Statistisk sentralbyrå


Avanseundersøkelse for engroshandel

2   Salgsinntekter, varekostnad og bruttofortjeneste, etter varehovedgruppe. Bedrifter
Varehovedgruppe Solgte handelsvarer
Salgsinntekter1 Varekostnad1 Bruttofortjeneste1
1 000 kroner Prosent-
andel
1 000 kroner 1 000 kroner Prosent
av salgs-
inntekter
Engroshandel i alt    462 557 597    100,00    378 598 532    83 959 065    18,2
80 Fôr, gjødning, korn- og såvarer 12 097 118 2,62 10 647 359 1 449 759 12,0
110 Nærings- og nytelsesmidler 123 617 600 26,72 110 821 268 12 796 332 10,4
160 Skotøy 2 430 201 0,53 1 858 000 572 201 23,5
170 Bekledningsvarer 11 344 471 2,45 8 130 567 3 213 904 28,3
210 Varer for sport og fritid (unntatt bekledningsvarer og skotøy) 2 973 089 0,64 2 306 320 666 770 22,4
230 Kjøkkenutstyr (unntatt serviser og elektriske husholdningsapparater) 997 561 0,22 763 672 233 890 23,4
233 Lamper, lampetter etc. med tilbehør 2 544 650 0,55 1 931 571 613 080 24,1
240 Serviser, pynte- og utstyrsvarer (unntatt husholdningsvarer i plast og tre) 1 943 642 0,42 1 408 659 534 983 27,5
260 Møbler 5 602 711 1,21 4 610 230 992 481 17,7
310 Tekstilvarer m/sysaker 2 901 580 0,63 2 095 308 806 272 27,8
330 Elektriske husholdningsapparater 7 518 438 1,63 6 134 511 1 383 927 18,4
360 Varer og utstyr til radio, TV, video, CD, foto, film, etc. 9 422 709 2,04 7 551 632 1 871 077 19,9
410 Datamaskiner og datateknisk utstyr 36 313 386 7,85 31 210 887 5 102 498 14,1
430 Telekommunikasjonsutstyr og kontormaskiner 7 465 132 1,61 6 093 029 1 372 103 18,4
450 Byggevarer, fargevarer og beslagvarer 29 714 988 6,42 23 513 212 6 201 776 20,9
480 Håndverktøy og hageredskaper 6 222 224 1,35 4 623 097 1 599 127 25,7
510 Motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner med utstyr og rekvisita 47 250 684 10,22 39 358 855 7 891 829 16,7
540 VVS-utstyr, VA-materiell, el. utstyr, el. kraftsmateriell, installasjonsmateriell, etc. 21 970 400 4,75 16 211 705 5 758 695 26,2
550 Maskiner og utstyr ellers 27 887 330 6,03 20 446 635 7 440 694 26,7
580 Fritidsbåter med utstyr (unntatt fiskeredskaper) 1 138 234 0,25 903 555 234 679 20,6
610 Petroleumsprodukter 17 806 351 3,85 13 266 479 4 539 872 25,5
640 Malm, metall og metallvarer 15 710 048 3,40 13 324 947 2 385 101 15,2
710 Diverse varer 67 685 049 14,63 51 387 034 16 298 015 24,1
1  Merverdiavgift er ikke inkludert.

Standardtegn i tabeller