Statistisk sentralbyrå


1   Salgsinntekter, varekostnad og bruttofortjeneste, etter næringsundergruppe. Bedrifter
Næringsundergruppe Antall bedrifter Solgte handelsvarer
Salgsinntekter1 Varekostnad1 Bruttofortjeneste1
1 000 kr Prosentandel 1 000 kr 1 000 kr Prosent av salgsinntekter
I alt 17818     462557597 100,00 378598532     83959065 18,2
50 Engroshandel med motorkjøretøyer, motorsykler og drivstoff. 764 34262883 7,41 28613589 5649294 16,5
50.101 Engroshandel med motorkjøretøyer 373 25265349 5,46 22192805 3072544 12,2
50.301 Engroshandel med deler og utstyr til motorkjøretøyer 358 8431363 1,82 5965419 2465944 29,2
50.401 Engroshandel med motorsykler, deler og utstyr 33 566172 0,12 455365 110807 19,6
51 Engroshandel, unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler 17054 428294714 92,59 349984943 78309771 18,3
51.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 499 14782592 3,20 12948104 1834488 12,4
51.21 Engroshandel med korn, såvarer og fr 309 12323132 2,66 10824435 1498697 12,2
51.22 Engroshandel med blomster og planter 146 1646697 0,36 1392968 253729 15,4
51.23 Engroshandel med levende dyr 16 247331 0,05 238962 8369 3,4
51.24 Engroshandel med huder, skinn og lær 28 565432 0,12 491739 73693 13,0
51.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler 1745 128219920 27,72 114933426 13286494 10,4
51.31 Engroshandel med frukt og grønnsaker 218 7859384 1,70 6798259 1061125 13,5
51.32 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 106 7291446 1,58 6865645 425801 5,8
51.33 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett 36 6981108 1,51 5619153 1361956 19,5
51.34 Engroshandel med drikkevarer 115 4013654 0,87 3294557 719097 17,9
51.341 Engroshandel med vin og brennevin 55 2145315 0,46 1858970 286345 13,3
51.349 Engroshandel med drikkevarer ellers 60 1868339 0,4 1435587 432752 23,2
51.35 Engroshandel med tobakksvarer 7 390815 0,08 247392 143423 36,7
51.36 Engroshandel med sukker, sjokolade og drops 59 1701007 0,37 1091766 609241 35,8
51.37 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder 110 962478 0,21 775049 187429 19,5
51.38 Engroshandel med andre næringsmidler som fisk og skalldyr 809 47618119 10,29 44361454 3256664 6,8
51.381 Engroshandel med fisk og skalldyr 483 43097600 9,32 41110020 1987580 4,6
51.389 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 326 4520518 0,98 3251434 1269084 28,1
51.39 Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler 285 51401909 11,11 45880151 5521758 10,7
51.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 4329 77690578 16,80 58179622 19510957 25,1
51.41 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer 438 2456450 0,53 1729613 726837 29,6
51.42 Engroshandel med klær og skotøy 654 11267014 2,44 8067800 3199214 28,4
51.421 Engroshandel med klær 589 9176356 1,98 6497208 2679147 29,2
51.422 Engroshandel med skotøy 65 2090658 0,45 1570592 520066 24,9
51.43 Engroshandel med elektrisk husholdningsutstyr, radio, fjernsyn, plater og kassetter 505 16963107 3,67 13816941 3146167 18,5
51.431 Engroshandel med belysningsutstyr 160 2000663 0,43 1455182 545481 27,3
51.432 Engroshandel med elektriske husholdningsapparater 150 9236361 2,00 7989019 1247342 13,5
51.433 Engroshandel med radio og fjernsyn 108 3378566 0,73 2700183 678383 20,1
51.434 Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter 87 2347517 0,51 1672556 674961 28,8
51.44 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, tapeter og rengjøringsmidler 250 1936074 0,42 1417689 518386 26,8
51.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 144 1544426 0,33 1164654 379772 24,6
