledningsvarer og skotøy) 233 781 1,6 211 114 22 666 9,7
230 Kjøkkenutstyr (unntatt serviser og elektriske husholsningsapparater) 165 076 1,2 134 279 30 797 18,7
330 Elektriske husholdningsapparater 87 464 0,6 63 995 23 469 26,8
450 Byggevarer, fargevarer og beslagvarer 2 460 850 17,3 1 640 781 820 068 33,3
465 Lim, fugemasse, sparkel, løsemidler, etc. 298 404 2,1 172 927 125 477 42,0
467 Verktøy og redskap for maling, tapetsering, o.l. 7 139 0,1 5 381 1 759 24,6
468 Beslagvarer (låser, hengsler, spiker, skruer, etc.) 1 729 089 12,1 1 115 089 613 999 35,5
470 Andre byggevarer, fargevarer, beslagvarer, etc. 426 218 3,0 347 384 78 834 18,5
480 Håndverktøy og hageredskaper 3 085 962 21,6 2 309 647 776 315 25,2
481 Elektrisk og motorisert verktøy og redskaper (unntatt hageredskaper) 1 338 313 9,4 1 025 886 312 428 23,3
483 Håndverktøy og -redskaper (ikke elektriske og motoriserte) 1 267 614 8,9 858 489 409 124 32,3
490 Annet håndverktøy, hageredskaper, etc. 480 035 3,4 425 272 54 763 11,4
540 VVS-utstyr, VA-materiell, el. utstyr, el. kraftsmateriell, installasjonsmateriell, etc. 4 130 232 29,0 3 058 276 1 071 956 26,0
541 Rør og sanitæranlegg (VVS) 3 249 743 22,8 2 384 738 865 005 26,6
542 Vann- og avløpsmateriell (VA) 880 489 6,2 673 538 206 951 23,5
550 Maskiner og utstyr ellers 2 613 903 18,3 2 011 697 602 206 23,0
553 Kompressorer og kraftmaskmaskiner, motorer 18 301 0,1 14 132 4 169 22,8
554 Lufttrykkverktøy 57 256 0,4 35 043 22 213 38,8
557 Maskinverktøy (trebearbeidingsmaskiner, metallbearbeidingsmaskiner, etc.) 286 151 2,0 208 982 77 169 27,0
570 Andre maskiner og utstyr for næringsvirksomhet 2 252 195 15,8 1 753 539 498 655 22,1
640 Malm, metall og metallvarer 102 386 0,7 71 145 31 240 30,5
647 Plater, stenger, profiler, tråder o.l. av andre metaller 102 386 0,7 71 145 31 240 30,5
742 Oljekaminer, vedovner, peis, etc. (unntatt elektriske ovner) 96 247 0,7 65 814 30 433 31,6
Øvrige varer 1 084 780 7,6 553 725 531 055 49,0
Næring 51.550: Engroshandel med kjemiske produkter          
I alt 4 934 244 100,0 3 726 858 1 207 386 24,5
716 Vaske- og rengjøringsartikler 228 351 4,6 105 144 123 207 54,0
736 Primærplast, gummi og syntetiske varer 149 036 3,0 110 125 38 911 26,1
747 Kjemikalier 3 655 861 74,1 2 828 771 827 090 22,6
Øvrige varer 900 997 18,3 682 818 218 179 24,2
Næring 51.561: Engroshandel med papir og papp          
I alt 7 471 364 100,0 6 182 412 1 288 952 17,3
715 Toalettpapir, bind, bleier og annet hygienepapir 375 319 5,0 280 569 94 750 25,2
716 Vaske- og rengjøringsartikler 134 885 1,8 95 442 39 443 29,2
718 Papir og papp (ikke tilskåret) 4 474 139 59,9 3 894 813 579 326 12,9
719 Servietter, matpapir, bakepapir og annet husholdningspapir (unntatt emballasjevarer og hygienepapir) 112 579 1,5 81 105 31 474 28,0
720 Skrivemateriell og kontorrekvisita 1 504 068 20,1 1 146 236 357 832 23,8
735 Emballasjevarer 345 350 4,6 246 566 98 783 28,6
Øvrige varer 525 023 7,0 437 681 87 343 16,6
Næring 51.569: Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt annet sted          
I alt 944 197 100,0 704 706 239 491 25,4
735 Emballasjevarer 133 940 14,2 109 089 24 851 18,6
736 Primærplast, gummi og syntetiske varer 186 173 19,7 133 443 52 730 28,3
Øvrige varer 624 084 66,1 462 174 161 911 25,9
