Statistisk sentralbyrå

Jakt, elg

1   Elgjakt, etter fylke. 2004 og 2005*
  2004 2005*
  Tillatt felt Felte dyr Felte dyr
i prosent av
tillatt felt
Tillatt felt Felte dyr Felte dyr
i prosent av
tillatt felt
  I alt Hanndyr Hunndyr
Hele landet 45 597 36 770 81 45 096 36 026 19 582 16 444 80
Østfold 1 553 1 372 88 1 581 1 356  754  602 86
Akershus 1 969 1 627 83 1 908 1 582  837  745 83
Oslo  160  114 71  159  118 49 69 74
Hedmark 7 839 7 008 89 7 781 7 169 4 025 3 144 92
Oppland 4 031 2 943 73 3 703 2 658 1 473 1 185 72
Buskerud 3 983 3 010 76 3 933 2 894 1 561 1 333 74
Vestfold  798  554 69  767  575  288  287 75
Telemark 5 025 3 726 74 4 579 3 318 1 644 1 674 72
Aust-Agder 2 721 2 090 77 2 670 1 856  949  907 70
Vest-Agder 2 121 1 384 65 2 079 1 266  614  652 61
Rogaland  221 99 45  216  117 69 48 54
Hordaland 85 36 42 85 37 23 14 44
Sogn og Fjordane 35 4 11 35 9 6 3 26
Møre og Romsdal  494  316 64  491  313  180  133 64
Sør-Trøndelag 3 435 2 860 83 3 493 2 907 1 608 1 299 83
Nord-Trøndelag 5 795 5 337 92 5 957 5 364 2 935 2 429 90
Nordland 3 254 2 624 81 3 330 2 675 1 543 1 132 80
Troms 1 236 1 038 84 1 358 1 085  622  463 80
Finnmark Finnmárku  842  628 75  971  727  402  325 75

Standardtegn i tabeller