Statistisk sentralbyrå

Jakt, elg

2   Elgjakt, etter alder, kjønn og fylke
  Felte dyr i alt Årskalv 1 1/2 år Eldre Felte dyr
i prosent av
tillatt felt
  Hanndyr Hunndyr Hanndyr Hunndyr Hanndyr Hunndyr
1991 32 053 5 099 4 351 5 862 3 831 8 105 4 805 86
1992 35 145 5 367 4 708 7 015 4 337 8 593 5 125 89
1993 38 980 5 893 5 156 6 999 5 136 9 240 6 556 87
1994 37 401 6 043 5 477 6 327 4 337 8 889 6 328 83
1995 33 955 5 502 5 085 6 401 4 297 7 501 5 169 85
1996 34 141 5 610 5 164 6 072 4 207 7 419 5 669 86
1997 36 059 6 198 5 692 5 976 4 229 7 806 6 158 86
1998 37 957 6 410 6 065 6 312 4 651 7 945 6 574 87
1999 39 423 6 487 6 272 6 511 4 821 8 454 6 878 86
2000 38 000 6 520 6 071 6 396 4 669 7 765 6 579 84
2001 37 300 6 472 6 050 6 233 4 666 7 680 6 199 84
2002 37 892 6 396 6 230 6 478 4 944 7 542 6 302 85
2003* 38 564 6 463 6 230 6 404 5 015 7 577 6 875 83
                 
2003*                
Østfold 1 335  127  121  357  277  242  211 88
Akershus 1 779  297  258  268  249  360  347 88
Oslo  150 25 28 17 22 30 28 85
Hedmark 7 652 1 415 1 374 1 274  822 1 534 1 233 90
Oppland 3 345  596  524  474  356  720  675 76
Buskerud 3 410  463  492  584  502  647  722 79
Vestfold  678  142  118 85 75 98  160 75
Telemark 4 244  520  580  599  595  865 1 085 78
Aust-Agder 2 092  179  187  426  409  435  456 80
Vest-Agder 1 463  139  161  285  310  259  309 72
Rogaland  138 14 21 24 23 45 11 61
Hordaland 42 8 2 8 3 14 7 48
Sogn og Fjordane 11 - - 2 1 5 3 27
Møre og Romsdal  318 80 52 49 31 58 48 68
Sør-Trøndelag 2 793  639  579  419  290  465  401 84
Nord-Trøndelag 5 042 1 034  998  886  622  874  628 91
Nordland 2 412  456  404  411  250  555  336 80
Troms  977  217  192  139 86  209  134 83
Finnmark Finnmárku  683  112  139 97 92  162 81 73

Standardtegn i tabeller