Næring 51.570: Engroshandel med avfall og skrap          
I alt 1 194 809 100,0 846 103 348 705 29,2
510 Motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner med utstyr og rekvisita 88 570 7,4 51 882 36 688 41,4
516 Reservedeler til motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner 82 855 6,9 46 777 36 078 43,5
530 Annet motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner med utstyr 5 715 0,5 5 106 610 10,7
640 Malm, metall og metallvarer 714 189 59,8 529 102 185 087 25,9
648 Metallskrap 714 189 59,8 529 102 185 087 25,9
Øvrige varer 392 050 32,8 265 119 126 930 32,4
Næring 51.610: Engroshandel med maskinverktøy          
I alt 4 017 949 100,0 2 775 803 1 242 146 30,9
170 Bekledningsvarer 22 262 0,6 17 175 5 088 22,9
178 Arbeidsklær 22 262 0,6 17 175 5 088 22,9
480 Håndverktøy og hageredskaper 1 057 696 26,3 743 715 313 981 29,7
481 Elektrisk og motorisert verktøy og redskaper (unntatt hageredskaper) 863 703 21,5 599 563 264 140 30,6
483 Håndverktøy og -redskaper (ikke elektriske og motoriserte) 100 121 2,5 69 568 30 553 30,5
484 Hageredskaper (ikke elektriske og motoriserte) 67 147 1,7 53 295 13 852 20,6
490 Annet håndverktøy, hageredskaper, etc. 26 726 0,7 21 289 5 437 20,3
540 VVS-utstyr, VA-materiell, el. utstyr, el. kraftsmateriell, installasjonsmateriell, etc. 186 997 4,7 126 571 60 425 32,3
543 Elektrisk og elektronisk utstyr, start- og kontrollapparater etc. (unntatt datamaskiner og datateknisk utstyr, telekommunikasjonsutstyr og kontormaskiner) 135 490 3,4 90 892 44 598 32,9
545 Kabler, ledninger, brytere, støpsler og annet installasjonsmateriell 12 615 0,3 9 300 3 314 26,3
549 Annet VVS-utstyr, VA-materiell, el. utstyr, el. kraftsmateriell, installasjonsmateriell, etc. 38 892 1,0 26 379 12 513 32,2
550 Maskiner og utstyr ellers 2 263 203 56,3 1 537 918 725 284 32,0
553 Kompressorer og kraftmaskmaskiner, motorer 227 721 5,7 134 722 92 999 40,8
554 Lufttrykkverktøy 141 671 3,5 93 364 48 307 34,1
556 Maskiner og utstyr for heising og løfting 82 483 2,1 53 542 28 941 35,1
557 Maskinverktøy (trebearbeidingsmaskiner, metallbearbeidingsmaskiner, etc.) 738 393 18,4 538 765 199 628 27,0
570 Andre maskiner og utstyr for næringsvirksomhet 1 072 934 26,7 717 525 355 409 33,1
744 Brannsikringsutstyr 167 009 4,2 103 312 63 697 38,1
Øvrige varer 320 782 8,0 247 112 73 670 23,0
Næring 51.620: Engroshandel med maskiner og utstyr for bygge- og anleggsvirksomhet          
I alt 10 312 998 100,0 8 030 286 2 282 712 22,1
450 Byggevarer, fargevarer og beslagvarer 606 249 5,9 455 848 150 401 24,8
470 Andre byggevarer, fargevarer, beslagvarer, etc. 606 249 5,9 455 848 150 401 24,8
480 Håndverktøy og hageredskaper 178 072 1,7 116 416 61 655 34,6
481 Elektrisk og motorisert verktøy og redskaper (unntatt hageredskaper) 78 292 0,8 51 700 26 592 34,0
483 Håndverktøy og -redskaper (ikke elektriske og motoriserte) 99 779 1,0 64 716 35 063 35,1
510 Motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner med utstyr og rekvisita 5 916 462 57,4 4 863 179 1 053 283 17,8
516 Reservedeler til motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner 1 064 140 10,3 756 202 307 938 28,9
518 Anleggsmaskiner med utstyr (gravemaskiner, bulldosere, hjullastere, dumpere, trucker, etc) 4 748 559 46,0 4 022 479 726 080 15,3
