Statistisk sentralbyrå

Jakt, elg

1   Elgjakt, etter fylke. 2002 og 2003*
  2002 2003*
  Tillatt felt Felte dyr Felte dyr
i prosent av
tillatt felt
Tillatt felt Felte dyr Felte dyr
i prosent av
tillatt felt
  I alt Hanndyr Hunndyr
Hele landet 44 486 37 892 85 46 733 38 564 20 444 18 120 83
Fylke                
Østfold 1 442 1 310 91 1 521 1 335  726  609 88
Akershus 1 919 1 784 93 2 023 1 779  925  854 88
Oslo  153  147 96  176  150 72 78 85
Hedmark 8 188 7 360 90 8 472 7 652 4 223 3 429 90
Oppland 4 451 3 423 77 4 378 3 345 1 790 1 555 76
Buskerud 4 099 3 461 84 4 320 3 410 1 694 1 716 79
Vestfold  852  730 86  902  678  325  353 75
Telemark 5 065 4 298 85 5 466 4 244 1 984 2 260 78
Aust-Agder 2 490 2 053 82 2 625 2 092 1 040 1 052 80
Vest-Agder 2 047 1 507 74 2 032 1 463  683  780 72
Rogaland  215  129 60  226  138 83 55 61
Hordaland 83 44 53 88 42 30 12 48
Sogn og Fjordane 52 13 25 41 11 7 4 27
Møre og Romsdal  444  294 66  471  318  187  131 68
Sør-Trøndelag 3 177 2 761 87 3 322 2 793 1 523 1 270 84
Nord-Trøndelag 5 167 4 738 92 5 549 5 042 2 794 2 248 91
Nordland 2 786 2 273 82 3 004 2 412 1 422  990 80
Troms 1 116  939 84 1 176  977  565  412 83
Finnmark Finnmárku  740  628 85  941  683  371  312 73

Standardtegn i tabeller