51.442 Engroshandel med tapeter og rengjøringsmidler 106 391648 0,08 253035 138614 35,4
51.45 Engroshandel med parfyme og kosmetikk 229 3569090 0,77 1805127 1763963 49,4
51.46 Engroshandel med sykepleievarer og apotekvarer 453 18761947 4,06 13688584 5073363 27,0
51.47 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ellers 1800 22736896 4,92 17653869 5083027 22,4
51.471 Engroshandel med bøker, aviser og blader 48 1210228 0,26 961022 249206 20,6
51.472 Engroshandel med møbler og innredningsartikler 288 5206339 1,13 4460077 746262 14,3
51.473 Engroshandel med gulvbelegg og gulvtepper 84 1332951 0,29 959749 373202 28,0
51.474 Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer 48 298878 0,06 220579 78299 26,2
51.475 Engroshandel med ur, foto- og optiske artikler 136 2574956 0,56 1843225 731731 28,4
51.476 Engroshandel med gull- og sølvvarer 65 576364 0,12 415198 161166 28,0
51.477 Engroshandel med sports- og fritidsutstyr, spill og leker 628 5621664 1,22 4079012 1542652 27,4
51.479 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted 503 5915514 1,28 4715006 1200509 20,3
51.5 Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer. Avfall og skrap 3123 92506201 20,00 73974250 18531952 20,0
51.51 Engroshandel med drivstoff og brensel 273 18845962 4,07 14114479 4731483 25,1
51.52 Engroshandel med metaller og metallholdig malm 212 15737940 3,40 13694228 2043712 13,0
51.53 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr 1292 29112078 6,29 24423536 4688542 16,1
51.531 Engroshandel med tømmer 67 4779364 1,03 4658493 120870 2,5
51.532 Engroshandel med trelast 480 10959004 2,37 8881284 2077720 19,0
51.533 Engroshandel med fargevarer 137 2875674 0,62 2242029 633645 22,0
51.539 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 608 10498036 2,27 8641729 1856307 17,7
51.54 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr 610 14265607 3,08 10281927 3983680 27,9
51.55 Engroshandel med kjemiske produkter 297 4934244 1,07 3726858 1207386 24,5
51.56 Engroshandel med innsatsvarer ellers 280 8415561 1,82 6887118 1528443 18,2
51.561 Engroshandel med papir og papp 200 7471364 1,62 6182412 1288952 17,3
51.569 Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt annet sted 80 944197 0,2 704706 239491 25,4
51.57 Engroshandel med avfall og skrap 159 1194809 0,26 846103 348705 29,2
51.6 Engroshandel med maskiner og utstyr 6166 108696087 23,50 85628852 23067235 21,2
51.61 Engroshandel med maskinverktøy 408 4017949 0,87 2775803 1242146 30,9
51.62 Engroshandel med maskiner og utstyr for bygge- og anleggsvirksomhet 653 10312998 2,23 8030286 2282712 22,1
51.63 Engroshandel med maskiner og utstyr for tekstilproduksjon 63 537551 0,12 361322 176229 32,8
51.64 Engroshandel med maskiner og utstyr for kontor 1989 41726554 9,02 35060590 6665964 16,0
51.65 Engroshandel med maskiner og utstyr for industri, handel, transport og tjenesteyting ellers 2421 45163612 9,76 33913324 11250288 24,9
51.651 Engroshandel med maskiner og utstyr for kraftproduksjon og installasjon 342 12372947 2,67 9529919 2843027 23,0
51.652 Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap 329 7057316 1,53 5075340 1981975 28,1
51.653 Engroshandel med maskiner og utstyr for olje- og gassutvinning, bergverksdrift og industri ellers 567 13528610 2,92 10155112 3373498 24,9
51.654 Engroshandel med maskiner og utstyr for handel, transport og tjenesteyting ellers 1183 12204739 2,64 9152952 3051787 25,0
51.66 Engroshandel med maskiner og utstyr for jordbruk og skogbruk 632 6937423 1,50 5487527 1449896 20,9
51.7 Engroshandel ikke nevnt annet sted 1192 6399336 1,38 4320690 2078646 32,5
1  Merverdiavgift er ikke inkludert.

Standardtegn i tabeller