521 Rekvisita til motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner (unttatt dekk, motor- og smøreolje) 46 431 0,5 31 728 14 703 31,7
530 Annet motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner med utstyr 57 333 0,6 52 770 4 562 8,0
540 VVS-utstyr, VA-materiell, el. utstyr, el. kraftsmateriell, installasjonsmateriell, etc. 1 481 669 14,4 1 019 709 461 959 31,2
541 Rør og sanitæranlegg (VVS) 290 510 2,8 160 160 130 350 44,9
542 Vann- og avløpsmateriell (VA) 403 581 3,9 296 516 107 065 26,5
549 Annet VVS-utstyr, VA-materiell, el. utstyr, el. kraftsmateriell, installasjonsmateriell, etc. 787 577 7,6 563 033 224 544 28,5
550 Maskiner og utstyr ellers 1 936 650 18,8 1 434 851 501 799 25,9
554 Lufttrykkverktøy 9 946 0,1 6 076 3 869 38,9
555 Betongblandere 103 795 1,0 77 075 26 720 25,7
556 Maskiner og utstyr for heising og løfting 253 667 2,5 183 362 70 305 27,7
557 Maskinverktøy (trebearbeidingsmaskiner, metallbearbeidingsmaskiner, etc.) 99 761 1,0 71 331 28 430 28,5
570 Andre maskiner og utstyr for næringsvirksomhet 1 469 482 14,2 1 097 007 372 475 25,3
Øvrige varer 193 896 1,9 140 282 53 613 27,7
Næring 51.630: Engroshandel med maskiner og utstyr for tekstilproduksjon          
I alt 537 551 100,0 361 322 176 229 32,8
Øvrige varer 537 551 100,0 361 322 176 229 32,8
Næring 51.640: Engroshandel med maskiner og utstyr for kontor          
I alt 41 726 554 100,0 35 060 590 6 665 964 16,0
260 Møbler 1 621 528 3,9 1 225 210 396 318 24,4
265 Reoler, seksjoner, kommoder og andre oppbevaringsmøbler 254 669 0,6 184 757 69 912 27,5
269 Kontorstoler 227 089 0,5 174 243 52 846 23,3
270 Kontormøbler ellers (arbeidsbord, pulter, reoler, etc.) 1 114 670 2,7 848 622 266 048 23,9
280 Andre møbler 25 100 0,1 17 589 7 512 29,9
410 Datamaskiner og datateknisk utstyr 32 746 801 78,5 28 203 214 4 543 586 13,9
411 Datamaskiner (PC, Mac) 19 935 232 47,8 17 672 366 2 262 866 11,4
412 Arbeidsstatsjoner (Unix, NT) 455 532 1,1 367 067 88 465 19,4
413 Servere og/eller flerbruksmaskiner 2 329 043 5,6 1 893 590 435 453 18,7
414 Skjermer, printere, datarekvisita (eksklusive dataspill) o.a. utstyr til datamaskiner 4 911 350 11,8 4 172 955 738 395 15,0
415 Programvare 2 225 792 5,3 1 636 695 589 097 26,5
416 Nettverksprodukter 2 371 596 5,7 2 037 592 334 003 14,1
420 Annet datateknisk utstyr 518 256 1,2 422 950 95 306 18,4
430 Telekommunikasjonsutstyr og kontormaskiner 4 667 390 11,2 3 740 632 926 759 19,9
431 Telefonapparater med tilbehør 160 270 0,4 117 368 42 901 26,8
432 Trådløse telefoner, telefonsvarere og personsøkere med utstyr 391 720 0,9 301 896 89 824 22,9
434 Telefaxer med utstyr 278 361 0,7 210 105 68 256 24,5
435 Kopimaskiner med utstyr 947 810 2,3 651 525 296 285 31,3
440 Annet telekommunikasjonsutstyr og kontormaskiner 2 889 230 6,9 2 459 738 429 492 14,9
540 VVS-utstyr, VA-materiell, el. utstyr, el. kraftsmateriell, installasjonsmateriell, etc. 572 037 1,4 434 016 138 021 24,1
543 Elektrisk og elektronisk utstyr, start- og kontrollapparater etc. (unntatt datamaskiner og datateknisk utstyr, telekommunikasjonsutstyr og kontormaskiner) 146 309 0,4 103 908 42 400 29,0
549 Annet VVS-utstyr, VA-materiell, el. utstyr, el. kraftsmateriell, installasjonsmateriell, etc. 425 728 1,0 330 108 95 620 22,5
