Statistisk sentralbyrå

6 Energibalansen, total energi 1998-2008. GWh (Rettet 4. juni 2009 kl. 08.15)
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Endring 1999-2008. Prosent Endring 2007-2008. Prosent
1.1. Produksjon av primære energibærere 2 502 249 2 682 338 2 737 604 2 823 022 2 844 377 2 866 582 2 816 274 2 714 519 2 637 204 2 694 272 7,7 2,2
2. Import 78 824 65 285 72 786 62 020 72 133 74 576 65 554 66 694 71 024 65 031 -17,5 -8,4
3. Eksport 2 217 562 2 344 618 2 444 652 2 537 330 2 554 693 2 559 267 2 492 373 2 392 090 2 349 241 2 386 837 7,6 1,6
4. Bunkers 9 812 9 539 9 507 7 623 7 567 7 233 8 306 8 293 7 420 7 114 -27,5 -4,1
5. Lagerendringer (+ nedgang, - øke) -81 -7 686 18 392 -582 -10 722 4 230 -5 058 -4 945 5 517 -2 671   -148,4
7. Netto innenlands tilgang (1.1+2-3-4+5)  353 617  385 781  374 623  339 507  343 527  378 887  376 091  375 886  357 084  362 681 2,6 1,6
8. Omvandling til andre energibærere  329 304  352 650  316 802  317 004  308 021  304 687  353 928  344 827  362 906  353 888 7,5 -2,5
8.1. I jernverk  473  522  367  333  317  513  406  508  467 ... ... ...
8.2. I oljeraffineri  182 793  182 104  171 022  160 822  179 179  171 806  189 118  199 407  198 083 ... ... ...
8.3. I varmekraftverk  306  294  352  300  388  412  475  482 1 286 ... ... ...
8.4. I kraftvarmeverk  856  845  800  858 1 133 1 182 1 152 1 143 1 184 ... ... ...
8.5. I fjernvarmeverk 1 485 1 485 1 878 1 942 2 199 2 196 2 246 2 431 2 723 ... ... ...
8.6. I vannkraftverk  143 391  167 399  142 384  152 749  124 805  128 578  160 532  140 858  159 163 ... ... ...
1.2. Produksjon av sekundære energibærere  314 224  330 774  298 428  300 069  296 045  293 627  339 071  334 026  348 286  338 854 7,8 -2,7
9. Forbruk i energisektorene 54 381 59 796 61 074 60 912 64 684 67 098 67 217 68 320 77 446 76 787 41,2 -0,8
9.1.1 Forbruk i olje- og gassutvinning 35 856 41 310 45 194 46 502 49 311 51 593 51 000 53 030 53 975 56 967 58,9 5,5
9.1.2 Fakling av naturgass 7 634 8 013 6 378 4 934 5 004 5 694 5 220 4 816 11 556 10 270    
9.2. Kullutvinning 27 40 25 30 38 38 36 42 48 32 21,3 -32,0
9.3. Oljeraffineri 9 182 9 013 7 910 8 118 8 895 8 401 9 147 9 283 9 107 8 745 -4,8 -4,0
9.4. Pumpekraftstasjonar  615  673  805  665  863  728 1 091  515 1 596 1 383  125,1 -13,3
9.5. Vannkraftstasjoner 1 024  716  705  613  488  566  627  559 1 088 1 158 13,1 6,5
9.6. Varmekraftverk 7 6 5 3 4 5 4 5 11 8 25,8 -23,4
9.7. Kraftvarmeverk 9 1 1 17 44 34 42 29 29 29  225,8 0,0
9.8. Fjernvarmeverk 29 23 51 29 29 28 32 41 35 33 15,3 -4,3
9.9. Gassforsyning 0 0 0 1 7 11 18 0 1 38    
10. Energibærere brukt som råstoff 14 089 14 609 20 242 18 837 21 456 19 546 18 824 18 740 19 298 18 156 28,9 -5,9
11. Svinn 9 194 11 868 11 559 10 813 9 365 10 849 11 220 11 409 11 494 11 511 25,2 0,2
12. Statistiske feil (7-8+1.2-9-10-11-13) 35 612 59 056 40 854 13 882 20 121 48 751 41 676 44 585 8 107 13 571 -61,9 67,4
                         
13. Netto innenlands sluttforbruk  225 260  218 575  222 523  218 128  215 926  221 583  222 298  222 030  226 120  227 622 1,0 0,7
                         
14. Industri og bergverk 83 963 85 380 82 420 78 289 79 734 83 175 82 061 80 440 79 566 82 515 -1,7 3,7
14.1. Bergverk  897  977  977  947 1 005 1 104 1 072 1 122 1 139 ... ... ...
14.2. Treforedling 11 639 11 725 11 819 11 407 11 331 11 444 11 362 10 777 10 563 10 360 ... ...
14.3. Produksjon av kjemiske råvarer 16 115 17 183 16 809 14 941 15 778 15 685 15 341 15 313 14 675 ... ... ...
14.4. Produksjon av jern-, stål- og ferrolegeringer 14 850 15 346 13 522 11 923 11 072 13 085 10 725 8 736 9 666 ... ... ...
14.5. Produksjon av ikke-jernholdige metaller 21 507 21 719 21 661 20 785 22 878 24 717 26 037 26 313 25 347 ... ... ...
14.6. Annen industri 18 955 18 430 17 632 18 287 17 670 17 139 17 525 18 179 18 175 ... ... ...
                         
15. Transport 56 410 52 130 53 049 53 006 53 178 55 735 56 739 59 506 62 362 63 627 12,8 2,0
15.1. Banetransport  824  825  835  806  788  769  771  814  808 ... ... ...
15.2. Lufttransport 8 906 7 715 7 585 7 611 6 693 7 723 7 974 8 735 8 744 ... ... ...
15.3. Vegtransport 35 771 33 636 35 654 35 812 36 708 38 136 38 719 40 812 42 623 ... ... ...
15.4. Kysttransport 10 909 9 954 8 975 8 776 8 989 9 107 9 276 9 145 10 186 ... ... ...
                         
16. Andre sektorar 84 886 81 065 87 054 86 833 83 013 82 673 83 497 82 084 84 192 81 480 -4,0 -3,2
16.1. Fiske 5 772 5 385 5 594 5 839 5 663 5 540 5 330 5 033 4 461 ... ... ...
16.2. Jordbruk 3 742 3 688 4 056 3 760 3 672 3 893 4 042 3 922 3 727 ... ... ...
16.3. Private husholdninger 45 566 44 455 46 525 46 607 44 366 43 527 45 081 44 380 45 154 ... ... ...
16.4. Andre forbrukergrupper 29 807 27 537 30 879 30 626 29 312 29 713 29 044 28 749 30 850 ...    
Kilde: Energibalansen.

Standardtegn i tabeller