550 Maskiner og utstyr ellers 359 461 0,9 242 229 117 233 32,6
559 Maskiner og utstyr for grafisk produksjon (ikke rekvisitavarer) 238 042 0,6 167 161 70 881 29,8
570 Andre maskiner og utstyr for næringsvirksomhet 121 419 0,3 75 068 46 352 38,2
720 Skrivemateriell og kontorrekvisita 1 179 971 2,8 810 679 369 291 31,3
722 Leker, dataspill, hobbyartikler, formingsmateriell, etc. 88 515 0,2 67 402 21 113 23,9
735 Emballasjevarer 32 879 0,1 18 770 14 110 42,9
748 Butikkinnredning og -utstyr m.m. 179 369 0,4 116 610 62 759 35,0
Øvrige varer 278 602 0,7 201 827 76 775 27,6
Næring 51.651: Engroshandel med maskiner og utstyr for kraftproduksjon og installasjon          
I alt 12 372 947 100,0 9 529 919 2 843 027 23,0
233 Lamper, lampetter etc. med tilbehør 364 773 2,9 269 979 94 794 26,0
330 Elektriske husholdningsapparater 70 244 0,6 55 400 14 844 21,1
337 Varmeovner 70 244 0,6 55 400 14 844 21,1
430 Telekommunikasjonsutstyr og kontormaskiner 483 237 3,9 322 140 161 096 33,3
540 VVS-utstyr, VA-materiell, el. utstyr, el. kraftsmateriell, installasjonsmateriell, etc. 10 798 721 87,3 8 400 343 2 398 378 22,2
543 Elektrisk og elektronisk utstyr, start- og kontrollapparater etc. (unntatt datamaskiner og datateknisk utstyr, telekommunikasjonsutstyr og kontormaskiner) 4 244 901 34,3 3 342 787 902 114 21,3
544 El. kraftsmateriell, linjemateriell, svakstrømsmateriell etc. 2 132 045 17,2 1 656 683 475 362 22,3
545 Kabler, ledninger, brytere, støpsler og annet installasjonsmateriell 4 358 201 35,2 3 362 811 995 390 22,8
549 Annet VVS-utstyr, VA-materiell, el. utstyr, el. kraftsmateriell, installasjonsmateriell, etc. 63 575 0,5 38 062 25 513 40,1
Øvrige varer 655 971 5,3 482 057 173 914 26,5
Næring 51.652: Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap          
I alt 7 057 316 100,0 5 075 340 1 981 975 28,1
550 Maskiner og utstyr ellers 5 340 410 75,7 3 797 300 1 543 109 28,9
551 Fiskebåter, skipsutstyr og båtmotorer (unntatt fiskebåter) 4 089 772 58,0 2 892 975 1 196 798 29,3
552 Fiskeredskaper 172 606 2,4 135 561 37 045 21,5
556 Maskiner og utstyr for heising og løfting 651 915 9,2 447 364 204 552 31,4
570 Andre maskiner og utstyr for næringsvirksomhet 426 116 6,0 321 401 104 715 24,6
580 Fritidsbåter med utstyr (unntatt fiskeredskaper) 172 315 2,4 119 932 52 383 30,4
610 Petroleumsprodukter 9 417 0,1 7 350 2 067 21,9
620 Motorolje, smøremidler, etc. 9 417 0,1 7 350 2 067 21,9
744 Brannsikringsutstyr 7 501 0,1 5 442 2 059 27,4
Øvrige varer 1 432 843 20,3 1 073 930 358 914 25,0
Næring 51.653: Engroshandel med maskiner og utstyr for olje- og gassutvinning, bergverksdrift og industri ellers          
I alt 13 528 610 100,0 10 155 112 3 373 498 24,9
410 Datamaskiner og datateknisk utstyr 1 000 117 7,4 822 656 177 460 17,7
420 Annet datateknisk utstyr 1 000 117 7,4 822 656 177 460 17,7
510 Motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner med utstyr og rekvisita 50 061 0,4 33 448 16 613 33,2
521 Rekvisita til motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner (unttatt dekk, motor- og smøreolje) 50 061 0,4 33 448 16 613 33,2
540 VVS-utstyr, VA-materiell, el. utstyr, el. kraftsmateriell, installasjonsmateriell, etc. 1 480 083 10,9 1 006 876 473 207 32,0
541 Rør og sanitæranlegg (VVS) 198 810 1,5 119 120 79 690 40,1
543 Elektrisk og elektronisk utstyr, start- og kontrollapparater etc. (unntatt datamaskiner og datateknisk utstyr, telekommunikasjonsutstyr og kontormaskiner) 434 643 3,2 339 137 95 506 22,0
549 Annet VVS-utstyr, VA-materiell, el. utstyr, el. kraftsmateriell, installasjonsmateriell, etc. 846 629 6,3 548 619 298 010 35,2
550 Maskiner og utstyr ellers 8 775 369 64,9 6 559 853 2 215 516 25,2
554 Lufttrykkverktøy 122 499 0,9 72 933 49 566 40,5
557 Maskinverktøy (trebearbeidingsmaskiner, metallbearbeidingsmaskiner, etc.) 1 541 862 11,4 1 191 189 350 673 22,7
559 Maskiner og utstyr for grafisk produksjon (ikke rekvisitavarer) 424 198 3,1 318 623 105 574 24,9
570 Andre maskiner og utstyr for næringsvirksomhet 6 686 811 49,4 4 977 108 1 709 702 25,6
Øvrige varer 2 222 980 16,4 1 732 278 490 702 22,1
Næring 51.654: Engroshandel med maskiner og utstyr for handel, transport og tjenesteyting ellers          
I alt 12 204 739 100,0 9 152 952 3 051 787 25,0
330 Elektriske husholdningsapparater 764 815 6,3 539 894 224 921 29,4
346 Storhusholdningsmaskiner og -utstyr 623 234 5,1 446 309 176 925 28,4
350 Andre elektriske husholdningsapparater 141 581 1,2 93 585 47 996 33,9
410 Datamaskiner og datateknisk utstyr 584 511 4,8 426 296 158 215 27,1
480 Håndverktøy og hageredskaper 18 718 0,2 6 743 11 974 64,0
483 Håndverktøy og -redskaper (ikke elektriske og motoriserte) 18 718 0,2 6 743 11 974 64,0
510 Motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner med utstyr og rekvisita 85 138 0,7 49 535 35 603 41,8
520 Dekk til motorkjøretøyer, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner 85 138 0,7 49 535 35 603 41,8
540 VVS-utstyr, VA-materiell, el. utstyr, el. kraftsmateriell, installasjonsmateriell, etc. 1 684 871 13,8 1 048 499 636 372 37,8
543 Elektrisk og elektronisk utstyr, start- og kontrollapparater etc. (unntatt datamaskiner og datateknisk utstyr, telekommunikasjonsutstyr og kontormaskiner) 1 319 046 10,8 824 334 494 712 37,5
544 El. kraftsmateriell, linjemateriell, svakstrømsmateriell etc. 120 278 1,0 75 279 44 999 37,4
549 Annet VVS-utstyr, VA-materiell, el. utstyr, el. kraftsmateriell, installasjonsmateriell, etc. 245 547 2,0 148 887 96 660 39,4
550 Maskiner og utstyr ellers 3 646 570 29,9 2 756 591 889 978 24,4
556 Maskiner og utstyr for heising og løfting 1 087 960 8,9 807 027 280 933 25,8
560 Kjøle- og fryseutstyr for næringsvirksomhet 566 748 4,6 459 394 107 354 18,9
570 Andre maskiner og utstyr for næringsvirksomhet 1 991 862 16,3 1 490 171 501 691 25,2
745 Alarmer og overvåkningsutstyr 85 678 0,7 51 538 34 139 39,8
748 Butikkinnredning og -utstyr m.m. 581 131 4,8 388 804 192 327 33,1
Øvrige varer 4 753 308 38,9 3 885 051 868 257 18,3
Næring 51.660: Engroshandel med maskiner og utstyr for jordbruk og skogbruk          
I alt 6 937 423 100,0 5 487 527 1 449 896 20,9
080 Fôr, gjødning, korn- og såvarer 83 128 1,2 75 184 7 945 9,6
083 Kraftfôr (ferdigvarer) 22 937 0,3 20 959 1 977 8,6
084 Gjødsel, kalk og jordforbedringsmidler 60 192 0,9 54 225 5 967 9,9
480 Håndverktøy og hageredskaper 792 578 11,4 606 365 186 212 23,5
481 Elektrisk og motorisert verktøy og redskaper (unntatt hageredskaper) 88 322 1,3 61 801 26 521 30,0
482 Elektriske og motoriserte hageredskaper (plenklippere, snø- og jordfresere, gress- og hekklippere, etc.) 634 993 9,2 489 537 145 456 22,9
484 Hageredskaper (ikke elektriske og motoriserte) 8 272 0,1 6 151 2 121 25,6
490 Annet håndverktøy, hageredskaper, etc. 60 992 0,9 48 876 12 115 19,9
510 Motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner med utstyr og rekvisita 4 884 990 70,4 4 033 784 851 206 17,4
514 Traktorer og treskere (nye og brukte) 1 879 738 27,1 1 654 532 225 206 12,0
515 Traktormontert utstyr (unntatt til bruk i skogdrift) 779 229 11,2 618 731 160 498 20,6
516 Reservedeler til motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner 655 015 9,4 450 533 204 481 31,2
517 Maskiner og utstyr for skogdrift (hogstmaskiner, lassbærere, traktormontert utstyr, motorsag, etc.) 904 854 13,0 759 359 145 494 16,1
520 Dekk til motorkjøretøyer, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner 10 983 0,2 8 265 2 718 24,7
521 Rekvisita til motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner (unttatt dekk, motor- og smøreolje) 84 064 1,2 58 278 25 786 30,7
530 Annet motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner med utstyr 571 108 8,2 484 084 87 023 15,2
610 Petroleumsprodukter 12 081 0,2 9 424 2 657 22,0
620 Motorolje, smøremidler, etc. 12 081 0,2 9 424 2 657 22,0
Øvrige varer 1 164 646 16,8 762 770 401 876 34,5
Næring 51.700: Engroshandel ikke nevnt annet sted          
I alt 6 399 336 100,0 4 320 690 2 078 646 32,5
170 Bekledningsvarer 194 717 3,0 137 501 57 216 29,4
172 Undertøy, T-skjorter, sokker, strømper, votter o.l. bekledningsvarer 18 495 0,3 12 580 5 915 32,0
175 Sports- og fritidsklær 34 447 0,5 24 843 9 604 27,9
178 Arbeidsklær 133 901 2,1 94 164 39 737 29,7
180 Andre bekledningsvarer 7 874 0,1 5 914 1 959 24,9
230 Kjøkkenutstyr (unntatt serviser og elektriske husholsningsapparater) 56 698 0,9 37 891 18 807 33,2
231 Husholdningsvarer i plast og tre 27 628 0,4 19 845 7 782 28,2
232 Kokekar, stekepanner, bestikk og annet kjøkkenutstyr (unntatt elektriske apparater, serviser og husholdningsvarer i plast og tre) 29 070 0,5 18 045 11 025 37,9
240 Serviser, pynte- og utstyrsvarer (unntatt husholdningsvarer i plast og tre) 124 827 2,0 72 581 52 246 41,9
330 Elektriske husholdningsapparater 87 545 1,4 61 021 26 524 30,3
350 Andre elektriske husholdningsapparater 87 545 1,4 61 021 26 524 30,3
550 Maskiner og utstyr ellers 1 635 699 25,6 1 151 150 484 549 29,6
559 Maskiner og utstyr for grafisk produksjon (ikke rekvisitavarer) 793 503 12,4 607 772 185 731 23,4
570 Andre maskiner og utstyr for næringsvirksomhet 842 196 13,2 543 378 298 818 35,5
610 Petroleumsprodukter 148 502 2,3 44 446 104 056 70,1
630 Andre petroleumsprodukter 148 502 2,3 44 446 104 056 70,1
722 Leker, dataspill, hobbyartikler, formingsmateriell, etc. 195 875 3,1 152 144 43 731 22,3
723 Ur, lenker og remmer 25 441 0,4 18 164 7 277 28,6
724 Lærvarer og reiseeffekter (vesker, mapper, lommebøker, paraplyer, kofferter, etc.) 28 983 0,5 20 591 8 391 29,0
726 Gull- og sølvvarer, smykker o.l. 10 418 0,2 7 223 3 195 30,7
730 Kjæledyr og artikler for kjæledyr 73 592 1,2 51 724 21 868 29,7
735 Emballasjevarer 213 374 3,3 153 272 60 103 28,2
Øvrige varer 3 600 338 56,3 2 411 159 1 189 180 33,0
1  Merverdiavgift er ikke inkludert.

Standardtegn i tabeller